Dilemma: naar het speciaal onderwijs?

| 3 maart 2014 | Reacties (0)

Als je kind niet kan meekomen, zul je rond deze tijd in het schooljaar met de school in overleg gaan over de toekomst. Samen met de leerkracht en de interne begeleider bespreek je wat de beste keuze is voor jouw kind. Kan het, met extra hulp en oefenen, toch overgaan naar de volgende groep? Is het beter om een jaar te doubleren? Of is je kind misschien beter af op het speciaal basisonderwijs?

Jongen op bal

Bang voor stempel

Overstappen naar het speciaal onderwijs is een ingrijpende beslissing. Je kind moet wennen aan een nieuwe school en nieuwe kinderen en ouders hebben soms moeite met de overstap omdat ze bang zijn dat hun kind een ‘stempeltje’ krijgt. Met de invoering van het Passend Onderwijs, volgend schooljaar, zullen minder kinderen naar het speciaal basisonderwijs worden doorverwezen. Toch zal er altijd een groep blijven die beter af is op een speciale school, waar de groepen kleiner zijn en leerkrachten specifiek zijn toegerust op het lesgeven aan kinderen die extra hulp of begeleiding nodig hebben.

Zitten blijven of naar het speciaal onderwijs?

Als je puur kijkt naar de leerprestaties, wijst wetenschappelijk onderzoek erop dat kinderen beter kunnen blijven zitten dan naar het speciaal onderwijs gaan. Het Kohnstamm Instituut trekt die conclusie na bestudering van gegevens van leerlingen die ofwel zijn blijven zitten (‘vertraagd’) of naar het speciaal onderwijs zijn gegaan (‘verwezen’). “Voorafgaand aan zittenblijven of verwijzing verschillen beide groepen leerlingen weinig in cognitieve prestaties. Maar drie jaar later halen de verwezen leerlingen duidelijk lagere scores dan de zittenblijvers”, aldus de onderzoekers.

Gedrag positiever op speciaal onderwijs

Het leren is over het algemeen echter maar een onderdeel van de problemen. Je kind is immers zo veel meer dan een leermachientje. Als je nadenkt over wat het beste is voor je kind, zal zijn welbevinden waarschijnlijk bovenaan staan op je prioriteitenlijstje. Interessant is dat het Kohnstamm Instituut ook heeft gekeken naar gedragsaspecten. Voorafgaand aan zittenblijven of verwijzen werden de verwezen leerlingen door hun leerkrachten negatiever beoordeeld op gedrag, werkhouding en populariteit dan de aanstaande zittenblijvers. Ook werden ze als afhankelijker van de leerkracht bestempeld en werd door de leerkracht aangegeven dat ze vaker conflicten met hen hebben.

Gingen de leerlingen die overstapten naar het speciaal onderwijs er cognitief gezien sterk op achteruit in vergelijking tot zittenblijvers, wat niet-cognitieve vaardigheden betreft zijn de verschillen tussen de vertraagde en verwezen leerlingen drie jaar later juist kleiner geworden, zo meldt het Kohnstamm Instituut. De gedragsproblemen verdwijnen echter niet helemaal. De verwezen leerlingen uit groep 2 worden door de leerkracht nog wel negatiever beoordeeld op de aspecten ‘afhankelijkheid van de leerkracht’ en ‘conflicten met de leerkracht’ dan de vertraagde leerlingen. Datzelfde geldt voor de verwezen leerlingen uit groep 5 zaten; zij worden daarnaast ook negatiever beoordeeld op hun gedrag.

582x72 2

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , , ,

Categorie: Contact met leerkracht, Leerproblemen, Ontwikkeling

Schrijf een reactie