Voldoende kwaliteit op buitenschoolse opvang

| 4 oktober 2012

De buitenschoolse opvang in Nederland presteert goed. Kinderen geven hun bso gemiddeld een ruime 8 als rapportcijfers, ouders kennen de buitenschoolse opvang een 7,5 toe. Ook de leidsters zijn positief. Onderbouwend wetenschappelijk onderzoek toont aan dat die tevredenheid terecht is. Het Kohnstamm Instituut heeft dat onderzocht. Conclusie van het deze week verschenen onderzoeksrapport: de pedagogische kwaliteit op bso’s in Nederland is (ruim) voldoende.

Het Kohnstamm Instituut onderzocht de ‘pedagogische kwaliteit’ op 78 bso’s voor 4- tot 13-jarige kinderen, geselecteerd uit 4.600 locaties. Zowel kinderen, ouders, als pedagogisch medewerkers hebben vragenlijsten ingevuld. Daarnaast is gebruik gemaakt van extrene observaties.

Veilig en prettig op bso

‘Pedagogische kwaliteit’ houdt in dat kinderen zich veilig en prettig voelen in de opvang en dat ze zich kunnen ontwikkelen als persoon, in de omgang met andere kinderen en met pedagogisch medewerkers. De peiling onderzocht of de omgeving geschikt was, of interessante materialen en activiteiten aanwezig waren, of de beroepskrachten goed met kinderen omgaan en of zij zorgen voor een prettige groepssfeer.

Hoewel de kwaliteit van de bso-opvang over het algemeen voldoende is, noemt het Kohnstamm Instituut wel verbeterpunten. Zo zouden de leidsters meer inzicht moeten krijgen op hun rol in de sociale opvoeding van kinderen. Ook is het volgens de onderzoekers wenselijk dat het aanbod van educatieve of ontwikkelingsgerichte activiteiten verbetert. “In het verleden werden deze minder belangrijk geacht”, schrijven de onderzoekers, “vanwege het vrijetijdskarakter van de bso. Meer recent wordt ingezien dat kinderen zich altijd en overal ontwikkelen, dus ook in de bso.”

Een paar opvallende punten:

  • Voorlezen is een ondergeschoven kindje op de bso. Op 40 procent van de bso’s is voorlezen geen regelmatig terugkerende activiteit, noch voor de gehele groep, noch voor kleine groepjes of individuele kinderen.
  • Ouders van kinderen die vier dagen per week naar de bso komen, zijn positiever over de bso dan ouders van kinderen die twee dagen per week de bso bezoeken.
  • Op 20 procent van de bso’s is de groepssamenstelling zo dat er geen leeftijdsgenootje is om mee te spelen.
  • Een kwart van de bso’s vangt kinderen op van slechts één basisschool. De helft van de bso’s bedient 2 tot 4 basisscholen, op 22 procent van de bso’s zitten kinderen van vijf of meer scholen.

Kinderen in grote steden minder tevreden over bso

Er zijn nauwelijks verschillen in de oordelen van kinderen die samenhangen met de omvang van de gemeente waarin de bso staat die zij bezoeken. De enige uitzondering daarop is dat kinderen uit kleinere gemeenten significant positiever zijn over de mogelijkheden die de bso biedt voor hun persoonlijke ontwikkeling dan de kinderen van bso’s uit de vier grote steden. Dit verschil heeft vooral te maken met het oordeel over de aanwezigheid van spelletjes en materialen en dat er nieuwe dingen geleerd worden op de bso. Kort samengevat: de kinderen hebben meer ruimte en krijgen meer ruimte.

Uit: Pedagogische kwaliteit van buitenschoolse opvang in Nederland

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Categorie: Buitenschoolse opvang, Nieuws

Reageren niet mogelijk.