Hoe kies je een basisschool?

| 28 november 2016 | Reacties (11)

Als je kind vier jaar wordt, mag het naar de basisschool. Maar welke school kies je? Kies je voor de school om de hoek, voor een openbare of juist een christelijke school, of voor een school met een specifieke pedagogische opvatting, zoals een vrije school of montessorionderwijs? Het kiezen van een school is een belangrijke beslissing, die de komende acht jaar en zelfs nog na de basisschooltijd van invloed is op je kind. Neem daarom de tijd om zorgvuldig en weloverwogen een school te kiezen.

Welke criteria laat je meewegen?

Om een school te kunnen kiezen, zul je eerst voor jezelf op een rijtje moeten hebben wat jullie als ouders belangrijk vinden aan een school. Alle ouders hanteren hun eigen criteria, afhankelijk van hun eigen ideeën en opvattingen en hun persoonlijke omstandigheden.

Met stip op één in vrijwel alle lijstjes in tijdschriften en op websites staat: kijk naar je kind. Het klinkt volkomen logisch en dat is het ook. Natuurlijk is het verstandig om bij de schoolkeuze rekening te houden met je kind: hoe zelfstandig is je kind, wat voor soort onderwijs past bij zijn of haar karakter. Staar je daar echter niet blind op. Als je naar je driejarige zoon of dochter kijkt, is het nog moeilijk te voorspellen tot wat voor soort schoolkind hij of zij zal uitgroeien of wat met wat voor leerproblemen je later misschien te maken krijgt.
Denk ook aan eventuele broertjes of zusjes, die een heel ander karakter kunnen hebben dan de oudste. Alleen al uit praktische overwegingen kiezen vrijwel alle ouders ervoor hun kinderen naar dezelfde school te laten gaan.

De keuze voor een school is een mix van rationele en emotionele argumenten. Probeer in kaart te brengen welke criteria je wilt laten meewegen bij je schoolkeuze. Daarmee vergemakkelijk je de uiteindelijke keuze.

Aspecten die je kunt laten meewegen bij de schoolkeuze:

 • openbaar of aansluitend bij eigen geloof of levensbeschouwing
 • onderwijstype
 • locatie en schoolroute
 • schoolpopulatie: wie zijn de toekomstige vriend(innet)jes van je kind?
 • schoon en goed onderhouden schoolgebouw
 • aandacht voor leer- en gedragsproblemen
 • sociale normen en waarden (pestprotocol)
 • goede sfeer en uitstraling
 • hoe zijn tussenschoolse en naschoolse opvang geregeld
 • schooltijden
 • wat betaal je aan ouderbijdrage
 • aandacht voor cultuur en natuur
 • inzet van moderne leermiddelen als computer en tablet
 • kwaliteit van het onderwijs
 • goede aansluiting met voortgezet onderwijs
 • wat wordt er precies van ouders verwacht
 • gemiddelde groepsgrootte
 • schoolgrootte
 • veel of weinig parttimers (duobanen) voor de klas
 • heeft of krijgt de school te maken met krimp

Grote scholen, kleine scholen

Wat is beter, een kleine school of een grote school? Beide hebben voor- en nadelen. Kleine scholen voelen vaak wat knusser en vertrouwder aan. Iedereen kent elkaar, er is veel persoonlijk aandacht en de communicatie verloopt makkelijk. Daar staat tegenover dat de werkdruk voor het personeel op kleine scholen vaak hoger is. Wisselen van klas is meestal niet mogelijk, omdat er geen parallelgroepen zijn.

Op heel kleine scholen zitten soms leerlingen met drie jaar leeftijdsverschil in één groep. De grootte van de school zegt niets over de groepsgrootte: kleine scholen kunnen grote groepen hebben en grote scholen kunnen kleine groepen hebben. Combinatiegroepen (bijvoorbeeld groep 1/2, 3/4, 5/6, 7/8) komen op zowel grote als kleine scholen voor; soms uit noodzaak, vaak ook omdat daar bewust voor wordt gekozen.

Dit zeggen ouders:

De meeste kinderen in onze wijk zitten op de katholieke school. Niet omdat hun ouders gelovig zijn, maar omdat die school een continurooster heeft.”

De dorpsschool is zo klein dat het de vraag is of die over een paar jaar nog bestaat. Toch kiezen we er bewust voor want de school staat heel goed bekend.”

Als we ons van tevoren had gerealiseerd dat op deze school niet één meester werkt, hadden we misschien wel een andere school gekozen.”

Lieneke is een echt ‘montessorikind’, maar Ties, onze jongste, was misschien wel beter af geweest op een reguliere school.”

Er wordt op deze school erg veel aandacht besteed aan creativiteit, muziek, toneelspelen. Dat past echt bij onze dochter. Bovendien zit hij hier vlak om de hoek!”

Hoe belangrijk is de schoolkeuze eigenlijk?

Het Nederlandse onderwijs is goed. De Onderwijsinspectie houdt de kwaliteit van scholen nauwgezet in de gaten en het aantal zwakke en zeer zwakke scholen, waar het onderwijs beneden de maat is, neemt al jaren af. Als alle scholen goed zijn, wat maakt het dan eigenlijk uit welke school je voor je kind kiest?

Nou… veel. De kwaliteitsverschillen tussen Nederlandse basisscholen zijn enorm. Ook als het gaat om scholen in dezelfde wijk en met vergelijkbare leerlingpopulaties. Leerlingen met dezelfde talenten kunnen op de ene school tot wel twee schoolniveaus lager uitkomen op de centrale eindtoets dan op een andere school.

De Onderwijsinspectie trok hierover in 2017 aan de bel in haar jaarlijkse publicatie De staat van het onderwijs. De basiskwaliteit is op de meeste scholen wel aanwezig, maar het gaat volgens Inspecteur-generaal Monique Vogelzang om ‘de onzichtbare kwaliteit boven de minimumnorm’ die het verschil maakt.  “Het blijkt voor je kansen enorm uit te maken op welke school je zit. Het kan goed uitpakken of je kunt pech hebben. Er gaat veel talent verloren.”

Controleer bij je schoolkeuze eerst hoe de Inspectie de school heeft beoordeeld. Kijk wat verder dan het stempel ‘voldoende’, maar lees ook de verslagen door. Deze kun je gewoon oproepen via de website van de Onderwijsinspectie. In die verslagen staan vaak kritische opmerkingen of dingen die de inspecteur zijn opgevallen. Als je in gesprek gaat met de school geeft dat je handvatten om gericht vragen te stellen. Kies voor een school die de lat hoogt legt voor de leerlingen, maar ook voor zichzelf. Vraag op school wat de verbeterpunten zijn en hoe het team daaraan werkt. Het onderwijs staat niet stil. Een goede school continu bezig zijn zichzelf te verbeteren.

Of thuis naar school…

Vanaf vijf jaar zijn kinderen leerplichtig. Betekent dit dat je kind naar school moet, of kun je je kind ook zelf thuis lesgeven? In andere landen is home schooling een bekend fenomeen; zo wordt in Amerika zo’n vijf procent van alle kinderen thuis onderwezen. Deze vorm van onderwijs staat daar hoog aangeschreven; uit onderzoeken is gebleken dat kinderen in Angelsaksische landen die thuisonderwijs gekregen hebben, verder waren in zowel hun schoolvorderingen als in hun sociaal-emotionele ontwikkeling dan leeftijdsgenoten die naar school gingen (bron: Kohnstamm Instituut).

Thuisonderwijs is in Nederland geen bij wet geregelde vorm van onderwijs. Om je kind zelf thuis te mogen geven is vrijstelling van de leerplicht nodig. Vrijstelling kan worden verleend als je kind op basis van psychische of lichamelijke gronden ongeschikt is om naar een gewone school te gaan of als er binnen redelijke afstand geen enkele school te vinden is die past bij de levensbeschouwelijke richting van de ouders.In Nederland volgen naar schatting tussen 200 en 2000 kinderen op principiële gronden thuisonderwijs (ter vergelijking: ruim 1,6 miljoen kinderen gaan naar de basisschool). Thuisonderwijs geven omdat dit jou als ouder gewoon meer aanspreekt dan je kind naar een school sturen, is volgens de wet in Nederland dus niet mogelijk.

Beeld: Freepik/KStudio

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , , , , ,

Categorie: Groep 1-2, HvT, Praktische zaken

Reacties (11)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Thomassen schreef:

  Geachte Thuis-in-onderwijs,
  Heel hartelijk dank voor deze duidelijke en correcte aanvulling omtrent Thuisonderwijs!

 2. jacqueline schreef:

  In alle bescheidenheid en zonder ons in een kamp te hebben laten plaatsen ( verwijzing naar reactie Alexander) of te hebben geplaatst ( ook niet in het ‘schoolkamp’) hebben wij in ons gezin voor thuisonderwijs gekozen. Deze keus is voor ons ideaal gebleken. Het gaat er om dat ouders kunnen overwegen welk leersysteem het best aansluit bij de kinderen en bij de ouders. Om deze overweging goed te kunnen maken dienen alle keuzemogelijkheden bekend te zijn. Thuisonderwijs is hierbij een serieuze mogelijkheid.

 3. Alexander schreef:

  Mijn vrouw en ik zijn volop bezig met de schoolkeuze voor onze dochters (tweeling). Dit artikel geeft ons weer stof tot nadenken. Sommige punten hadden we al eerder gelezen, maar er staan ook zaken op waar we nog niet zo bij stil hadden gestaan. Bedankt!

  (En nee, voor ons is thuisonderwijs geen optie. Voor bijna niemand, denk ik. Ik vind die verontwaardigde reacties uit het thuisonderwijskamp nogal overtrokken, eerlijk gezegd.)

  • Thomassen schreef:

   Beste Alexander, ik begrijp uw reactie (maar ik ben bang dat die voortkomt uit onwetendheid met hoe er met, in het onderwijs, vastgelopen kinderen wordt omgesprongen door diverse instanties), helaas zijn alle hier reagerende thuisonderwijzers door schade en schande wijs geworden. Ook ons was de mogelijkheid tot vrijstelling niet verteld (met alle ellende van dien). Daarbij komt dat er op dit moment ruim 16.000 kinderen thuis zitten (meestal buiten hun eigen schuld om) omdat ze niet in het systeem passen, die zeer gebaat zouden zijn bij de legale mogelijkheid tot vrijstelling na schoolgang.
   Wij zijn niet per definitie tegen school, maar zouden graag zien (in het belang van de kinderen) dat thuisonderwijs een legaal alternatief wordt om in onderwijs te voorzien omdat dit heel veel ellende zou voorkomen bij vele kinderen/ouders/gezinnen.

 4. Maaike schreef:

  Handige checklist! Ik moest wel lachen om die opmerking over het aantal meesters, daar was ik zelf dus echt nóóit opgekomen. Maar er zit best wat in. Gelukkig hebben wij nog even voordat we moeten kiezen. Ons zoontje is pas 2,5. We kijken al wel een beetje rond, maar het is een moeilijke keuze. De basisschool is zo’n andere wereld dan die waar we nu in zitten met een peuter en een baby. Ik denk dat ik de komende jaren nog heel wat tijd op deze site zal doorbrengen om me wat in te lezen 🙂

 5. nietnaarschool schreef:

  Ook thuisonderwijs is een goede optie, vooral voor hoogbegaafde kinderen, die hebben in Nederland toch al snel een kans van minimaal 30% dat ze stuk zullen lopen in het onderwijs.
  Kijk voor meer informatie op http://www.nietnaarschool.nl

  [naam gemodereerd door de redactie]

 6. Willem Wind schreef:

  Jammer dat thuisonderwijs er niet bij staat als keuzemogelijkheid. Een gemiste kans voor jullie om ouders goed te informeren. Zeker nu het er op lijkt dat schoolgang de keuze voor thuisonderwijs blokkeert.
  Als u wilt kan ik wel wat tekst aanleveren zodat ouders goed geïnformeerd zijn over een keuze voor thuisonderwijs. Als bestuurslid van de NVvTO ben ik goed ingevoerd in deze materie. Daarnaast is het vermelden waard het boek over thuisonderwijs. Hierin komen alle aspecten aan bod zodat ouders goed voorbereid met thuisonderwijs kunnen starten.

 7. Els schreef:

  De informatie in dit artikel is niet helemaal juist en volledig.

  Het begint al met: “Als je kind vier jaar wordt, gaat het naar de basisschool.”
  Al gaan veel kinderen naar school als ze vier jaar zijn, de leerplicht begint pas met 5 jaar. En bovendien wordt er hier ook aan voorbij gegaan dat je in sommige gevallen recht hebt op vrijstelling van de leerplicht, zoals wanneer er geen school in de omgeving is die aansluit bij je geloof of levensovertuiging.
  En het is wel handig om dit te weten vóórdat je je kind op een school inschrijft, want na inschrijving is het vaak een stuk lastiger om van dit recht gebruik te maken.

 8. van Oers schreef:

  waarom zijn jullie niet gewoon eerlijk over het recht op vrijstelling wanneer de ouders geen school kunnen vinden die aansluit bij hun levensovertuiging? Dit hoort toch ook gewoon bij het geven van dergelijke informatie? Ouders hebben het recht om te weten dat er ook andere mogelijkheden zijn dan schoolgang. Het lijkt wel of de overheid en iedereen die met school te maken heeft, dit het liefste doodzwijgt…of is het per ongeluk? Ik dat geval zou ik het heel graag aangepast zien…

 9. Thomassen schreef:

  Er mist nog een belangrijke keuze in dit plaatje: art 5b van de LPW die ruimte laat voor vrijstelling en daarmee de keuze zelf het onderwijs van je kind(-eren) te verzorgen en vorm te geven. Voor meer info verwijs ik u naar: Nederlandse Vereniging voor ThuisOnderwijs http://www.thuisonderwijs.nl/ http://www.thuisonderwijs.nl/intro-wat-is-thuisonderwijs/
  http://www.thuisonderwijs.com/

  Niet het hele plaatje geven is oneerlijk tegenover de ouders!

Schrijf een reactie