Eindtoets in groep 8 voortaan verplicht

| 22 maart 2013

Alle leerlingen op de basisschool maken voortaan in groep 8 verplichte een eindtoets voor taal en rekenen. Dat kan de bekende Cito-toets zijn, maar scholen mogen ook een andere eindtoets kiezen. De toets wordt in april of mei gehouden, waardoor de uitslag een minder grote rol speelt bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat is de uitkomst van het debat in de Tweede Kamer over invoering van de verplichte Cito-toets.

Schooladvies wordt leidend

Staatssecretaris Sander Dekker ging akkoord met de wens van de Kamer om het schooladvies leidend te laten zijn. Scholen kennen hun leerlingen na acht jaar door en door en hebben een beter beeld van de kinderen dan een momentopname van een eindtoets oplevert, is overtuiging. Doordat scholen nu verplicht een leerlingvolgsysteem moeten hebben, kunnen de vorderingen van acht jaar basisschool goed worden vastgelegd. Overigens werken de meeste scholen al met zo’n leerlingvolgsysteem.

Hogere toetsscore: advies aanpassen

De uitslag van de eindtoets kan voor scholen wel aanleiding zijn om hun advies aan te passen. Als een leerling hoger scoort op de Cito-toets of andere eindtoets dan het advies van de leerkracht, dan is de school verplicht het advies te heroverwegen. Als de school als de school het advies niet aanpast, kun je als ouder in beroep.

Makkelijke toets blijft nog even

Ook is afgesproken dat de makkelijke versie van de  Cito-toets, die scholen aanbieden aan leerlingen die waarschijnlijk naar het vmbo gaan, nog 3 jaar gebruikt mag worden. Daarna moet er een zogeheten adaptieve test zijn. Dat is een toets die digitaal wordt afgenomen en zich automatisch aanpast aan het niveau van de leerling.

Cito-score is meestal gelijk aan schooladvies

Als de Cito-score aangeeft dat de leerling een hoger schoolniveau aankan dan de leerkracht bij het schooladvies had ingeschat, moet de school het advies heroverwegen. Maar hoe vaak komt zo’n situatie eigenlijk voor? PvdA-Kamerlid Loes Ypma noemde in het debat de volgende cijfers:

  • Cito-score gelijk aan schooladvies: 86 procent
  • Cito-score hoger dan schooladvies: 10 procent
  • Cito-score lager dan schooladvies: 4 procent

Overigens is een lagere Cito-score géén reden om het schooladvies te heroverwegen.

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , , , , , , ,

Categorie: Groep 7-8, Nieuws

Reageren niet mogelijk.