Als de brugklas een jaar te vroeg komt

| 30 maart 2016

De meeste kinderen zijn na acht jaar basisschool echt toe aan de brugklas. Maar er zijn ook kinderen voor wie de overstap naar het voortgezet onderwijs eigenlijk nog te vroeg komt. Een extra jaar tussen groep 8 en de brugklas kan dan een uitkomst bieden.

Kopklassen voor kinderen met taalachterstanden

Voor kinderen die door taalachterstanden onder hun niveau presteren zijn er in diverse plaatsen in Nederland als zogeheten kopklassen. Een kopklas is een extra jaar basisonderwijs na groep 8. In dat jaar krijgen de kinderen intensief taalonderwijs, zodat zij een betere start hebben in vmbo-t, havo en vwo. Kopklassen zijn niet alleen allochtone leerlingen of nieuwskomers, maar ook voor kinderen die bijvoorbeeld lang in het buitenland hebben gewoond en daardoor een taalachterstand hebben opgelopen. Kopklassen zijn onderdeel van het reguliere onderwijs. Ouders hoeven dus geen lesgeld te betalen.

Taalachterstanden zijn echter niet de enige reden om de overgang naar de brugklas nog een jaartje uit te willen stellen. Neem hoogbegaafde kinderen die één of twee keer versneld zijn tijdens de basisschool. Of vroege leerlingen die aan het eind van groep 8 nog erg jong zijn. Ook voor hen kan het prettig zijn om de overstap naar het voortgezet onderwijs een jaar later te maken. Hetzelfde geldt voor kinderen met leerproblemen als dyslexie of dyscalculie die pas laat een diagnose hebben gekregen en daardoor onder hun niveau presteren. Of voor kinderen met faalangst. Voor laatbloeiers. Voor kinderen die sociaal nog niet zo handig zijn. Kwetsbare kinderen.

Een tussenjaar na groep 8 van de basisschool

Ook de Onderwijsraad en de onderwijsinspectie hebben er op gewezen dat voor sommige kinderen de  harde overgang van basisschool naar brugklas nadelig kan uitpakken.  “De overgangen naar voortgezet onderwijs verlopen nu niet soepel genoeg”, schrijft de Onderwijsraad in een rapport uit 2014. “Bij een strengere norm wordt relatief veel leerlingen kansen onthouden. Dit treft vooral leerlingen van wie het niveau niet onomstotelijke vast staat.”

Voor deze kinderen biedt het reguliere onderwijs niet de mogelijkheid van een tussenjaar. Met uitzondering van de Jan Lighthartschool in Arnhem, die al sinds 1958 zo’n tussenjaar aanbiedt: letterlijk een brugjaar tussen de basisschool en het Olympus College in dezelfde stad. In andere plaatsen zijn de afgelopen jaren wel tal van initiatieven ontstaan, maar echt van de grond gekomen zijn ze niet. Dit schooljaar probeert de particuliere school Winford het in zes steden ook met de prebrugklas. Een extra schooljaar voor leerlingen die na groep 8, nog niet toe zijn aan de eerste klas van het voortgezet onderwijs. “De prebrugklas zorgt voor een soepele overgang van basis- naar voortgezet onderwijs en voorziet in de vaardigheden die een kind nog nodig heeft”, legt directeur Marc Peters van Winford uit. “Hiermee spelen we in op het rapport van de onderwijsraad.”

De prebrugklas is onderdeel van het voortgezet onderwijs. De kinderen maken kennis met de sfeer, de eisen en de vakdocenten van het voortgezet onderwijs. Ze krijgen ook kans om rijper en zelfverzekerder te worden en eventueel opgelopen achterstanden in te halen. De persoonlijke ontwikkeling is het hart van dit concept. Het jaar wordt afgesloten met een schooladvies voor de eerste klas van het voortgezet onderwijs.

Tussenjaar op privé-school: een duur jaar

Helaas zal de prebrugklas van Winford voor de meeste ouders geen oplossing bieden. Omdat het privé-onderwijs is, hangt er namelijk een pittig prijskaartje aan. Het tussenjaar kost ouders maar liefst € 16.900. “Dit is helaas een zeer groot bedrag”, beaamt Nicole van Breda Vriesman, coördinator van de prebrugklas. Eerder poogde zij tevergeefs in Haarlem binnen het reguliere onderwijs een tussenjaar te realiseren. Het liefst ziet ze dan ook dat het prebrugklasjaar voor alle kinderen – ook die zonder bemiddelde ouders – toegankelijk zou zijn. “Maar binnen het particuliere onderwijs gelden geen subsidies, daardoor worden de kosten zo hoog. Dat vinden wij ook bijzonder vervelend.”

Wel heeft Winford een beurzenfonds om toch leerlingen toe te kunnen laten wier ouders de schoolkosten niet kunnen betalen. Jaarlijks worden slechts enkele beurzen verstrekt, namelijk twee per locatie van Winford (prebrugklas én andere richtingen). “Dat is te weinig. Het is jammer dat wij zo weinig leerlingen tegemoet kunnen komen”, zegt Van Breda Vriesman.

Is er een prebrugklas en of kopklas bij jou in de buurt?

De prebrugklas van Winford kan gevolgd worden in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Leiden, Rotterdam en Utrecht. Voor meer informatie of het aanvragen van een brochure kun je terecht op de website van Winford.

Wil je weten of er in jouw omgeving een kopklas is? Google dan even op “kopklas + [plaatsnaam]” of informeer op de basisschool van je kind. Kinderen die in aanmerkingen komen voor de kopklas worden vaak ook door de school op deze mogelijkheid gewezen.

Illustratie: FreeImages.com/Alicja Ludwichowska

Beeld: FreeImages

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorie: Groep 7-8, Hoogbegaafdheid, HvT2, Leerproblemen, Nieuws

Reageren niet mogelijk.