‘Extra ondersteuning voor zorgleerlingen’

| 29 september 2014 | Reacties (0)

Er moet een screeningsinstrument komen voor zorgleerlingen. Daarvoor pleit oudervereniging Balans. Ook zouden er meer klassenassistenten moeten worden ingezet.

Veel scholen lopen bij de invoering van Passend Onderwijs aan tegen de eigen personele beperkingen, zo blijkt uit reacties die Balans dagelijks ontvangt. Er zijn simpelweg te weinig handen in de klas aanwezig om alle kinderen, met en zonder zorgplan, voldoende aandacht te geven. Balans pleit dan ook voor extra budget naar het onderwijs voor klassenassistentie in de klassen met meer zorgleerlingen.

Met extra ondersteuning in de klas kunnen zorg en onderwijs beter op elkaar afgestemd worden. Balans roept daarom gemeenten, samenwerkingsverbanden en centrale overheid op om hierin gezamenlijk te investeren.

“Ga vanuit het perspectief van het kind, heel praktisch, samenwerken aan het ontwikkelingsplan”, aldus Swanet Woldhuis, directeur van Vereniging Balans. “Met middelen als Blogboek kunnen ouders, leerkracht en zorgverlener direct en zonder privacyproblemen aan de slag met een zorgleerling. Zo wordt niet alleen het kind geholpen, maar help je ook de leerkracht en de ouders verder.”

Veel jongeren met een ontwikkelingsstoornis lopen al vroeg in het onderwijs vast, wat hun kansen op vervolgonderwijs sterk ondermijnt. Balans zet zich in om leerkrachten al in het basisonderwijs toe te rusten om niet alleen met de gedragsaspecten van ontwikkelingsproblemen om te gaan, maar ook om echt maatwerk te leveren aan kinderen met ontwikkelingsstoornissen in de klas. Zo kan het accent komen op leren en ontwikkelen in plaats van beheersen van gedrag. Balans wil de samenwerkingsverbanden en de gemeenten hierbij graag ondersteunen.

Wat is Balans?

Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS. Balans zet zich in voor een verbetering van het leer- en leefklimaat van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag. Balans wil hiermee de ontwikkeling van deze kinderen een optimale kans geven en bijkomende problemen zoveel mogelijk voorkomen.

Balans heeft een uitstekende en zeer uitgebreide  website met informatie voor ouders van kinderen met leer- en gedragsproblemen: www.balansdigitaal.nl

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , ,

Categorie: Leerproblemen, Nieuws

Schrijf een reactie