‘Cyberpesten is erger dan gewoon pesten’

| 19 april 2013 | Reacties (0)

Zo’n tweederde van de kinderen ervaart cyberpesten als erger dan pesten in de klas of op straat. Elk jaar zijn ruim 60.000 kinderen het slachtoffer van cyberpesten. Dit blijkt uit een onderzoek van Hyves onder 2.198 respondenten. In samenwerking met stichting Reactif voegt Hyves een module cyberpesten toe aan haar bestaande lespakket voor het veilig leren omgaan met sociale netwerken.

Cyberpesten blijft vaak verborgen

Het is voor ouders en docentenvaak lastig om digitaal pesten te signaleren, ook is de impact van cyberpesten op de slachtoffers voor veel daders vaak niet duidelijk. De cyberpestmodule geeft leerkrachten de mogelijkheid om het onderwerp op een toegankelijke manier bespreekbaar te maken. Het maakt leerlingen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs bewust van hun eigen houding en invloed op digitaal pesten.

Inzicht in eigen rol bij pesten

Maarten Naaijkens, Hyves: “Hyves is al een paar jaar actief op het vlak van Mediawijsheid. Met meer dan 30.000 downloads vult het huidige lespakket duidelijk een behoefte in. Het thema cyberpesten is hier een logische aanvulling op.” De module bestaat uit een interactief filmpje, waarin kinderen op keuzemomenten beslissingen moeten nemen: worden ze medeplichtig aan het pesten, kiezen ze ervoor actief acties te ondernemen tegen het pestgedrag of negeren ze wat ze zien? Op die manier worden ze zich bewust van hun eigen rol en verantwoordelijkheid.

Cyberpesten, de cijfers

  • 40,3% van de kinderen geeft aan dat er op zijn of haar school nooit wordt gepraat over cyberpesten. 17,9% zegt dat er bijna nooit over wordt gepraat.
  • 42,6% van de kinderen pest zelf op sociale netwerken of ziet anderen die dit doen.
  • 42,8% van de kinderen denkt dat cyberpesten vaak begint als een grap, die door de ander niet wordt begrepen.
  • 23,1% van de kinderen praat met de ouders wanneer hij/zij gepest wordt, 18.8% stapt naar de leraar.
  • 23,4% van de pestkoppen vindt dat het slachtoffer erom vraagt, 39,9% heeft geen idee waarom hij het doet.

Hyves populair op basisschool

Waar volwassenen Hyves massaal hebben ingeruild voor Facebook en Twitter, is Hyves onder basisscholieren nog altijd het populairste medium. De leeftijd waarop kinderen hun eerste stappen zetten op Hyves, varieer vooral tussen de 7 en 10 jaar, zo blijkt uit onderzoek van Blink Uitgevers. In de bovenbouwgroepen heeft meer dan de helft van de kinderen een Hyves-pagina, ruim tien procent heeft een Facebook-profiel. Gezien de populariteit van Hyves vooral onder jongere kinderen, is het jammer dat in het anti-pestfilmpje middelbare scholieren van een jaar of vijftien de hoofdrollen spelen. Dat maakt het minder geschikt voor leerlingen van de basisschool.

Hoe voelt het als je kind voor het eerst in aanraking komt met cyberpesten? Columniste Susanne van der Poel schreef een column over het verdriet van haar zevenjarige dochter.

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , ,

Categorie: Web & app

Schrijf een reactie