De week van de Cito-toets in groep 8

| 10 februari 2014 | Reacties (0)

Deze week maken de leerlingen van groep 8 de Cito-toets. Drie ochtenden lang zwoegen en daar rolt dan begin maart een Cito-score uit. De Cito Eindtoets kan je niet ‘halen’ en evenmin ‘niet halen’. En wist je dat de Cito-toets niet elk jaar even moeilijk is? Alles over de Cito-toets, inclusief een ‘spoorboekje’.

Niet op alle scholen een Cito-eindtoets in groep 8

Op de meeste scholen in Nederland wordt in groep 8 de Cito-eindtoets afgenomen, maar niet op alle. Zo’n 15 procent van de scholen doet niet mee aan de Cito-eindtoest, maar peilt de vorderingen van de leerlingen via het leerlingvolgsysteem of neemt de NIO-toets af. Het verschil tussen de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) en de Cito-eindtoets is dat de Cito meet wat kinderen hebben geleerd in 8 jaar onderwijs (de feitelijke schoolprestaties) en de NIO toets bepaalt wat kinderen ‘in huis hebben’ (de mogelijke schoolprestaties). Met ingang van volgend schooljaar moet alle basisscholen verplicht een goedgekeurde eindtoets, zoals de Cito-toets, afnemen. Die wordt dan niet meer in februari afgenomen, maar half april. Lees ook: Alles wat je wilt weten over de verplichte eindtoets in groep 8

Onderdelen van de Cito-toets

De vragen van de Cito-toets gaan over taal, rekenen/wiskunde en studievaardigheden. Voor taal moet je kind 100 vragen maken, voor rekenen/wiskunde 60 en voor studievaardigheden 40. De meeste basisscholen doen ook nog mee aan het onderdeel Wereldoriëntatie. Dit onderdeel bestaat uit 90 meerkeuzevragen. Voor kinderen die dyslectisch zijn of kleurenblind zijn aangepaste toetsversie beschikbaar. Ook is er een speciale variant van de Cito-toets voor zwakkere leerlingen. De Cito-toets kan zowel op papier als digitaal worden afgenomen. De digitale versie duurt iets langer en is dit jaar voor het eerst niet meer gelijktijdig met de papieren versie, maar een week eerder of later.  Is je kind ziek tijdens de Cito-toets? Dan wordt de digitale eindtoets op een later moment alsnog afgenomen.

Niet elk jaar even moeilijk

Voorbeeldopgave Cito-toets rekenen. Bron: Cito voor ouders

De Cito-eindtoets is het ene jaar moeilijker dan het andere. Voor de eindscores maakt dat niet uit. Cito legt uit: “Omdat de Eindtoets elk jaar volledig uit nieuwe opgaven bestaat, kan de moeilijkheid van de toets van jaar tot jaar iets variëren. Deze variaties in moeilijkheid zijn echter zeer klein. Alle opgaven hebben twee keer in een proefafname meegedraaid voor ze in de Eindtoets terechtkomen. We weten dus al vooraf hoe moeilijk elke opgave is en we zorgen ervoor dat de toets elk jaar ongeveer evenveel makkelijke als moeilijke opgaven bevat. ” Bij het berekenen van de scores houdt Cito rekening met de moeilijkheid van de toets. “In een ‘makkelijk’ jaar moet je een paar opgaven méér goed hebben dan in een ‘moeilijk’ jaar om dezelfde standaardscore te halen.”

Cito-scores: een getal tussen 501 en 550

De uitslag van de Citotoets wordt uitgedrukt in een cijfer tussen 501 en 550. Cito heeft voor dat interval gekozen om directe associaties met een rapportcijfer (schaal 1-10) of met de uitkomst van een IQ-test te vermijden. De standaardscore wordt berekend op basis van het aantal goede antwoorden op de Eindtoets zonder het (facultatieve) onderdeel Wereldoriëntatie. De afgelopen jaren schommelt het landelijk gemiddelde rond de score 535.

Cito-score = toelatingsbewijs voortgezet onderwijs?

Een van de kritiekpunten op de jaarlijkse Cito-eindtoets in februari is dat er zo veel gewicht aan wordt gegeven. De Cito-score is immers medebepalend, samen met het schooladvies van de basisschool, voor toelating op het voortgezet onderwijs; sommige middelbare scholen selecteren aan de poort zelfs heel streng op Cito-scores. In plaats van een toets die meet wat een kind heeft geleerd – een toets waarvoor je kunt zakken noch slagen – is de Cito- eindtoets daarmee verworden tot een soort allesbeslissend eind- dan wel toelatingsexamen. Het televisieprogramma Radar, heeft daar vorige jaar een veelbesproken uitzending aan gewijd. Die kan je terugkijken via deze link. Mede vanwege deze kritiek wordt de verplichte eindtoets die in 2015 voor het eerst wordt afgenomen, later in het schooljaar gemaakt. De Cito-score is dan pas bekend als de basisschool het schooladvies voor het vervolgonderwijs al heeft opgesteld.

Wel of niet oefenen voor de citotoets?

In principe, zo geeft ook Cito zelf aan, is oefenen voor de Citotoets niet nodig. Maar vanwege het gewicht van de toets laten sommige scholen, maar vooral ook veel ouders hun kind in groep 8 toch intensief oefenen voor de Citotoets, met citotrainers, bijlesprogramma’s en zelfs ontspanningstherapieën. Alles om maar een zo hoog mogelijke score te halen. Leg als ouder zo weinig mogelijk druk op je kind, klinkt steeds luider vanuit het onderwijsveld. Ook het Cito wijst daarop. Scoort je kind ‘kunstmatig’ een te hoge score, dan beïnvloedt dat het schooladvies; de kans is groot dat je kind op de middelbare school te veel op zijn tenen moet lopen en mogelijk alsnog na een paar jaar vastloopt. Lees ook: Waarom Cito-trainingen niet zinvol zijn

Welke Cito-score voor vmb0, havo of vwo?

De Cito score geeft een algemene indicatie van het best passende onderwijstype:

  • 501 – 522 – Basisberoepsgerichte leerweg
  • 522 – 527 – Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg
  • 524 – 528 – Kaderberoepsgerichte leerweg
  • 528 – 532 – Kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (het voormalige mavo)
  • 530 – 535 – Gemengde/ theoretische leerweg
  • 533 – 536 – Gemengde/theoretische leerweg en havo
  • 538 – 541 – havo
  • 538 – 545 – havo/vwo brugklas
  • 545 – 550 – vwo (atheneum / gymnasium / Tweetalig onderwijs / Tvwo)

 

Citotoets 2014: wanneer welk onderdeel?

dinsdag 11 februari

’s ochtends: Taal (onderdelen: spelling, begrijpend lezen en schrijven) en Rekenen (deel 1)

woensdag 12 februari

’s ochtends: Studievaardigheden (zoals studieteksten, tabellen/grafieken en kaartlezen) en Rekenen (deel 2)

 

donderdag 13 februari:

’s ochtends: Taal (woordenschat, begrijpend lezen en schrijven) en Rekenen (deel 3)

Op scholen die ook een Cito Wereldoriëntatie (niet verplicht) afnemen krijgt je kind de laatste 40 minuten van iedere ochtend vragen over Natuuronderwijs of Aardrijkskunde of Geschiedenis

Begin maart: uitslag

Meer informatie over de Cito-eindtoets vind je op de site van Cito

Wil je zelf een Cito-toest proberen? Maak dan online de Cito eindtoets voor ouders 2014

Beeld: Thuisinonderwijs.nl – stock.xchng, Cito voor ouders

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , , , ,

Categorie: Groep 7-8, Nieuws

Schrijf een reactie