De week van de Citotoets in groep 8

| 6 februari 2012

Morgen begint ‘de laatste Citotoets in februari’ voor groep 8. Drie ochtenden lang zwoegen en daar rolt dan begin maart een citoscore uit. De citotoets kan je niet ‘halen’ en evenmin ‘niet halen’. En wist je dat de Citotoets niet elk jaar even moeilijk is? Alles over de Citotoets, inclusief een ‘spoorboekje’.

Niet op alle scholen een Cito-eindtoets in groep 8

Op de meeste scholen in Nederland wordt in groep 8 de Cito-eindtoets afgenomen, maar niet op alle. Zo’n 15 procent van de scholen doet niet mee aan de Cito-eindtoest, maar peilt de vorderingen van de leerlingen via het leerlingvolgsysteem of neemt de NIO-toets af. Het verschil tussen de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) en de Cito-eindtoets is dat de Cito meet wat kinderen hebben geleerd in 8 jaar onderwijs (de feitelijke schoolprestaties) en de NIO toets bepaalt wat kinderen ‘in huis hebben’ (de mogelijke schoolprestaties). Met ingang van volgend schooljaar hebben basisscholen waarschijnlijk geen keuze meer: als het aan het kabinet ligt wordt op alle basisscholen dan verplicht een eindtoets van Cito afgenomen; dat gebeurt dan niet meer in februari, maar in april.

Onderdelen van de Citotoets

De vragen van de Citotoets gaan over taal, rekenen/wiskunde en studievaardigheden. Voor taal moet je kind 100 vragen maken, voor rekenen/wiskunde 60 en voor studievaardigheden 40. De meeste basisscholen doen ook nog mee aan het onderdeel Wereldoriëntatie. Dit onderdeel bestaat uit 90 meerkeuzevragen. De Citotoets kan zowel op papier als digitaal worden afgenomen. De digitale versie duurt iets langer. Voor kinderen die dyslectisch zijn of kleurenblind zijn aangepaste toetsversie beschikbaar. Is je kind ziek tijdens de Citotoets? Dan wordt de digitale eindtoets op een later moment alsnog afgenomen.

Niet elk jaar even moeilijk

Voorbeeldopgave Cito-toets. Bron: Cito-eindtoets voor ouders

De Cito-eindtoets is het ene jaar moeilijker dan het andere. Voor de eindscores maakt dat niet uit. Cito legt uit: “Omdat de Eindtoets elk jaar volledig uit nieuwe opgaven bestaat, kan de moeilijkheid van de toets van jaar tot jaar iets variëren. Deze variaties in moeilijkheid zijn echter zeer klein. Alle opgaven hebben twee keer in een proefafname meegedraaid voor ze in de Eindtoets terechtkomen. We weten dus al vooraf hoe moeilijk elke opgave is en we zorgen ervoor dat de toets elk jaar ongeveer evenveel makkelijke als moeilijke opgaven bevat. ” Bij het berekenen van de scores houdt Cito rekening met de moeilijkheid van de toets. “In een ‘makkelijk’ jaar moet je een paar opgaven méér goed hebben dan in een ‘moeilijk’ jaar om dezelfde standaardscore te halen.”

Citoscores: een getal tussen 501 en 550

De uitslag van de Citotoets wordt uitgedrukt in een cijfer tussen 501 en 550. Cito heeft voor dat interval gekozen om directe associaties met een rapportcijfer (schaal 1-10) of met de uitkomst van een IQ-test te vermijden. De standaardscore wordt berekend op basis van het aantal goede antwoorden op de Eindtoets zonder het (facultatieve) onderdeel Wereldoriëntatie. De afgelopen jaren schommelt het landelijk gemiddelde rond de score 535.

Citoscore = toelatingsbewijs voortgezet onderwijs?

Een van de kritiekpunten op de jaarlijkse cito-eindtoets in februari is dat er zo veel gewicht aan wordt gegeven. De Citoscore is immers medebepalend, samen met het schooladvies van de basisschool, voor toelating op het voortgezet onderwijs; sommige middelbare scholen selecteren aan de poort zelfs heel streng op Citoscores. In plaats van een toets die meet wat een kind heeft geleerd – een toets waarvoor je kunt zakken noch slagen – is de Cito eindtoets daarmee verworden tot een soort allesbeslissend eind- dan wel toelatingsexamen.

Wel of niet oefenen voor de citotoets?

In principe, zo geeft ook Cito zelf aan, is oefenen voor de Citotoets niet nodig. Maar vanwege het gewicht van de toets laten sommige scholen, maar vooral ook veel ouders hun kind in groep 8 toch intensief oefenen voor de Citotoets, met citotrainers, bijlesprogramma’s en zelfs ontspanningstherapieën. Alles om maar een zo hoog mogelijke score te halen. Leg als ouder zo weinig mogelijk druk op je kind, klinkt steeds luider vanuit het onderwijsveld (zie bijvoorbeeld dit artikel op Nu.nl). Ook het Cito wijst daarop. Scoort je kind ‘kunstmatig’ een te hoge score, dan beïnvloedt dat het schooladvies; de kans is groot dat je kind op de middelbare school te veel op zijn tenen moet lopen en mogelijk alsnog na een paar jaar vastloopt.

De Cito score geeft een algemene indicatie van het best passende onderwijstype:

  • 501 – 522 – Basisberoepsgerichte leerweg
  • 522 – 527 – Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg
  • 524 – 528 – Kaderberoepsgerichte leerweg
  • 528 – 532 – Kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (het voormalige mavo)
  • 530 – 535 – Gemengde/ theoretische leerweg
  • 533 – 536 – Gemengde/theoretische leerweg en havo
  • 538 – 541 – havo
  • 538 – 545 – havo/vwo brugklas
  • 545 – 550 – vwo (atheneum / gymnasium / Tweetalig onderwijs / Tvwo)

 

Jeugdjournaal komt met speciaal Citojournaal

Het Jeugdjournaal besteedt deze week volop aandacht aan de Citotoets. Op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag is op de site van het Jeugdjournaal zelfs een speciaal Citojournaal te vinden. Daarin is plaats voor al het nieuws over de toets van die dag, antwoorden uit de toets en de speciale soap ‘Goeie Cito, slechte Cito’.

 

Citotoets 2012: wanneer welk onderdeel?

dinsdag 7 februari

’s ochtends: Taal (onderdelen: spelling, begrijpend lezen en schrijven) en Rekenen (deel 1)

woensdag 8 februari

’s ochtends: Studievaardigheden (zoals studieteksten, tabellen/grafieken en kaartlezen) en Rekenen (deel 2)

 

donderdag 9 februari:

’s ochtends: Taal (woordenschat, begrijpend lezen en schrijven) en Rekenen (deel 3)

Op scholen die ook een Cito Wereldoriëntatie (niet verplicht) afnemen krijgt je kind de laatste 40 minuten van iedere ochtend vragen over Natuuronderwijs of Aardrijkskunde of Geschiedenis

Begin maart: uitslag

Meer informatie over de Cito-eindtoets vind je op de site van Cito

Wil je zelf een Cito-toest proberen? Maak dan online de Cito eindtoets voor ouders 2012

Lees ook:

Beeld: Thuisinonderwijs.nl – stock.xchng, Cito-eindtoets voor ouders

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , ,

Categorie: Groep 7-8

Reageren niet mogelijk.