Geen geld meer voor godsdienstles

| 30 mei 2013 | Reacties (0)

De godsdienstlessen op openbare basisscholen staan op de tocht. Minister Bussemaker van Onderwijs wil de subsidie voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen schrappen. Dat heeft ze vandaag aan de Tweede Kamer gemeld. Openbare basisscholen zijn verplicht dit vormingsonderwijs aan te bieden als ouders erom vragen. Over het algemeen worden hiervoor externe leraren ingehuurd.

Het kabinet gaat fors korten op subsidies in het onderwijs. In totaal gaat het om een bedrag van 200 miljoen euro. Volgens minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker wordt vooral geschrapt in subsidies die niet bijdragen aan echte onderwijstaken. Het uitgespaarde geld wordt wel op een andere manier in onderwijs gestoken.

Vanuit christelijke hoek is ontzet gereageerd op het plan om de subsidie voor godsdienstlessen (zo’n 10 miljoen euro) te schrappen. Te meer daar Bussemaker nog geen week geleden op een congres nog een lans brak voor meer zingeving op basisscholen. “Onderwijs leidt niet alleen op voor winst, maar ook voor burgerschap. Waar leven we voor, waar komen we vandaan? Daarin spelen symbolen, geschiedenis en geloof een belangrijke rol”, zo zei de minister zaterdag op een bijeenkomst in Amsterdam.

Godsdienstles? Dan maar naar bijzonder onderwijs

In een toelichting op het voornemen om de subsidie op godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs te schrappen, geeft Bussemaker aan dat ouders die toch wensen dat hun kind onderwijs krijgt op een levensbeschouwelijke grondslag terecht kunnen in het bijzonder onderwijs (christelijke of islamitische scholen). De bezuiniging raakt volgens haar ‘niet het kerndoel dat er aandacht besteed moet worden aan levensbeschouwelijke stromingen’, iets wat voor alle basisscholen geldt.

‘Humanistische school bestaat niet’

Het Humanistisch Verbond is zeer verontrust over de redenering die de minister gebruikt voor het schrappen van vormingsonderwijs. “Zij stelt dat ouders die wensen dat hun kind levensbeschouwelijk onderwijs krijgt, terecht kunnen in het bijzonder (overwegend godsdienstig) onderwijs. Maar humanisten beschikken weloverwogen niet over eigen bijzondere scholen”, schrijft het Humanistisch Verbond in een persbericht dat is verspreid naar aanleiding van de plannen.

Het Humanistisch Verbond is altijd voorstander geweest van seculiere levensbeschouwelijke vorming in het openbaar onderwijs. Humanisten hebben dan ook doelbewust nooit gekozen voor humanistische bijzondere scholen. “De keus om seculier levensbeschouwelijk onderwijs onderdeel te laten uitmaken van het openbaar onderwijs, sluit aan bij de wens van ouders, getuige de groeiende vraag naar deze lessen. Met haar voorstel gaat de minister daaraan voorbij”, aldus het Humanistisch Verbond.

Openbaar onderwijs benadeeld

Bovendien wordt met dit voorstel, zo stellen de humanisten, het openbaar onderwijs op achterstand gezet ten opzichte van het bijzonder onderwijs. Openbare scholen kunnen nu immers niet meer tegemoet komen aan de terechte vraag naar seculiere levensbeschouwelijke vorming.

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , ,

Categorie: Nieuws, Overige vakken

Schrijf een reactie