Kinderopvang

Steeds meer scholen kiezen voor andere schooltijden

Steeds meer scholen kiezen voor andere schooltijden

6 december 2016 | Reacties (1)

Basisscholen verlaten in hoog tempo de klassieke schooltijden en gaan over op andere roosters dan het traditionele model met een lange middagpauze en een vrije woensdagmiddag. De helft van de scholen heeft dat al gedaan. Van de scholen die nu nog traditionele schooltijden hebben, stapt volgend schooljaar nog eens 15 procent over op ander schooltijden. Dat blijkt uit onderzoek van Duo Onderwijsonderzoek.

Steeds meer kinderen eten op school hun lunch.

Steeds meer kinderen eten op school hun lunch.

Vijf jaar geleden hanteerde nog ruim driekwart van de scholen het traditionele schoolmodel. Vorig schooljaar (2016-2017) was dat op nog maar 50 procent van de scholen het geval en dit schooljaar ligt dit percentage weer lager. Inmiddels hanteert ongeveer een kwart van de basisscholen het continurooster: vier dagen les met een korte middagpauze op school, woensdagmiddag vrij.

Vijf-gelijke-dagen-model steeds populairder

Een ander populair schoolrooster is het vijf-gelijke-dagen-model, waarin kinderen alle dagen even lang naar school gaan en er geen vrije woensdagmiddag meer is. Eén op de zes scholen hanteert dit rooster.

Bij de scholen die dit schooljaar zijn afgestapt van de traditionele schooltijden, is met name het vijf-gelijke-dagenmodel populair. Voor het continurooster wordt de laatste jaren relatief minder vaak gekozen.

Waarom  andere schooltijden

Belangrijke redenen voor basisscholen om over te stappen op het continurooster of het vijf-gelijkedagenmodel zijn:

 • Leerlingen hoeven tussen de middag niet naar huis (dit zorgt voor minder onrust na de pauze en voor een kortere en vloeiendere onderbreking van het lesprogramma).
 • Het biedt meer structuur en duidelijkheid voor leerlingen en voor ouders (alle leerlingen blijven op school in plaats van de ene leerling wel en de andere niet).

 

 

Welke schooltijden zijn er?

Traditionele tijden

 • schooldagen met apart ochtenddeel (circa 8.30-12.00 uur) en apart middagdeel (ca. 13.15-15.15)
 • tussen de middag vrij: overblijven of naar huis
 • woensdagmiddag (en onderbouw vaak vrijdagmiddag) vrij
 • variant: het Hoorns model – vrijdagmiddag altijd vrij

Continurooster

 • schooldagen van 8 tot 14 uur (of 8.30 tot 14.30 uur)
 • woensdagmiddag vrij
 • korte lunchpauze, verplicht eten op school

Vijf-gelijkedagenrooster

 • vijf schooldagen van 8.30 tot 14 uur
 • korte lunchpauze, verplicht eten op school
 • extra vrije dagen omdat de kinderen te veel lesuren per week hebben

Bioritme-rooster

 • vijf dagen van 8.30 tot 16.30 uur
 • leren in op de momenten van maximale alertheid (tussen 10.00-12.00 uur en 14.30-16.30 uur)
 • extra lange middagpauze (12.00-14.30 uur) voor sport, cultuur en andere activiteiten; verzorgd door externe (kinderopvang)organisatie
 • woensdagmiddag (en onderbouw vaak vrijdagmiddag) vrij

7 tot 7-model

 • school is dagelijks open van 7.00 tot 19.00 uur
 • 52 weken per jaar, geen collectieve schoolvakanties
 • geïntegreerd programma van onderwijs, sport en ontspanningBron: Hét Basisschoolboek/DUO Onderwijsonderzoek

Leerkrachten: Continurooster niet het beste voor de kinderen

Een ruime meerderheid van de directeuren die in de afgelopen vier jaar zijn overgestapt naar het continurooster of het vijf-gelijke-dagenmodel, is tevreden over de gekozen schooltijden (continurooster: 81%, vijf-gelijke-dagenmodel: 87%). Ook geeft het grootste deel van de directeuren aan dat de meeste ouders, leerlingen en leerkrachten tevreden zijn over de gekozen schooltijden. Bij de leerkrachten zit relatief de meeste onvrede: 17% van hen is ontevreden over het ingevoerde continurooster en 6% is ontevreden over het ingevoerde vijf-gelijke-dagenmodel.

In het vorige DUO onderwijsonderzoek kwam naar voren dat de leerkrachten het continurooster of het vijf-gelijke-dagenrooster niet de beste modellen vinden voor leerlingen. Leerlingen zouden het meeste baat bij het zogenoemde bioritmemodel: om 10:00 uur beginnen en om 12:00 uur een lange pauze op school met daarin ruimte voor sport en ontspanning. De les begint vervolgens weer om 14:30 uur (tot 16:30 uur). Voor zichzelf vinden de leraren dit bioritmemodel juist weer het minst gunstig.

Lees ook:
Wie beslist over andere schooltijden?
Voor- en nadelen van nieuwe schooltijden
‘Heerlijk, niet meer dan gesleep met kinderen tussen de middag’
Hoeveel uur moeten kinderen naar school?

Verder lezen

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag 2012 snel aanvragen

16 augustus 2013 | Reacties (0)

Heb je recht op kinderopvangtoeslag? Dan is het goed om te weten dat je toeslag over 2012 met terugwerkende kracht kunt aanvragen. Je moet dat wel doen vóór 1 september aanstaande. Deze regel biedt uitkomst als je de kinderopvangtoeslag over 2012 bent misgelopen doordat je te laat was met aanvragen.

Kinderopvangtoeslag

Wanneer heb je recht op kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Ouders hebben recht op deze toeslag als ze werken of een opleiding, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgen bij een gecertificeerde instelling. Een tweede voorwaarde is dat je kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat.

Over 2012 is de kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht aan te vragen. De deadline daarvoor is 1 september 2013. Ouders die hun toeslag over 2012 destijds te laat hebben aangevraagd, krijgen hiermee alsnog de kans de tegemoetkoming te ontvangen.

Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt, hangt af van een aantal factoren, zoals je inkomen, het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en het aantal uren waarvoor je recht hebt op opvang. Het aanvragen van de kinderopvangtoeslag en andere toeslagen verloopt via www.toeslagen.nl, een website van de Belastingdienst.

 

 

Verder lezen

400 Miljoen euro minder kinderopvangtoeslag

400 Miljoen euro minder kinderopvangtoeslag

24 juni 2013 | Reacties (0)

De Belastingdienst heeft vorig jaar zo’n 400 miljoen euro minder aan kinderopvangtoeslag uitgekeerd dan een jaar eerder. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekend gemaakt.

De daling heeft te maken met de nieuwe regels voor de kinderopvangtoeslag. Die hebben er mede toe geleid dat veel ouders geen gebruik meer maken van formele kinderopvang, aldus het CBS. Daarnaast zal ook de verslechterde situatie op de arbeidsmarkt hieraan hebben bijgedragen. Ouders die hun baan verliezen, zeggen de kinderopvang veelal op. De werkloosheid bedraagt momenteel 8,3 procent van de beroepsbevolking.

Voor het eerst gingen er vorig jaar meer kinderen van de kinderopvang af, dan dat er bijkwamen. In totaal ontvingen 534.000 ouders in 2012 kinderopvangtoeslag, 12.000 minder dan in 2011.

Verder lezen

'Ouders moeten opvang zelf betalen'

‘Ouders moeten opvang zelf betalen’

4 januari 2013 | Reacties (0)

Bijna 40 procent van de bevolking is van mening dat ouders zelf de kosten van kinderopvang moeten betalen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De totale kosten van kinderopvang bedroegen in 2011 3,9 miljard euro.

Eigen bijdrage neemt toe

In 2007 werd 2,3 miljard euro uitgegeven aan kinderopvang. In 2011 was dat 3,9 miljard euro. De overheid en werkgevers financierden hiervan het grootste deel (73 procent in 2011), maar de bijdrage van ouders neemt wel toe. In 2007 betaalden zij 19 procent, in 2011 is dit gestegen naar 27 procent.

Gevraagd naar hun mening over de financiering van de kinderopvang vindt in 2012 bijna 40 procent van de volwassenen dat vooral de ouders zelf de kosten van kinderopvang moeten betalen. Zo’n 18 procent ziet dit primair als een taak van de overheid, 11 procent van de werkgevers en32 procent is van mening dat de kosten gedeeld moeten worden tussen ouders, overheid en werkgevers.

Financieringsvoorkeur kinderopvang naar gebruik van betaalde opvang, 2012

Financieringsvoorkeur kinderopvang naar gebruik van betaalde opvang, 2012

Gebruikers kinderopvang willen niet betalen

Ouders met jonge kinderen vinden minder vaak dan personen zonder jonge kinderen dat vooral ouders de opvang moeten bekostigen. Dat geldt vooral voor de ouders die hun kinderen naar de opvang brengen. Van hen vindt nog maar tien procent dat vooral ouders voor de kinderopvang moeten betalen. Van de ouders die geen gebruik maken van kinderopvang vindt ruim een kwart dat.

Buitenschoolse opvang groeit verder

Het aantal kinderen in de buitenschoolse opvang steeg van ruim 150 duizend in 2007 tot 361 duizend in 2011. Vanaf 2007 zijn scholen verplicht buitenschoolse opvang aan te bieden. In de gastouderopvang bleef het aantal kinderen in 2011 stabiel na de forse daling in 2010. Ongevee r150 duizend kinderen werden in 2011 door erkende gastouders opgevangen. Het aantal kinderen in kinderdagverblijven groeide licht tot 408 duizend.

(Bron: CBS)

Verder lezen

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvang wordt duurder in 2013

19 oktober 2012 | Reacties (1)

De meeste ouders zijn volgend jaar meer geld kwijt aan kinderopvang en buitenschoolse opvang. De kinderopvangtoeslag van de overheid gaat omlaag; ouders zullen zelf een groter deel van de kosten moeten betalen. Dit blijkt uit het besluit kinderopvangtoeslag,  zo meldt de Rijksoverheid op haar website. De bezuiniging maakt deel uit van een pakket maatregelen die het kabinet heeft genomen om de overheidsfinanciën op orde te brengen.

Kinderopvangtoeslag

De meeste ouders zijn in 2013 meer geld kwijt aan kinderopvang.

Lagere vergoeding eerste kind

De vergoeding gaat omlaag voor het eerste kind dat naar de kinderopvang gaat. Het eerste kind is het kind voor wie ouders de hoogste kinderopvangkosten hebben. Voor ouders met een gezamenlijk inkomen van 17.230 euro of lager gaat de toeslag voor het eerste kind niet omlaag.

Ouders met een gezamenlijk inkomen van 118.189 euro of meer krijgen geen vergoeding meer voor het eerste kind. Voor het tweede en volgende kinderen krijgen deze ouders wel kinderopvangtoeslag.

De vergoedingspercentages voor het tweede en volgende kinderen zijn gelijk aan 2012. De maximum uurprijzen waarvoor ouders een vergoeding kunnen krijgen, worden voor 2013 verhoogd.  Voor dagopvang wordt de maximum uurprijs  € 6,46, voor de buitenschoolse opvang € 6, 02 en voor gastouderopvang € 5,17.

hoogte kinderopvangtoeslag 2013 berekenen

Bereken de hoogte van de kinderopvangtoeslag in 2013

Ouders kunnen vanaf medio november een proefberekening maken op www.toeslagen.nl. Je ziet dan precies wat er in jullie situatie verandert aan de hoogte van de kinderopvang toeslag in 2013.

 

Verder lezen

Voldoende kwaliteit op buitenschoolse opvang

Voldoende kwaliteit op buitenschoolse opvang

4 oktober 2012 | Reacties (0)

De buitenschoolse opvang in Nederland presteert goed. Kinderen geven hun bso gemiddeld een ruime 8 als rapportcijfers, ouders kennen de buitenschoolse opvang een 7,5 toe. Ook de leidsters zijn positief. Onderbouwend wetenschappelijk onderzoek toont aan dat die tevredenheid terecht is. Het Kohnstamm Instituut heeft dat onderzocht. Conclusie van het deze week verschenen onderzoeksrapport: de pedagogische kwaliteit op bso’s in Nederland is (ruim) voldoende.

Het Kohnstamm Instituut onderzocht de ‘pedagogische kwaliteit’ op 78 bso’s voor 4- tot 13-jarige kinderen, geselecteerd uit 4.600 locaties. Zowel kinderen, ouders, als pedagogisch medewerkers hebben vragenlijsten ingevuld. Daarnaast is gebruik gemaakt van extrene observaties.

Veilig en prettig op bso

‘Pedagogische kwaliteit’ houdt in dat kinderen zich veilig en prettig voelen in de opvang en dat ze zich kunnen ontwikkelen als persoon, in de omgang met andere kinderen en met pedagogisch medewerkers. De peiling onderzocht of de omgeving geschikt was, of interessante materialen en activiteiten aanwezig waren, of de beroepskrachten goed met kinderen omgaan en of zij zorgen voor een prettige groepssfeer.

Hoewel de kwaliteit van de bso-opvang over het algemeen voldoende is, noemt het Kohnstamm Instituut wel verbeterpunten. Zo zouden de leidsters meer inzicht moeten krijgen op hun rol in de sociale opvoeding van kinderen. Ook is het volgens de onderzoekers wenselijk dat het aanbod van educatieve of ontwikkelingsgerichte activiteiten verbetert. “In het verleden werden deze minder belangrijk geacht”, schrijven de onderzoekers, “vanwege het vrijetijdskarakter van de bso. Meer recent wordt ingezien dat kinderen zich altijd en overal ontwikkelen, dus ook in de bso.”

Een paar opvallende punten:

 • Voorlezen is een ondergeschoven kindje op de bso. Op 40 procent van de bso’s is voorlezen geen regelmatig terugkerende activiteit, noch voor de gehele groep, noch voor kleine groepjes of individuele kinderen.
 • Ouders van kinderen die vier dagen per week naar de bso komen, zijn positiever over de bso dan ouders van kinderen die twee dagen per week de bso bezoeken.
 • Op 20 procent van de bso’s is de groepssamenstelling zo dat er geen leeftijdsgenootje is om mee te spelen.
 • Een kwart van de bso’s vangt kinderen op van slechts één basisschool. De helft van de bso’s bedient 2 tot 4 basisscholen, op 22 procent van de bso’s zitten kinderen van vijf of meer scholen.

Kinderen in grote steden minder tevreden over bso

Er zijn nauwelijks verschillen in de oordelen van kinderen die samenhangen met de omvang van de gemeente waarin de bso staat die zij bezoeken. De enige uitzondering daarop is dat kinderen uit kleinere gemeenten significant positiever zijn over de mogelijkheden die de bso biedt voor hun persoonlijke ontwikkeling dan de kinderen van bso’s uit de vier grote steden. Dit verschil heeft vooral te maken met het oordeel over de aanwezigheid van spelletjes en materialen en dat er nieuwe dingen geleerd worden op de bso. Kort samengevat: de kinderen hebben meer ruimte en krijgen meer ruimte.

Uit: Pedagogische kwaliteit van buitenschoolse opvang in Nederland

Verder lezen

Vooral oudere kinderen vinden de bso saai.

Meeste kinderen gaan met plezier naar bso

2 april 2012 | Reacties (0)

Driekwart van de kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar vindt de buitenschoolse opvang (bso) leuk. Een kwart zegt de bso saai te vinden. Jongens hebben het iets minder naar hun zin op de bso dan meisjes; onder jongens is het percentage dat de bso saai vindt 27 procent.

Vooral oudere kinderen vinden de bso saai.

Vooral oudere kinderen vinden de bso minder leuk.

Deze cijfers zijn afkomstig uit een landelijk onderzoek dat is gehouden door het onafhankelijke marktonderzoekbureau R2 Research, in opdracht van Eisvrij, een vakantieorganisatie voor kinderen en jongeren. Eisvrij wil met bso’s gaan samenwerken om een betere invulling te geven aan de vrije tijd van kinderen, zowel doordeweeks als in de vakantie.

Bso ‘te schools’

Hoewel driekwart van de kinderen het leuk vindt op de bso, geeft tweederde van de ondervraagden wel aan dat ze graag meer inspraak willen in wat ze mogen doen. Ze noemen de bso ‘te schools’. Slechts 21 procent van de kinderen geeft aan zelf al te mogen beslissen wat ze gaan doen. Vier op de vijf kinderen geven aan niet zo vaak of zelfs nooit op excursie te gaan, terwijl een ruime meerderheid dit wel leuk zou vinden.

Liever niet in de vakantie naar bso

Ook werd aan kinderen gevraagd wat ze van de bso in de vakantieperiode vinden. Slechts eenderde van de kinderen zegt daar meestal met plezier naar toe te gaan. Overigens maakt bijna dertig procent van de ouders tijdens de vakanties geen gebruik van de bso. In de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ligt dit percentage opvallend lager: daar gaat 15 procent van de kinderen niet naar de vakantie-bso. In deze steden ligt het waarderingscijfer voor de bso tijdens de vakantie iets hoger dan landelijk.

Hoe ouder, hoe minder leuk

Hoe ouder de kinderen, hoe vaker ze de bso saai vinden. In de leeftijdsgroep 11-12 jaar is dit percentage zelfs 38%. Wanneer gevraagd wordt of de kinderen ‘altijd zin’ hebben om naar de bso te gaan, blijkt de leeftijdsgroep 11-12 jaar minder vaak ‘ja, meestal wel’ te zeggen: 59 procent ten opzichte van 64 procent bij 8-10 jarigen.

Uitspraken van ondervraagde kinderen:

 • “Voor kleinere kinderen is de bso leuker dan voor grotere kinderen.”
 • “De juffen zijn te streng.”
 • “Onze bso is heel erg leuk, we zitten bij een voetbalclub en kunnen voetballen maar ook binnen op de Wii en op de computer en we bakken heel vaak lekkere dingen.”
 • “Er zijn heel veel kleine kinderen waar ik niet zo veel mee heb.”
 • “Dat ik het stom vind dat er altijd leuke meisjesdingen worden gedaan en niets voor jongens.”

290.000 kinderen in Nederland gaan naar de bso. De grootste groep (45 procent) gaat twee keer per week naar de bso, eenderde gaat één dag per week en de rest drie of meer dagen.

Verder lezen

Ouders halen kind van duurdere opvang af

Ouders halen kind van duurdere opvang af

8 maart 2012 | Reacties (0)

De bezuinigingen in de kinderopvang beginnen hun sporen te trekken. Volgens vakcentrale FNV is één op de vijf ouders in 2012 minder gaan werken door de gestegen kosten van de kinderopvang. 65 Procent neemt minder uren af. Werknemers in de kinderopvang vrezen voor hun baan. Contracten worden niet verlengd en een aantal kleinere kinderopvangcentra heeft de deuren al moeten sluiten. Ook wordt gewaarschuwd dat de kwaliteit van de kinderopvang onder druk komt te staan.

De vakbonden FNV en Abvakabo FNV hebben bij de Tweede Kamer aan de bel getrokken over deze ontwikkelingen. De vakbonden presenteerden de uitkomsten van twee enquêtes aan de vaste kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voordat die met minister Henk Kamp (sociale zaken) vergaderde over de kinderopvang.

Minder aanmeldingen, groepen sluiten

Maar liefst 90 procent van de medewerkers in de kinderopvang geeft aan dat er minder nieuwe aanmeldingen zijn en 78 procent meldt dat zij zien dat kinderen minder dagdelen naar de bso of kinderdagverblijf komen. Meer dan de helft ziet groepen of locaties sluiten en tweederde geeft aan dat de kwaliteit van de opvang onder druk staat. Doordat al 72 procent aangeeft dat contracten van collega’s niet verlengd worden of ontslagen op de loer liggen, is ruim 83 procent van de ondervraagden bang dat ook hun  baan op het spel staat.

Corrie van den Brenk, waarnemend voorzitter van Abvakabo FNV: “We zijn erg geschrokken van de cijfers. Het effect van de bezuinigingen op de Kinderopvang is desastreus voor de economie. Vrouwen komen weer thuis achter het aanrecht en draaien niet meer mee. We hebben in de afgelopen jaren zoiets moois opgebouwd in de sector met een goed netwerk wat nu in korte tijd wordt afgebroken. Dat is dom!” De bond is verder ook geschrokken van het hoge aantal groepen en locaties dat al gesloten is of op korte termijn gesloten wordt.

Minister: Kinderopvangbranche groeit nog steeds

Minister Kamp weersprak tijdens het overleg over de kinderopvang dat de bezuinigingen funest zijn voor de kinderopvangsector. Volgens de minister zijn er nog steeds veel wachtlijsten en groeit de branche nog steeds. Hij noemt het een goede zaak dat ouders door ‘gezondere marktverhoudingen’ straks meer keus hebben. Kamp zit er niet mee dat ouders er nu voor kiezen de opvang van hun kinderen informeel te regelen, bijvoorbeeld door familie of vrienden in te schakelen. De oppositiepartijen PvdA, SP, GroenLinks en D66 maken zich wel zorgen over de ontwikkelingen in de kinderopvang.

‘Minister goochelt met cijfers kinderopvang’

In een brief aan de Kamer stelt de FNV dat het ministerie goochelt met de cijfers rond de kinderopvang. Met een analyse van het CPB in de hand beweert de minister dat elke extra werkende vrouw honderdduizend euro zou kosten. Catelene Passchier, vakcentrale FNV: “Het ministerie en CPB goochelen met geld. Die investering per extra vrouw geldt alleen als de kinderen klein zijn. Als er geen opvang meer nodig is, blijven vrouwen aan het werk en dat levert door de jaren heen vele miljarden aan belastingen op. Op de lange termijn betaalt de investering in de kinderopvang zich dus dubbel en dwars terug.”

GroenLinks: stuur een kaart naar het Catshuis

GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent roept ouders op een kaartje naar het Catshuis te sturen met de boodschap dat de bezuinigingen op de kinderopvang moeten stoppen. In het Catshuis overleggen de coalitiepartijen VVD, CDA en gedoogpartner PVV immers sinds maandag over nieuwe bezuinigingen. Minister Kamp sluit niet uit dat er nog meer bezuinigingen voor de kinderopvang aankomen naar aanleiding van deze onderhandelingen.

Verder lezen

'Ouders dupe van nieuwe toeslagregels'

‘Ouders dupe van nieuwe toeslagregels’

8 februari 2012 | Reacties (0)

Bijna de helft van de ouders (44,5 procent) die gebruik maken van buitenschoolse opvang ondervindt nadeel van de nieuwe regels voor de kinderopvangtoeslag. Dat blijkt uit een onderzoek gehouden door Radar. De nieuwe regels die in januari zijn ingegaan leiden ertoe dat veel ouders overwegen minder te gaan werken of zelfs te stoppen met werken.

Kinderopvangtoeslag gebonden aan maximumaantal uren

Radar peilde de gevolgen van de nieuwe regels onder 1918 ouders die gebruik maken van een kinderdagverblijf, en 852 ouders die buitenschoolse opvang afnemen. In de uitzending van afgelopen maandag presenteerde het Tros-consumentenprogramma de uitkomsten van dit onderzoek. Sinds 1 januari wordt de toeslag voor kinderopvang gebaseerd op het aantal uren dat de minst werkende ouder per maand werkt. Omdat kinderdagverblijven en BSO’s vaak gebruik maken van een verplicht aantal uren per dag (meestal 11 uur), moeten ouders veel niet-gewerkte uren bij betalen. Ouders zijn vorige week en in sommige gevallen pas midden deze week door de Belastingdienst per brief gewezen op de veranderingen.

Minder werken of stoppen met werken

Van de ouders die gebruik maken van een BSO zegt in het Radar-onderzoek 44,5% nadeel te ondervinden van de nieuwe regeling. Bij hen zegt 20% te overwegen minder te gaan werken, 14% zegt te zullen stoppen met werken. Van de ouders die een kind op het kinderdagverblijf hebben, gaf 28,5% aan dat de nieuwe regeling nadelig uitpakt voor hen. Van de mensen die nadeel (gaan) ondervinden, geeft 25% aan te overwegen minder te gaan werken, 14% zegt zelfs te zullen stoppen met werken. FNV Bondgenoten waarschuwde in november al, op basis van eigen onderzoek, dat ouders minder zouden gaan werken als gevolg van de nieuwe regels (zie: Dure kinderopvang: minder werken).

Kinderopvang honderden euro’s duurder

Uit onderzoek door de redactie van Radar blijkt dat ouders honderden tot duizenden euro’s extra per jaar kwijt zijn aan hun kinderopvang. Ook de Brancheorganisatie Kinderopvang probeert zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming door aan te tonen dat de bezuinigingen op de kinderopvang verstrekkende gevolgen hebben voor de arbeidsparticipatie in Nederland. Deze cijfers staan haaks op wat minister Kamp eerder in een brief de Tweede Kamer heeft beweerd, toen stelde hij het niet eens te zijn met de conclusie dat ouders fors minder gaan werken.  Het CPB gaat aanvullend onderzoek doen.

‘Gelukkig willen opa en oma oppassen’

Minder werken is voor Fenna en Dirk-Jan Bakker geen optie. Hun kinderen Bart (groep 3) en Fleur (groep 6) gingen tot 1 januari twee dagen per week naar de BSO. Fenna werkt drie dagen per week als afdelingshoofd in de zorg, Dirk-Jan is internationaal vrachtwagenchauffeur met maandag als vaste vrije dag.

“In november zagen we al aankomen dat de BSO een stuk duurder voor ons zou worden. Te duur, eigenlijk. Omdat geen van ons helemaal wilde stoppen  met werken, hebben we Fenna’s ouders gevraagd om te komen oppassen”, vertelt Dirk-Jan.

“Ze wonen tachtig kilometer bij ons vandaan en een van de oppasdagen valt ook nog eens samen met de vaste schaakmiddag van mijn schoonvader. Eigenlijk is het te gek voor woorden. We hebben er altijd bewust voor gekozen de kinderopvang niet op het bordje van opa en oma te leggen. Maar we zijn ontzettend blij dat ze het wél willen doen. Ik zou niet weten hoe we het anders hadden moeten oplossen.”

Voor de kinderen is de nieuwe regeling overigens wel zuur, vindt Fenna. “Op de BSO konden ze heerlijk spelen  met vriendjes en vriendinnetjes. Nu zitten ze met twee oude mensen opgescheept.”

 

Verder lezen