App Letter Pret laat kansen liggen

| 26 augustus 2013 | Reacties (0)

Jammer. Dat is een snelle conclusie na het testen van de nieuwe app Letter Pret, die ontwikkeld is om kleuters de letters te leren op een manier die aansluit bij de werkwijze op de basisschool. De app (alleen voor iPad) is ontwikkeld door een vader die zijn eigen dochter wilde helpen en lijkt op het eerste gezicht veelbelovend. Helaas valt er nog wel het één en ander aan te merken op Letter Pret.

Ontwikkeld door een vader

“Als ouder wil ik graag mijn dochter soms kunnen ondersteunen bij het leren lezen”, vertelt Arne Bos. “Tijdens een gesprek met haar juf Inge van groep 1, vroeg ik aan haar hoe ik thuis met mijn dochter kan oefenen letters te leren. Als antwoord op mijn vraag kreeg ik een vierkant stukje gekleurd karton met het alfabet er op; ‘De letterkaart’ waarmee ouders met hun kind thuis kunnen oefenen. Op dat moment dacht ik, dit moet toch anders kunnen!” Die gedachte leidde tot de ontwikkeling van LetterPret, een app die kinderen uit groep 1 en 2 het alfabet leert precies zoals op school.

Over de vormgeving niets dan lof. De app heeft een rustige, vriendelijke uitstraling en is professioneel gemaakt. Ook de uitgangspunten die aan LetterPret ten grondslag liggen  zijn prima. De app toont letters en een vriendelijke mannenstem benoemt de letters zoals dat op school ook gebeurt; de letter a is dus niet A, maar ‘ah’ en de b heet ‘buh’. De speler oefent het alfabet door de letters op de iPad over te trekken en de klank na te zeggen. Groot pluspunt aan de app is dat geen hoofdletters worden gebruikt, maar letters uit het verbonden schrift.

Te veel missertjes in Letter Pret

Toch is Letter Pret in de huidige vorm geen aanrader. Waarom niet?

  • De instructies zijn verwarrend voor 4- en 5-jarigen.

Na de voorgelezen tekst ‘Druk maar op start’, moet de speler bijvoorbeeld het woordje ‘start’ kunnen lezen om daadwerkelijk te beginnen. Vervolgens moet de kleuter een letter kiezen uit de ‘balk hieronder’, waarbij ‘balk’ voor veel kleuters een onbekend begrip zal zijn. Vervolgens wordt de letter benoemd, wordt de kleuter uitgenodigd om de klank na te zeggen en volgt het overtrekken. Dat gaat met de volgende tekst: “Dit is de letter ‘ah’. Zeg mij maar na. Zo schrijf je de letter ‘ah’.” Het ontlokte onze testkleuter een aarzelend “zo schrijf je de letter ‘ah'”, wat natuurlijk niet de bedoeling van de app is. Beter was het geweest als de klank ‘ah’ nog een keer werd herhaald voor het nazeggen.

  • Het overtrekken vraagt te veel van de kleutermotoriek

Letters ovetrekken is op zich een prima manier om de fijne motoriek te oefenen, als opstapje naar het echte leren schrijven in groep 3. Het aanleren van een correcte schrijfwijze van de letters (compleet met schrijfrichtingen), is voor een kleuter (te) hoog gegrepen. Niet voor niets wordt hier op school pas in groep 3 gericht aandacht aan gegeven. Dat zou op zich nog niet zo’n punt zijn, ware het niet dat de app zeer kritisch is voordat een overtrokken letter wordt goedgekeurd en je een feestelijk complimentje krijgt. Onze testkleuter slaagde er niet eenmaal in een letter correct over te trekken, maar ook de volwassen tester had hier grote moeite mee. Het vergde maar liefst veertien pogingen voordat de letter ‘a’ kennelijk goed genoeg was geschreven. Ook voor andere letters waren meer dan vijf pogingen nodig.

  • De keuze voor de volgorde van het alfabet is ongelukkig

Waar kinderen op de basisschool beginnen met letters leren in groep 2 en 3, begint het alfabet pas een rol te spelen in groep 4 (al wordt het liedje vaak al wel eerder geleerd). Letters als de c, x en q worden pas geïntroduceerd als kinderen al behoorlijk goed kunnen lezen. In deze app wordt het alfabet als volgorde aangehouden en stuiten kinderen dus al bij de derde letter op de ingewikkelde letter c, die dan ook nog eens verwarrend als ‘sss’ wordt aangeduid. De klank ‘sss’ hoort op school voor beginnende lezertjes bij de letter s. Overigens kunnen de spelers zelf kiezen in welke volgorde ze de letters willen leren, maar het was verstandiger geweest om een letter als de c in eerste instantie achterwege te laten.

  • Tot slot is er de wat merkwaardige intonatie van de voorlezende mannenstem

De voorleesstem laat op onverwachte plekken pauzes vallen. De zin ‘Zeg mij maar na’ klinkt daardoor als ‘Zeg. Mij maar na’ en ‘Schrijf nu zelf’ is ‘Schrijf. Nu zelf’.

 

Eindoordeel:

Afgezien van de te veel strenge afstelling van het overtrekken (dat moet echt anders!) zijn genoemde tekortkomingen op zich niet onoverkomelijk. Gezien de vrij hoge prijs (€ 3,59) biedt Letter Pret echter te weinig om aanschaf aan te raden.

Beeld: Letterpret

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , , , , ,

Categorie: Groep 1-2, Web & app

Schrijf een reactie