‘Alle peuters gratis twee dagdelen naar opvang’

| 13 februari 2014 | Reacties (0)

Alle peuters in Nederland moeten twee dagdelen per week gratis naar de peuterspeelzaal kunnen. Dat heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voorgesteld aan minister Asscher (SZW) en staatssecretaris Dekker (OCW). Peuters met een achterstand zouden recht moeten krijgen op nog eens twee dagdelen per week gratis opvang. Het kabinet ziet weinig in de plannen.

De gemeenten willen er met dit voorstel voor zorgen dat alle peuters gelijke kansen krijgen zich te ontwikkelen als voorbereiding op de basisschool. Het kabinet ziet de kinderopvang vooral als arbeidsparticipatie-instrument en maakt daarbij onderscheid tussen peuters van werkende en niet-werkende ouders.

Basisaanbod voor peuters

Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid om te zorgen dat er voor elke peuter een basisaanbod in een voorschoolse voorziening is. In het voorstel van de VNG bestaat dit basisaanbod van ontwikkelrecht uit:

  • een wettelijk recht op van twee dagdelen in een voorschoolse voorziening voor alle peuters van 2,5 tot en met 4 jaar met een aanvulling tot vier dagdelen voor peuters met (taal)achterstanden
  • een kwalitatief hoogwaardig aanbod gericht op ontwikkelingsstimulering (educatieve en pedagogische kwaliteit)
  • lokaal maatwerk afgestemd op de wensen en behoeften van peuters en hun ouders
  • een nauwe samenwerking tussen de voorschoolse voorziening en het basisonderwijs zodat een doorlopende leerlijn van 2,5 tot en met 12 jaar ontstaat
  • de mogelijkheid voor ouders om aanvullende uren opvang af te nemen boven het basisaanbod (dagarrangementen) met recht op kinderopvangtoeslag conform de wet kinderopvang.

Hoewel nog zeker niet optimaal, vinden gemeenten het voorgestelde gemeentelijke peuterscenario een goede eerste stap in de richting van die basisvoorziening. De VNG heeft samen met PO-raad, MO-groep en de Brancheorganisatie Kinderopvang eerder gezamenlijk al gepleit voor deze basisvoorziening.

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , ,

Categorie: Groep 1-2, Nieuws

Schrijf een reactie