Beste scholen krijgen stempel ‘excellent’

| 20 maart 2012 | Reacties (1)

Scholen die uitblinken in de manier waarop ze onderwijs geven, kunnen vanaf komend najaar het predicaat ‘excellente school’ bemachtigen. Minister Van Bijsterveldt van Onderwijs wil met deze publieke erkenning van goed presterende scholen andere scholen uitdagen de lat ook hoger te leggen, zo schrijft ze in een toelichting aan de Tweede Kamer.

Excellente Scholen

Het nieuwe predikaat ‘excellent’ moet scholen prikkelen een hoger onderwijsniveau na te streven.

Meer dan alleen goed onderwijs

Bij scholen die voor dit predicaat in aanmerking komen, wordt niet alleen naar de onderwijsopbrengsten gekeken, maar ook naar prestaties die niet direct tot uitdrukking komen in hoge cijfers voor de leerlingen. Minister Van Bijsterveldt: “Er zijn scholen die opvallen omdat zij kinderen bovengemiddeld weten te motiveren en te inspireren. Soms in omstandigheden waarin dat niet gemakkelijk is, denk bijvoorbeeld aan scholen in achterstandswijken of scholen met bijzonder goede resultaten zowel cognitief als qua brede vorming. Deze scholen verdienen de waardering met het predicaat ‘excellentie’, want ze brengen kinderen verder, waardoor ze een inspiratie kunnen zijn voor andere scholen.” Een onafhankelijke jury, samengesteld uit professionals en experts uit de onderwijspraktijk, gaat scholen voordragen die voor het predicaat ‘excellente school’ in aanmerking komen.

Excellent wordt ook categorie bij Inspectie

Het is de bedoeling dat in de toekomst ook de Onderwijsinspectie de categorie ‘excellent’  gaat hanteren.  De Inspectie van het Onderwijs maakt op dit moment onderscheid tussen zeer zwakke, zwakke en voldoende scholen. Meer dan 90% van de scholen valt in de categorie voldoende. Met de introductie van de categorie excellente scholen worden deze scholen gestimuleerd om nog beter te presteren. De verwachting is dat de inspectiesystematiek voor de categorie excellente scholen rond 2015 beschikbaar is.

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , ,

Categorie: Nieuws

Schrijf een reactie