Grotere klassen, hoe erg is dat eigenlijk?

| 15 juli 2013

Basisscholen in het hele land moeten voor komend schooljaar leerkrachten ontslaan om financieel niet kopje onder te gaan. Volgens de PO-raad verliezen honderden leraren hun baan, vooral meesters en juffen met een tijdelijke aanstelling. Door vermindering van het aantal leerkrachten, worden de klassen na de vakantie opnieuw groter. Maar hoe erg is dat eigenlijk, een grotere groep?

Jarenlang is klassenverkleining aangevoerd als dé sleutel tot een betere onderwijskwaliteit. Betekent dit dan automatisch dat grotere klassen slecht zijn? Hoewel het voor de meeste ouders tegen hun intuïtie indrijft, is er wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat een grotere klas niet per se slechter hoeft te zijn voor je kind.

Kwaliteit leerkracht belangrijker dan groepsgrootte

In een artikel in Time vat de Amerikaanse onderwijsspecialist Andrew J. Rotherham de resultaten van onderzoek naar de effecten van de groepsgrootte als volgt samen: “Kleinere klassen zijn beter, maar alleen als er een heel goede leerkracht voor staat. In andere woorden: de groepsgrootte is van belang, maar de kwaliteit van de leerkracht maakt een grote verschil. Dit betekent dat je als ouder beter af bent met 28, 30 of zelfs nog meer kinderen en een goede leerkracht, dan met 24 of 22 en een middelmatige leerkracht. Bovendien is een kleine klas alleen beter als het echt een heel kleine klas is: 16 leerlingen of minder, bijvoorbeeld.”

Ook Suzan Koning, directeur van CPS, wijst op de kwaliteit van leerkrachten als belangrijke factor. Het omgaan met verschillen in de klas wordt volgens haar heel belangrijk. Immers hoe groter de klassen, hoe groter het aantal leerlingen dat specifieke aandacht vraagt. “Dat wordt voor alle scholen een uitdaging”, aldus Koning. “Des te meer omdat de Onderwijsinspectie eerder dit jaar nog constateerde dat leraren moeite hebben met deze ‘complexe vaardigheden’.”

Als tegenhanger van het onderzoek dat aantoont dat grotere klassen door de bank genomen niet slechter zijn dan kleinere, zijn er ook onderzoeken die juist de voordelen van een kleinere groep aantonen. Uit recent Zweeds onderzoek bleek een kleinere groepsgrootte niet alleen tot betere cognitieve en sociale vaardigheden tijdens de schoolperiode te leiden, zelf op lange termijn zijn de effecten zichtbaar. Volwassenen die als kind in een kleinere klas hadden gezeten, bereikten een hoger onderwijsniveau en verdienden later ook aantoonbaar meer: 5 leerlingen minder per klas resulteert volgens de onderzoekers in 3 procent meer salaris.

Jonge kinderen beter af in kleinere klas

In hun uitstekende boek em>Jongens zijn slimmer dan meisjes en andere mythes over leren en onderwijs nemen de auteurs Casper Hulshof en Pedro de Bruyckere een hardnekkige mythes over onderwijs onder de loep. Ook de stelling ‘een kleine klas is beter’ komt aan bod. Hun conclusie  na het bestuderen van wetenschappelijk onderzoek: “Er zijn onderzoeken die tonen dat kleinere klassen niet noodzakelijk beter zijn, maar dat is slechts een deel van het verhaal. De kwaliteit van de leerkrachten lijkt belangrijker dan de klassengrootte, maar kleinere klassen in de jongste jaren lijken echt beter.”

Een grotere groep is dus niet per definitie kwalijk voor de kwaliteit van het onderwijs, maar ergens ligt natuurlijk een grens. Algemeen wordt een groep van 28 leerlingen gezien als een acceptabele maximale groepsomvang.

Maximum aantal leerlingen per groep

Het staat scholen vrij om naar eigen inzicht hun groepen samen te stellen en te vergroten, al is overleg met de medezeggenschapsraad (voor advies) hierbij wel vereist.  Anders dan veel ouders denken, is er in Nederland geen wettelijke richtlijn voor de maximale groepsgrootte. Er is wel een richtlijn voor de minimaal beschikbare ruimte voor basisschoolleerlingen: per leerling moet 3,5 m2 vloeroppervlakte beschikbaar zijn. Dat vloeroppervlak wordt echter niet berekend per klaslokaal, maar over de gehele school genomen: het totale oppervlakte van alle ruimten van de school gedeeld door het aantal leerlingen. Bij klassenvergroting doordat er minder leerkrachten zijn, zal deze oppervlaktenorm dus geen rol spelen.

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , , , , , ,

Categorie: Groepen, Nieuws

Reageren niet mogelijk.