Artikelen overnemen?

Bijna dagelijks krijgen we verzoeken van scholen, remedial teachers en andere onderwijsprofessionals om artikelen te mogen overnemen. Natuurlijk willen we graag dat zo veel mogelijk ouders onze artikelen lezen. Toch kunnen we niet in zijn algemeenheid toestemming te geven om onze artikelen over te nemen. Betrouwbare, hoogwaardige informatie heeft waarde. Niet alleen maatschappelijk, maar ook financieel. Het in stand houden van een platform als Thuisinonderwijs.nl is een kostbare zaak. Daarom gaan we zorgvuldig om met onze publicaties.

Zomaar artikelen overnemen in nieuwsbrieven, mailingen of op websites is niet toegestaan, ook niet als dit gebeurt met bronvermelding. Toch mag er een heleboel wel. Hieronder lees je in het kort wat wel mag en wat niet.

Wat mag wel?

Citeren of delen met link: een klein gedeelte van het artikel (bijvoorbeeld het begin) overnemen en doorlinken naar de desbetreffende pagina op Thuisinonderwijs.nl mag altijd. Het is toegestaan maximaal 50 woorden over te nemen, maar zorg bij plaatsing wel voor het toevoegen van bronvermelding via een deeplink. Een deeplink is de exacte link naar het desbetreffende artikel op onze website.

Toestemming vragen per artikel: een andere mogelijkheid is per artikel toestemming te vragen om het gehele artikel eenmalig te gebruiken.

Gebruiken als lesmateriaal: de Auteurswet kent speciale regelingen voor het onderwijs. Vaak wordt gedacht dat onderwijsinstellingen om die reden vrijelijk gebruik mogen maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Dat is niet zo. Allereerst gelden de speciale regels alleen voor het gebruik als lesmateriaal voor de leerlingen. Informatie die aan de ouders of anderen wordt verstrekt, valt hier dus niet onder. Verder zijn er nog wel regels verbonden aan het gebruik als lesmateriaal. Een duidelijke uitleg over auteursrecht en onderwijs biedt de website auteursrechtenonderwijs.nl. We vinden het leuk om een mailtje te krijgen als onze artikelen als lesmateriaal worden ingezet.

Wil je toestemming vragen of een licentie nemen? Stuur dan een e-mail met je verzoek of aanvraag naar: redactie@thuisinonderwijs.nl

Wat mag niet?

Het overnemen van een artikel of een deel van een artikel (meer dan 50 woorden) zonder schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie? Stuur dan een e-mail naar redactie@thuisinonderwijs.nl