‘Afrekencultuur door verplichte eindtoets’

| 8 februari 2012 | Reacties (0)

Een centrale eindtoets in groep 8 kan leiden tot het ontstaan van een landelijke afrekencultuur op schoolniveau. Daarvoor waarschuwt de Besturenraad, de vereniging die 2200 christelijke basisscholen vertegenwoordigt. De Cito-toets krijgt volgens de Besturenraad een te zware rol door het beleid van onderwijsminister Van Bijsterveldt.

‘Test gaat onderwijsaanbod bepalen’

De Besturenraad komt met haar waarschuwing naar aanleiding van het kabinetsvoorstel om een verplichte, landelijke eindtoets op de basisschool in te stellen. “Door de Cito-eindtoets verplicht te stellen voor alle scholen en deze te gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs te meten, verergert de afrekencultuur in het onderwijs”, stelt de Besturenraad. “Bovendien zal er steeds meer teaching to the test plaatsvinden.” De Tweede Kamer moet zich nog over het voorstel buigen.aspecten van dit voorstel.

Oefenen voor de Cito-toets

“De eindtoets is een hulpmiddel voor school en leerling om het niveau van de leerling vast te stellen, naast alle andere gegevens die de school in de loop van de jaren heeft verzameld. Scholen moeten de ruimte hebben om een eigen keuze voor een eindtoets te maken”, vindt de Besturenraad. “Een landelijke eindtoets versterkt een afrekencultuur van scholen en de uniformering van het onderwijs. Het leidt er nog meer toe dat kinderen speciaal voor toetsen getraind gaan worden. Ook worden er door ouders zelfs speciale Cito-trainers ingehuurd.”

Kritiek op centrale begintoets

De regering ziet het liefst ook een centrale begintoets voor jonge kinderen, zodat de toegevoegde waarde van een school gemeten kan worden. Ook daar ziet de Besturenraad geen heil in: “De betrouwbaarheid van het toetsen van jonge kinderen is twijfelachtig, maar erger nog vinden wij de suggestie dat de toegevoegde waarde van een school kan worden afgelezen uit het vergelijken van een uniforme begin- en eindtoets. Dit is een veel te beperkte opvatting over wat goed onderwijs is. Door toegevoegde waarde op landelijk niveau systematisch te meten zal een te eenzijdige cultuur van meting, economisch denken en uniformering van het onderwijs ontstaan.”

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , ,

Categorie: Groep 7-8, Nieuws

Schrijf een reactie