Kamer zet streep door light-versie Cito-toets

| 18 december 2012

De Tweede Kamer heeft de aparte Cito eindtoets voor de zwakste leerlingen in groep 8 van tafel geveegd. Een meerderheid stemde dinsdag in met een motie van PVV-Kamerlid Harm Beertema tegen de makkelijke Cito-toets.

Dit najaar maakte Cito bekend dat de eindtoets in groep 8 dit schooljaar op twee niveaus zou worden afgenomen, met een speciale gemakkelijkere variant voor de leerlingen van wie de leerkracht denkt dat zij het best op hun plaats zijn in de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg van vmbo. Volgens Cito is een toets die beter aansluit bij het niveau beter voor het zelfvertrouwen en zijn de scores betrouwbaarder.

De afgezwakte Cito-toets kreeg veel kritiek. In opiniestuk in de Volkskrant betoogde Jaap Dronkers, hoogleraar onderwijsonderzoek aan de Universiteit van Maastricht, dat de splitsing van de Cito-toets in twee niveaus de sociale ongelijkheid van de jaren vijftig laat herleven. Volgens hem zouden vooral allochtone kinderen gedupeerd worden. De toets zou een soort ‘allochtonentoets’ worden.

PVV-Kamerlid Harm Beerta vindt dat de makkelijke Citotoets toe geeft aan ‘een soort zieligheid’. “Dat moet je niet willen. Daag die leerlingen uit om het beter te doen.” De PVV’er vindt de makkelijkere test stigmatiserend. Zijn motie tegen de light-versie van de eindtoets kreeg in de Kamer steun van regeringspartijen PvdA en VVD en van de ChristenUnie en de SGP.

Beeld: Thuisinonderwijs.nl – stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , , ,

Categorie: Groep 7-8, Nieuws

Reageren niet mogelijk.