Een tegenvallend schooladvies, en dan?

| 31 januari 2014

Zit je kind in groep 8, dan geeft de basisschool rond deze tijd advies over het type voortgezet onderwijs dat past bij jouw kind. Op basis daarvan kunnen jullie een middelbare school uitkiezen.

In een gesprek met jullie als ouders, vaak met je zoon of dochter erbij, geeft de leerkracht een toelichting op het schooladvies. Meestal komt het schooladvies niet als een verrassing, maar soms valt het tegen. Het komt ook voor dat ouders het er absoluut niet mee eens zijn. Wat dan?

Niet eens met het schooladvies?

Ben je het absoluut niet eens met schooladvies, dan kun je de basisschool vragen het advies te heroverwegen. Er wordt dan nog een keer en nog uitgebreider over je kind vergaderd.

Schooladvies is niet bindend

Het schooladvies is niet bindend; je mag je kind best voor een andere school aanmelden. Of je kind ook wordt aangenomen, is uiteindelijk aan de middelbare school, die zich daarbij natuurlijk wel baseert op het schooladvies (en de Cito-score). Je kunt je kind extern en op eigen kosten laten toetsen (bijvoorbeeld door middel van een intelligentieonderzoek als de NIO-toets) als je verwacht dat de uitslag van zo’n test jouw visie op je kind zal onderschrijven.

Wees realistisch

Het belangrijkste bij de keuze van middelbare school, is dat je kind terechtkomt op een school een schooltype dat bij hem of haar past. Heb je moeite met schooladvies, ga dan eerst eens bij jezelf na waar dat vandaan komt. Wees eerlijk: weet je zeker dat je kind meer in zijn mars heeft, of valt het advies je misschien tegen omdat je een ander toekomstbeeld voor ogen had?

582x72 2Hoe komt het schooladvies tot stand?

Bij het schooladvies in groep 8 kijkt de school naar de ontwikkeling en de prestaties van je kind door de jaren heen. Ook zaken als concentratie, zelfstandigheid, inzet, motivatie om te leren, ondersteuning vanuit de thuissituatie, de sociale en emotionele ontwikkeling van je kind, aanleg en interesse worden meegewogen. Sommige scholen laten de leerlingen een vragenlijst invullen om hun welbevinden en motivatie vast te stellen.

De uitslag van de Cito-toets wordt gebruikt als het tweede, objectieve gegeven naast en ter ondersteuning van het schooladvies.

De meester of juf in groep 8 gaat niet in zijn of haar eentje over het schooladvies. Ook de intern begeleider, leraren die je kind eerder hebben gehad en de directeur buigen zich erover.

Beeld: stock.schng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , ,

Categorie: Contact met leerkracht, Groep 7-8

Reacties (8)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Aileen schreef:

  Onze zoon heeft tot en met groep 3 in nederland geweest, toen in groep 3 was hij in plus groep en ging het toen super goed. Wij zijn toen naar buitenland verhuisd en hij volgde daar ook een onderwijs in een andere taal. Nu zijn we net met groep8 terug , en met nederlandse taal is hij flink achter gebleven en daarom schooladvies is vmbo. Wij zijn natuurlijk niet mee eens, maar weten ook niet wat wij kunnen doen. Kan iemand ons helpen?

  • redactie schreef:

   In sommige plaatsen zijn speciale ‘kopklasssen’ of ‘schakelklassen’. Dat is een schooljaar tussen de basisschool en het voorgezet onderwijs in. Deze klassen zijn speciaal voor leerlingen die slim zijn, maar dat niet goed kunnen laten zien omdat ze een taalachterstand hebben. In het tussenjaar werken zij een jaar lang hard om hun taalachterstand weg te werken. Afgaande op wat jij verteld, zou dit ook voor jou zoon een uitkomst kunnen zijn. Succes

  • Erika Berkhof schreef:

   Hoi Aileen, wij zitten met hetzelfde probleem. Hoe is het inmiddels verlopen? Ik ben benieuwd? Valt mij op dat basisscholen met het CITO systeem niet geschikt is voor kinderen die instromen uit het buitenland in groepen 7 en 8. Merk dit ook bij mijn dochter. Overigens bij mijn school die instroomde in het VO totaal geen problemen gehad.

 2. stef schreef:

  Cito-tereur bij schooladvies

  Om voor de keuze voor het voortgezet onderwijs voortaan niet afhankelijk te zijn van de Cito-toets is vanaf dit jaar het schooladvies bindend.

  Alleen het schooladvies van de basisschool van onze dochter is uitsluitend gebaseerd op……………….Cito-toetsen!

  Het schooladvies is alleen gebasseerd op het Cito(!)-leerlingvolgsysteem. Dit systeem beoordeelt de schoolprestaties uitsluitend met Cito-toetsen.

  Dit geeft geen goed beeld geeft van de schoolprestaties van de leerling nu de resulaten van de methode gebonden toetsen/rapportcijfers niet worden meegenomen in het schooladvies. Onze dochter scoort op de methode-gebonden toetsen nl. altijd structureel hoger dan op LVS-Citotoetsen.

  Bij het Cito-leerlingvolgsysteem wordt tevens uitsluitend gekeken naar naar rekenen en taal. Andere vakken als geschiedenis, natuur, aardrijkskunde, enz. worden in dit systeem niet meegenomen terwijl deze vakken wel in het VO worden gegeven.

  Waarom dan nog rapporten geven als een leerling uitsluitend wordt beoordeeld op LVS-Citotoetsen? In het VO worden de leerlingen toch ook hoofdzakelijk beoordeeld op methodegebonden toetsen.

  Het schooladvies is een bindend advies waartegen als de ouders het oneens zijn, buiten een gesprek aan gaan, niets kunnen beginnen, geen bezwaar niets.

 3. Frank schreef:

  Mijn dochter zit in groep 8 heeft in groet 7 entreetoets 410 van de 420 vragen goed gemaakt advies vwo cito lvs allemaal A scores gemiddeld 8,5 rapport gym en goddienst niet meegerekent advies was vmbo-T /Havo een bezwaarschift ingedient school houd zich afwezig. weet niet hoe nu verder? diverse pogingen tot gesprek te komen gedaan .

  • Mandy schreef:

   Hi!

   Scholen werken met scores. Ze krijgen van het VO teruggekoppeld hoeveel leerlingen succesvol zijn op het door de basisschool gegeven adviesniveau.

   Reken zelf maar uit.

 4. jacky schreef:

  Zo jammer dat er zo weinig naar talent gekeken wordt. En puur naar cognitie die nog alle kanten op kan gaan. Op je 12 e wordt vastgesteld wat je mogelijkheden zijn. Terwijl een kind in ontwikkeling is. Dit is geen ow op niveau maar het drukken van een etiket waar het kind niet meer vanaf komt. Een kind zou de mogelijkheid moeten krijgen op verschillende niveaus de middelbare school te doorlopen. Ons systeem gaat in tegen alles wat we weten over een kind in ontwikkeling.

 5. Je kunt je kind extern laten toetsen, door uw kind aan te melden voor een intelligentieonderzoek als de NIO. Voor meer informatie kijk op: http://www.niotest.nl