‘Eén op de vijf scholen is te klein’

| 14 februari 2013 | Reacties (0)

De kleine dorps- of buurtschool wankelt. Scholen met minder dan honderd leerlingen hebben volgens de Onderwijsraad geen bestaansrecht. Ze zouden moeten sluiten of fuseren. Staatssecretaris Dekker van onderwijs kreeg vandaag een rapport overhandigd waarin de Onderwijsraad adviseert om de opheffingsnorm voor kleine scholen vanaf 2019  te verhogen van 23 leerlingen naar 100.

Daling aantal basisscholen.

Het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd daalt de komende tien jaar met bijna 7 procent.

Het advies legt een bom onder de toekomst van ongeveer 1300 basisscholen in Nederland, samen goed voor bijna eenvijfde van alle basisscholen.  Als het advies van de Onderwijsraad ongewijzigd ongewijzigd wordt overgenomen uitgevoerd, betekent dit dat kinderen die nu in groep 1 en 2 zitten, het laatste jaar of laatste twee jaar van hun basisschooltijd mogelijk op een andere school zullen moeten doorbrengen. Ouders die nog voor de schoolkeuze staan, moeten zich realiseren dat kleine scholen niet zeker zijn van hun toekomst.

Kleine scholen zijn vooral te vinden in dunbevolkte gebieden. Door de bevolkingskrimp dalen de leerlingenaantallen in veel delen van Nederland, waardoor scholen steeds kleiner worden. “Dat is niet alleen duur, maar het zet ook de onderwijskwaliteit onder druk”, schrijft de Onderwijsraad. “Kleine scholen zijn vaker zwak en kunnen moeilijker de rol van sociale ontmoetingsplaats voor leeftijdsgenoten waarmaken.”

Onhoudbare situatie

Op termijn is de situatie volgens de Onderwijsraad onhoudbaar.  In plaats van lapmiddelen om kleine scholen toch overeind te houden, is het volgens de Onderwijsraad verstandiger om het minimumaantal leerlingen te verhogen tot honderd. Het geld dat daarmee wordt bespaard kan gebruikt worden om scholen beter met elkaar te laten samenwerken en de kwaliteit te verhogen.

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs noemt het advies ‘zeer ingrijpend’, met vergaande gevolgen, zo meldt nu.nl.  ”Maar je mag je ogen hier niet voor sluiten. Nu kunnen we er nog wat aan doen, over een paar jaar wordt dat veel lastiger.”

Kaalslag in krimpgebieden

De Besturenraad, waarbij 2200 christelijke scholen zijn aangesloten, noemt  de voorgestelde maatregelen ‘disproportioneel’. Ze vreest een kaalslag in krimpgebieden.  “De maategelen doen te kort aan de vele kwalitatief goede scholen die onder de opheffingsnorm van 100 leerlingen zitten.” Wel vindt de Besturenraad het pleidooi van de Onderwijsraad om de kwaliteit te garanderen essentieel, maar ook scholen tussen 40 en 100 leerlingen kunnen volgens de christelijke schoolbestuurders voorzien in prima onderwijs.

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , , , , ,

Categorie: Nieuws

Schrijf een reactie