Geen foutloze Cito-eindtoets dit jaar

| 11 mei 2016 | Reacties (0)

Ruim 143.000 achtstegroepers maakten vorige maand de eindtoets van Cito. Geen van hen slaagde erin alle vragen goed te beantwoorden. Er waren wel vier kinderen die slechts één foutje hadden. Vorig waren er drie leerlingen die de Cito-toets foutloos maakten. Alle scholen waar de Cito-toets is afgenomen, hebben vandaag de uitslag per post ontvangen.

6.850 kinderen halen hoogste Cito-score van 550

Om de maximale Cit0-score van 550 te halen, is het niet nodig dat de toets foutloos wordt gemaakt. Er waren dit jaar 6.850 kinderen die de hoogste score haalden. De gemiddelde Cito-score was dit jaar 534,9, iets lager dan de afgelopen vier jaar. De adviezen voor het schoolniveau in het voortgezet onderwijs op basis van de Cito-toets laten vrijwel hetzelfde beeld zien als de adviezen in voorgaande jaren: ongeveer evenveel leerlingen hebben een advies voor vmbo, havo of vwo gekregen.

Hoe kan het dat deze uitslag al bekend is? Mijn kind moet de Cito-toets nog maken…

Dat kan kloppen. Je kind doet dan de digitale versie van de Cito-eindtoets, die nog steeds kan worden afgenomen. Toch heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de cijfers nu al bekend gemaakt, omdat de verwachting is dat de landelijk gemiddelde standaardscore amper zullen veranderen door nog lopende digitale toetsafnames.

Het toetsadvies is een second opinion op het schooladvies dat door de school voor 1 maart is gegeven. Als een leerling beter presteert op de Centrale Eindtoets dan het schooladvies aangeeft, dan moet de basisschool het eerder gegeven schooladvies van de leerling heroverwegen. De basisschool kan dan het schooladvies naar boven toe bijstellen, iets wat vorig schooljaar overigens maar in 1 op de 6 gevallen gebeurde. Besluit de basisschool om het advies niet naar boven bij te stellen, dan is de school verplicht om dit besluit te motiveren, bij voorkeur ook in een gesprek met de ouders en de leerling.

Wetswijzing om Cito-score leidend te maken

Als het aan Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, ligt, wordt de Cito-score leidend voor het schooladvies. In het programma WNL Op Zondag gaf ze onlangs aan nog voor volgend jaar de wet te willen wijzigen. “Als de citoscore hoger is dan het oordeel van de leraar, laat ik de citoscore zwaarder wegen.”

De eindtoets van Cito is een van de drie eindtoetsen die in groep 8 mogen worden afgenomen. Zo’n 80 procent van de basisscholen heeft voor de Cito-toets gekozen.

 

 

Beeld: stock.schng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , , ,

Categorie: Groep 7-8, Nieuws

Schrijf een reactie