Hoeveel uur moeten kinderen naar school?

| 10 juni 2015 | Reacties (1)

Iedere basisschool in Nederland mag zijn eigen lestijden bepalen. Van oudsher waren die overal hetzelfde: ’s ochtends en ’s middags naar school en woensdagmiddag vrij. Tegenwoordig is de variatie veel groter. Scholen met continuroosters, scholen met een vrije donderdagmiddag, scholen waar kleuters maar vier dagen naar school gaan. Het mag allemaal, zolang het minimumaantal lesuren maar wordt gehaald.

7520 klokuren op de basisschool

In totaal moet je kind van groep 1 tot en met groep 8 minimaal 7520 klokuren leskrijgen op school. In de eerste vier jaar zit je kind ten minste 3520 uur op school, groep 5 tot en met 8 tellen samen minstens 3760; de resterende 240 uur mogen scholen naar eigen inzicht verdelen over de onderbouw en bovenbouw.
Het verschil tussen de uren in de onderbouw en bovenbouw is ongeveer de vrijdagmiddag die op veel scholen vanaf groep 5 wordt ingevoerd.
Een schoolweek telt verplicht vijf dagen. Alleen in groep 1 en 2 mag een kortere week ook.

Wat zijn de regels voor studiedagen op school

Er zijn maar weinig zaken waarover zo veel wordt gemord aan de Nederlandse schoolpleinen als studiedagen: dagen waarop de kinderen vrij zijn en de leerkrachten bijscholing krijgen. Ze lijken soms zomaar uit de lucht te vallen, die extra vrije dagen.

Als het goed is, is dat niet zo. De school mag zeven keer per jaar en verspreid over het jaar een extra vrije dag voor de leerlingen inroosteren. Het rooster moet worden goedgekeurd door de medezeggenschapsraad en de vrije dagen horen in de schoolgids te staan.

Studiedagen voor het personeel zijn geen overbodige luxe. Leerkrachten leren bijvoorbeeld hoe ze met een nieuwe rekenmethode moeten werken, hoe ze het beste les kunnen geven aan combinatiegroepen of hoe het nieuwe leerlingvolgsysteem werk.

Ik weet dat ze in de schoolgids staan, maar toch word ik altijd weer overvallen door studiedagen. Ik ben gewoon niet geordend genoeg om ze gelijk goed in mijn agenda te zetten. Maar goed, als ik dan eenmaal alles heb geregeld, vind ik het ook wel weer gezellig. We gaan vaak iets leuks doen. Naar de dierentuin of een museum, waar het dan heerlijk rustig is omdat de rest van het land gewoon op school zit.
Tamara, moeder van Lindy (6) en Björn (9)

 

Lees ook:
Steeds meer scholen kiezen voor andere schooltijden
Voor- en nadelen van nieuwe schooltijden
Wie beslist over andere schooltijden?
‘Heerlijk,  niet meer dat gesleep met kinderen tussen de middag’

Beeld: Thuisinonderwijs.nl – stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , ,

Categorie: Achtergrond, HvT

Reacties (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Brigit schreef:

    Mijn zoon heeft dit schooljaar 16 (!) studiedagen waarvan 2 x 5 dagen achter elkaar. Mag dit? Hij zit op speciaal basisonderwijs cluster 3. Ik vind het namelijk erg veel, mede omdat veel leerlingen onder schooltijd ook nog therapie hebben. Ruim 3 weken extra vrij naast de vakanties…

Schrijf een reactie