Dringen voor een plek in de brugklas

| 13 april 2012 | Reacties (0)

Leuren met je kind voor een plek op de middelbare school. In gemeenten als Amsterdam, Utrecht en Den Haag is het een jaarlijks terugkerend verschijnsel. Het einde aan de lotingsperikelen is voorlopig nog niet in zicht, zo concludeert het Onderwijsblad na bestudering van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het ministerie van Onderwijs.

“Het is niet makkelijk om ouder te zijn van een kind dat zo rond 2000 werd geboren”, schrijft Trouw-redacteur Romana Abels. In een artikel in de weekendbijlage van afgelopen zaterdag beschrijft zij op basis van eigen ervaringen en die van mede-ouders hoe het is om met je kind te moeten leuren voor een plekje op de middelbare school. Om mee te moeten loten voor een beperkt aantal brugklasplekken, met soms minder dan dertig procent kans om te worden ingeloot. Zoals een vriendin haar mailde: “Iedere ochtend word ik wakker en dan denk ik: wat was er ook alweer – o ja, dat schoolgedoe.”

Geboortepiekje rond 2000

De druk op de brugklassen – alleen in Amsterdam al zijn er 824 brugklassers meer aangemeld dan er plaatsen beschikbaar zijn – is het gevolg van een klein geboortepiekje rond de eeuwwisseling. De kinderen die toen geboren zijn, deden in februari de Cito-toets en staan op de drempel van de middelbare school. Komend schooljaar zijn er 1500 leerlingen meer dan het jaar ervoor en een jaar later komen er weer meer dan 3500 brugklassers bij. Omgerekend zijn dat, zoals het Onderwijsblad fijntjes opmerkt, een kleine 160 brugklassen.

Grote verschillen in Nederland

De krapte speelt niet overal in Nederland. In gebieden als Oost-Groningen, Limburg en Zeeland, waar de bevolking krimpt, is het aantal beschikbare brugklasplekken nu al groter dan het aantal burgpiepers in spe. Omdat de geboortepiek tijdelijk was, is de krapte in brugklasplekken ook een tijdelijk probleem. In het schooljaar 2014-2015 zijn voor de meeste gemeenten vraag en aanbod in evenwicht.

De verschillen in het land zijn echter groot. Volgens het Onderwijsblad zakt na 2014 weliswaar landelijk de groei in, maar houdt deze plaatselijk aan tot zeker 2016. Het Onderwijsblad stelde een top-20 op van gemeenten met aanhoudende krapte:

Tekort aan brugklasplekken tot en met 2015-2016

 1. Utrecht
 2. Amsterdam
 3. Den Haag
 4. Haarlemmermeer
 5. Haarlem
 6. Deventer
 7. Zwolle
 8. Pijnacker-Nootdorp
 9. Helmond
 10. Lelystad
 11. Amerfoort
 12. Almere
 13. Barendrecht
 14. Lansingerland
 15. Breda
 16. IJsselstein
 17. Rotterdam
 18. Enschede
 19. Den Bosch
 20. Leeuwarden

(bron: AOb)

Ouders eisen recht op vrije schoolkeuze

In Amsterdam maken ouders verenigd in de de stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) zich sterk voor een oplossing van dit probleem. De VSA vindt dat ouders en leerlingen recht hebben op een reële vrijheid van schoolkeuze uit voldoende aanbod aan voortgezet onderwijs van voldoende kwaliteit.

“De werkelijkheid is echter anders”, concludeert de VSA. “Ieder jaar worden honderden Amsterdamse kinderen uitgeloot op de middelbare school van hun keuze. En na de eerste lotingsronde zijn vrijwel alle goede scholen vol. Uitgeloot worden betekent dat kinderen geen vrije keuze hebben. Uitgelote kinderen worden gedwongen naar scholen te gaan die hun voorkeur niet hebben, verder van huis liggen of niet de gewenste kwaliteit bieden.”

‘Scholen houden tekort bewust in stand’

De VSA wil dat het makkelijker wordt nieuwe scholen op te richten en pleit voor instelling van een ‘loods’ die goed zicht heeft op vraag en aanbod en die de bevoegdheid heeft in te grijpen bij schaarste en zo nodig middelbare scholen kan dwingen tot het doen van aanpassingen. In een brief aan de Tweede Kamer in januari stelt de VSA dat middelbare scholen het tekort bewust in stand houden:

“Scholen waar kinderen graag naartoe willen, hebben voordeel van een tekortschietend aanbod. Meer aanmeldingen dan een school aan zegt te kunnen, bevestigen haar populariteit; lotingen zijn goed voor een reputatie als kwaliteitsschool. Scholen die voor kinderen minder aantrekkelijk zijn, genieten vervolgens het voordeel van gedwongen winkelnering van uitgelote kinderen.”

(lees hier de volledige brief van de VSA aan de Tweede Kamer)

De Tweede Kamer bespreekt deze brief op 15 mei.

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , ,

Categorie: Groep 7-8, Praktische zaken

Schrijf een reactie