Help! Mijn peuter is nog niet toe aan school

| 10 maart 2014 | Reacties (0)

Mijn zoon moet na de zomervakantie naar school. Een kind is met 4 jaar nog niet leerplichtig, maar aangezien ik werk en een kinderdagverblijf doorgaans geen kinderen van 4 jaar of ouder toelaat, moet hij echt naar school. Hij is er nog lang niet aan toe, in tegenstelling tot mijn dochter destijds. Hij is nog erg speels, huilt nog wel eens bij het afscheid en is erg star over opruimen. Dat doet hij niet. Ook het afwennen van de speen gaat bijzonder moeizaam. Hij is creatief in zijn antwoorden: ‘Ik ben nog lang niet groot mama,’ of ‘ik hoef niet naar school, ik ga wel met jou mee naar je werk.’ Wat kan ik doen om hem te helpen? Ik ging op onderzoek uit.

Voor een soepele overgang naar school is een peuterspeelzaal natuurlijk de plek bij uitstek voor peuters. Echter, mijn zoon is naast zijn tijd op het kinderdagverblijf meer gebaat bij tijd thuis, dus die keuze was makkelijk voor mij. Mocht jouw kindje wel in de mogelijkheid zijn de peuterspeelzaal te bezoeken, dan zou dat prettig kunnen zijn. Veel peuterspeelzalen zijn gehuisvest in hetzelfde gebouw als de school van jouw keuze. Zo kan je kindje vast aan het gebouw wennen.

Wennen aan het weekritme

Ik vroeg een peuterjuf of ze tips voor me had. Een nuttige tip was wennen aan een weekplanning. Het is handig als hij gaat inzien dat de doordeweekse dagen voor school zijn en het weekend voor thuis. Peuters en jonge kleuters hebben nog geen inzicht in weken, maanden en dagen. Met planborden en een dagelijks gesprekje kun je hiermee je kindje ondersteunen.

Mijn zoon heeft niet het geluk dat hij in een instroomklas terecht komt. Kinderen die na december jarig zijn komen vaak in een instroomklas, ook wel groep 0. Deze kinderen gaan een jaar langer naar de kleuterklas, waardoor er meer tijd is om te wennen aan op school zitten. Kinderen die na de zomervakantie starten, of in de maanden na augustus en tot uiterlijk december komen in groep 1. Deze groep heeft iets minder tijd om te wennen en zullen sneller met de leerstof van groep 1 aan de slag moeten.

Wat moet een kleuter kunnen?

Ik dook mijn boeken van de Pabo over kleuters nog eens in om te zien of ik daar kon vinden wat kleuters moeten kunnen. Deze boeken gaan vooral over spelen, over het hanteren van gereedschappen (schaar en potlood) en de kennis van kleuren. De leerdoelen voor groep 1 veranderen nogal eens, een overzichtje staat bijvoorbeeld hier en hier.

Ik denk even terug aan de tijd dat ik zelf kleuterjuf was (op het speciaal onderwijs) en bedenk me dat ik wel eens kinderen in de klas kreeg die de eerste dagen geen woord hebben gezegd. Uiteindelijk is het geven van onderwijs taak van de juf en niet echt voor mij als moeder. Juffen en meesters hebben in de ogen van kinderen een heel andere status, merk ik regelmatig bij mijn eigen kinderen. Ik ga proberen erop te vertrouwen dat mijn zoon straks in de klas wel stil op zijn stoeltje zal blijven zitten en netjes op zal ruimen na het spelen.

Praktische vaardigheden

Tot die tijd leer ik hem zelf aan,- en uitkleden. Dat is iets waar je een juf of meester echt een plezier mee doet. Ik koop geen schoenen met veters en kies een praktische schooltas. Zelf de billen af kunnen vegen is ook een pré. Kinderen moeten doorgaans zindelijk zijn als ze op school komen. Zelf de jas aandoen oefenen we ook elke dag. Nu nog een broodje eten zonder al te veel smeren en dan komt het vast goed.

Lees ook:

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags:

Categorie: Groep 1-2, Praktische zaken, Thuis

Schrijf een reactie