EnToenNu helpt je kind met geschiedenis

| 7 oktober 2014 | Reacties (0)

De meeste kinderen vinden geschiedenis een leuk vak. Totdat ze een samenvatting mee naar huis krijgen om te leren voor een toets. Hoe boeiend de lessen op school ook waren en hoe mooi de meester ook vertelde, die samenvattingen zijn vaak gortdroog. Nu is het allemaal nog niet zo moeilijk, dus onoverkomelijk is dat niet. Maar er zijn ook leuke manieren om geschiedenis te leren: laat het verleden tot leven komen. Dat kan door filmpjes of tv-series te bekijken, een museum te bezoeken of een kinderboek over de tijdsperiode te lezen.

Tips EnToenNuWebsite en app over geschiedenis op de basisschool

Ken je de website Entoen.nu al? Dat is een handige site waar alles op staat wat kinderen bij geschiedenis leren in groep 5 tot en met groep 8. De website volgt exact de indeling in tijdvakken van het onderwijs en geeft per periode tips voor uitstapjes, leuke websites, filmpjes en boeken om te lezen. Je kunt zelf kiezen op welk niveau (groep 5-6, groep 7-8, voortgezet onderwijs) je de informatie gepresenteerd wilt krijgen op de website. Afhankelijk van je keuze is het taalgebruik moeilijker of makkelijker en wordt er uitgebreider of juist minder uitgebreid op de stof in gegaan. Ook worden andere boeken en filmpjes aangeraden.

App EnToenNu: hetzelfde in app-vorm

Er bestaat ook een (betaalde) app van EnToenNu, voor zowel Android als iOS. Ten opzichte van de website voegt die eigenlijk niets toe. Het is precies dezelfde informatie, maar dan ontsloten via een app. De enige extra feature van de app is een ‘opdrachtenwiel’ waar je kind aan kan ‘draaien’. Dat is echter meer geschikt voor gebruik op school dan voor thuisgebruik en bevat onder andere opdrachten als ‘maak een knipselkrant’ en ‘geef een presentatie’, die al dan niet een groepje moeten worden uitgevoerd.

App EnToenNu

Geschiedenis in tien tijdvakken

tijdvak3Bij geschiedenis wordt uitgegaan van tien tijdvakken:

  • Jagers en boeren
  • Grieken en Romeinen
  • Monniken en ridders
  • Steden en staten
  • Ontdekkers en hervormers
  • Regenten en vorsten
  • Pruiken en revoluties
  • Burgers en stoommachines
  • Wereldoorlogen en Holocaust
  • Televisie en computer

Verdeeld over de bovenbouwjaren komen deze tijdvakken allemaal voorbij. De meerderheid van de scholen werkt de tijdvakken in drie (groep 6, 7, 8) of vier (groep 5, 6, 7, 8) groepen in chronologische volgorde af: van de prehistorie tot het heden. Sommige scholen gaan juist terug in de tijd: ze beginnen in het heden en trekken steeds verder het verleden in. Tot slot zijn er ook nog scholen waar de leerlingen in groep 6, 7 en 8 drie keer de hele geschiedenis doorlopen, waarbij ze steeds een beetje dieper op de stof ingaan.

Canon van Nederland

Naast de indeling in tijdvakken geldt sinds 2010 een andere richtlijn: de canon van Nederland. Die telt vijftig onderwerpen die behandeld móeten worden: belangrijke personen (Anne Frank, Hugo de Groot), kunstwerken (De Nachtwacht) en gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis (de watersnoodramp van 1953).

Beeld: entoen.nu

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , , , , , ,

Categorie: Geschiedenis, Groep 5-6, Groep 7-8, Web & app

Schrijf een reactie