Hoger schooladvies voor kind uit hoogopgeleid gezin

| 8 september 2016 | Reacties (0)

Kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen vaker een hoger schooladvies dan kinderen met dezelfde Cito-score maar met ouders die lager zijn opgeleid. De verschillen zijn vooral groot bij kinderen met een Cito-score tussen 537 en 544, een score die past bij een advies voor havo of havo/vwo.

Onderwijsongelijkheid

Maakt het voor het schooladvies uit of kinderen hoogopgeleide ouders hebben? Woordvoerder Tanja Traag geeft een toelichting.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (SBC). Het CBS volgde twaalf jaar lang de schoolloopbaan 19.000 kinderen die in het schooljaar 1999/2000 in de brugklas zaten. De uitkomsten van het CBS-onderzoek sluiten aan bij het rapport van de Onderwijsinspectie eerder dit jaar, waarin de inspectie waarschuwde voor een tweedeling in de maatschappij.

Bij een gelijke score op de cito-eindtoets in groep 8 kregen kinderen van hoogopgeleide ouders vaker een hoger schooladvies dan kinderen van ouders zonder universitaire of hbo-opleiding. Ongeveer de helft van de kinderen van laag- en middelbaar opgeleide ouders kreeg daadwerkelijk een havo-advies als dit overeen kwam met hun Cito-score. Van de kinderen uit een hoogopgeleid gezin kregen bijna zeven op de tien dit advies.

krijgen.

Grafiek Schooladvies naar score op de cito eindtoets, brugklascohort 1999/'00

Kinderen van hoogopgeleiden hoger instroomniveau brugklas

Kinderen van hoogopgeleide ouders kregen niet alleen vaker een hoger schooladvies, ze begonnen meestal ook op een hoger brugklasniveau.  Zo gingen kinderen van hoogopgeleide ouders met een citoscore van minstens 545, wat past bij een vwo-advies, twee keer zo vaak naar een vwo-brugklas als kinderen van lager opgeleide ouders.

Met dezelfde citoscore een hoger onderwijsniveau

De verschillen blijven de hele schoolloopbaan bestaan. Aan het einde van hun onderwijsloopbaan haalden kinderen van hoogopgeleide ouders gemiddeld een hoger onderwijsniveau dan andere kinderen met dezelfde Cito-score. Weer waren de verschillen het grootst bij de kinderen die in groep 8 een havo- of havo-/vwo-advies kregen. Zo haalde 62 procent van de kinderen uit een hoogopgeleid gezin uiteindelijk een hbo- of wo-diploma, terwijl 34 procent van de kinderen met laagopgeleide ouders en 44 procent van de kinderen met middelbaaropgeleide ouders dit niveau bereikte.

Grafiek Behaald onderwijsniveau na 13 jaar onderwijs naar score op de cito eindtoets, brugklascohort 1999/'00

Hoogopgeleide ouders praten vaker over school

Het CBS geeft een aantal verklaringen waarom kinderen uit een hoogopgeleid gezin gemiddeld een hoger onderwijsniveau bereiken dan andere kinderen met dezelfde Cito-score.

  • Kinderen van laagopgeleide ouders vaker ‘voorgesorteerd’ voor een brugklas op vmbo-niveau, van waaruit het minder gemakkelijk is om door te stromen naar het hoger onderwijs.
  • Kinderen met dezelfde Cito-eindscore presteerden in de brugklas beter naarmate hun ouders hoger opgeleid waren. Vooral binnen de groep met een Cito-score tussen 537 en 544 presteerden kinderen van hoogopgeleide ouders beter dan kinderen van laagopgeleide ouders.
  • Hoogopgeleide ouders gaven aan dat ze vaker dan andere ouders communiceren met hun kinderen over hoe het gaat op school, over bijvoorbeeld schoolprestaties of huiswerk.

 

Beeld: stock.schng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , ,

Categorie: Groep 7-8, Nieuws, Ouders en school

Schrijf een reactie