Cito: Ook in 2013 eindtoets in februari

| 13 juni 2012

Leerlingen van groep 8 maken volgend jaar opnieuw hun Cito-toets in februari. Het Centraal Instituut Toetsontwikkeling, de maker van de Cito-toets, houdt vast aan de oude afnametijd, zo heeft het bekend gemaakt. De Cito-toest 2013 vindt plaats op 5, 6 en 7 februari.

Verplichte eindtoets in april

De eindtoets basisonderwijs wordt sinds jaar en dag in februari afgenomen. Zo’n 85 procent van alle basisscholen in Nederland neemt (vrijwillig) deel aan de Cito-toets. In januari kwam Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt (CDA) met een wetsvoorstel om vanaf volgend jaar in april een centrale, verplichte eindtoets voor taal en rekenen af te nemen.

Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer het wetsvoorstel voor een centrale eindtoets door de Tweede en Eerste Kamer wordt behandeld. Voor de scholen dringt intussen de tijd, zo geeft Cito aan. “Wij zijn ons ervan bewust dat bij tijdige aanname van de wet, Cito niet degene is die de afnameperiode vaststelt van de centrale eindtoets. In dat geval bepalen de minister van OCW en het College voor Toetsen en Examens wanneer in 2013 – en in de jaren erna – de centrale eindtoets wordt afgenomen. Zolang dat niet het geval is, houden wij vast aan een afname in februari 2013.”

Beeld: Thuisinonderwijs.nl – stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , ,

Categorie: Groep 7-8, Nieuws

Reageren niet mogelijk.