Hoe groot mag een groep zijn op de basisschool?

| 15 juni 2015 | Reacties (0)

‘Mijn kind komt in een klas met 31 leerlingen. Mag dat eigenlijk wel?’ Ja, dat mag. Anders dan veel ouders denken, is er in Nederland geen wettelijke richtlijn voor de maximale groepsgrootte op de basisschool.

Groepsomvang neemt niet meer toe

Een paar jaar geleden was de groepsgrootte in het basisonderwijs een hot item. Tussen 2011 en 2013 was de gemiddelde groepsgrootte namelijk elk jaar een beetje gegroeid. De media kopten over ‘monsterklassen’ en de onrust onder ouders was groot.

Sinds 2013 is de gemiddelde basisschoolklas echter niet groter meer geworden. Klassen op de basisschool tellen nu gemiddeld 23,3 leerlingen. Er zijn wel grote verschillen in groepsgroottes. In ruim 65% van de groepen zitten minder dan 26 leerlingen en 6% van de groepen telt meer dan 30 leerlingen.

De kans dat je kind in een grote groep komt, is dus – over alle scholen in Nederland gezien – een stuk kleiner dan de kans dat je kind in een groep van minder dan 26 leerlingen komt.

Maximumaantal leerlingen in een klas

De basisschool mag naar eigen inzicht groepen samenstellen en vergroten, maar overleg met de medezeggenschapsraad is wel vereist. Er is geen wettelijk maximum aan het aantal leerlingen dat in een klas zit. In theorie zouden een groep dus ook vijftig of honderd kinderen kunnen tellen…

Ondanks het ontbreken van een maximumaantal leerlingen in een groep, is er wel een andere richtlijn die enig houvast geeft. Dat is de richtlijn voor de minimaal beschikbare ruimte voor basisschoolleerlingen: per leerling moet 3,5 m2 vloeroppervlakte beschikbaar zijn.

Kun je de maximale groepsgrootte nu uitrekenen aan de hand van de maten van het klaslokaal? Nee. Het vloeroppervlak per leerling wordt namelijk niet berekend per klaslokaal, maar over de gehele school genomen: het totale oppervlakte van alle ruimten van de school gedeeld door het aantal leerlingen. Bij klassenvergroting vanwege krimp (minder leerlingen betekent minder geld, betekent minder leerkrachten) zal deze oppervlaktenorm dus geen rol spelen.

Lees ook:
Zó bepalen scholen de groepsindeling
Niets een met de groepsindeling? Do’s & don’ts
Wie staat er voor de klas? (En maakt dat wat uit)?
De voor- en nadelen van een combinatieklas

Beeld: Thuisinonderwijs.nl – stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , ,

Categorie: Achtergrond, HvT2

Schrijf een reactie