Geen foutloze Cito-toetsen in 2013

| 6 maart 2013 | Reacties (0)

De Cito Eindtoets 2013 is door geen enkele leerling foutloos gemaakt. Wel waren er twee jongens die slechts één fout hadden in de tweehonderd opgaven op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheden. Dat blijkt uit de landelijke uitslag van de Eindtoets, die Cito vandaag bekend heeft gemaakt. In totaal hebben 7.772 kinderen de hoogst haalbare score van 550 behaald. Deze leerlingen maakten 18 of minder fouten.
>

Landelijk gemiddelde lager

De gemiddelde Cito-score lag dit jaar op 535,1. Dat is iets langer dan voorgaande jaren. Cito vermoedt dat dit komt door een verschuiving in de populatie deelnemende leerlingen. Opvallend is dat in vergelijking met 2012 5% meer leerlingen (1.174) waarvan de leerkracht inschat dat ze doorstromen naar brugklastype basisberoepsgerichte leerweg en/of kaderberoepsgerichte leerweg, de toets hebben gemaakt. Het kan zijn dat leerlingen die eerder werden uitgesloten nu wel hebben deelgenomen, omdat zij dit jaar voor het eerst de Eindtoets Niveau (een makkelijker versie) op papier konden maken.

Verschillen jongens en meisjes dit jaar iets groter

Net als in voorgaande jaren halen jongens gemiddeld iets hogere standaardscores dan meisjes. Het verschil tussen de prestaties van jongens en meisjes is dit jaar iets groter dan vorig jaar. Vorig jaar werd dit verschil juist iets kleiner. Meisjes scoren gemiddeld hoger bij taal en jongens juist bij rekenen-wiskunde en studievaardigheden.

Recordaantal leerlingen

Een recordaantal leerlingen heeft de toets gemaakt. In totaal hadden 165.000 leerlingen zich ingeschreven. Dat is 3.000 meer dan het jaar daarvoor. Van het totaal aantal leerlingen maakte 86% de Eindtoets Basis (inschatting vmbo GL/TL, havo, vwo) en 14% Eindtoets Niveau (inschatting vmbo BB, KB).

Overzicht landelijk gemiddelde Cito-scores per jaar

2013 535,1
2012 535,5
2011 535,5
2010 534,4
2009 535,1
2008 534,8
2007 535,1
2006 534,8
2005 534,5
2004 535,2
2003 535,5

Bron: Cito

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , , ,

Categorie: Groep 7-8, Nieuws

Schrijf een reactie