Kleine scholen hoeven niet dicht

| 30 mei 2013 | Reacties (1)

Basisscholen hoeven niet dicht als ze minder dan honderd leerlingen hebben. De opheffingsnorm voor basisscholen blijft op een minimumaantal van 23 leerlingen staan. Wel krijgen kleine scholen vanaf augustus 2016 geen overheidstoeslag meer, maar door samenwerking te zoeken met andere scholen kunnen ze een bonus verdienen.

De dorpsschool mag blijven

Met dit plan wil staatssecretaris Dekker van onderwijs kleine scholen in Nederland behouden. Zijn plan is een reactie op het advies van de Onderwijsraad eerder dit jaar. Die stelde het bestaansrecht van basisscholen met minder dan honderd leerlingen ter discussie. Door dat advies dreigde sluiting voor één op de vijf basisscholen in Nederland. Vooral veel dorpen dreigden hun school te verliezen.

Dekker denkt dat zijn plan meer mogelijkheden biedt voor maatwerk. “Eén ding is zeker: scholen moeten meer samenwerken. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan. Ik besef dat het consequenties heeft voor ouders, leerlingen en personeel. Maar we moeten nu actie ondernemen om te voorkomen dat scholen langzaam wegkwijnen, verdwijnen en er in sommige gebieden straks niets meer te kiezen valt voor ouders en kinderen.”

Makkelijker samenwerken

Momenteel zijn er nog verschillende obstakels die samenwerking tussen scholen in de weg staan. Zo krijgen kleine basisscholen gemiddeld meer budget per leerling dan grotere scholen. Dat betekent dat kleine basisscholen er financieel op achteruit gaan, als ze voor samenwerking kiezen. Daarom gaat Dekker de financiering aanpassen zodat samenwerking tussen basisscholen wordt beloond in plaats van afgestraft. Verder blijkt dat lang niet alle schoolbestuurders in krimpgebieden de urgentie van het leerlingendaling-probleem inzien. Ook lopen kleine scholen aan tegen wettelijke belemmeringen. Overheidsregels die onnodige schaalvergroting in het onderwijs tegengaan, zitten onbedoeld ook samenwerking tussen kleine scholen in de weg. Daarom worden de regels van de fusietoets aangepast voor scholen in krimpgebieden.

Samenwerkingsscholen

In de praktijk staat een fors deel van de kleine basisscholen in een dorp, waar ook enkele andere basisscholen gevestigd zijn. Een samenwerkingsschool (fusie tussen een openbare en een bijzondere school) kan in zulke gevallen een goede oplossing zijn om divers onderwijs aan te kunnen blijven bieden. De vorming van een samenwerkingsschool wordt daarom gemakkelijker gemaakt, zoals ook al in het Regeerakkoord is aangekondigd.

Leefbaarheid in dorpen

Uit onderzoek blijkt dat bewoners van een dorp zonder school de leefbaarheid net zo hoog waarderen als die van een dorp met een school. Desalniettemin is het sluiten van de laatste school in een dorp een ingrijpende gebeurtenis. Maar de ontwikkeling van kinderen is en blijft volgens Dekker de belangrijkste taak van een school. “Onderwijskwaliteit moet voorop staan. Dat is niet alleen belangrijk voor leerlingen en hun ouders, maar ook voor de toekomst van regio’s waar leerlingendaling zich voordoet. Samenwerking tussen kleine scholen is het beste antwoord op krimp.”

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , , ,

Categorie: Nieuws

Reacties (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Ik vind dit echt een belangrijk punt en goed dat dit besloten is. Toen ik werkte als leerkracht in het basisonderwijs op een basisschool in Amsterdam Oud-Zuid was de aandacht voor het individuele kind hét punt. En dit is vaak overal zo. Bij individuele aandacht bloeit een kind op.

    http://www.instituutschreuder.nl

Schrijf een reactie