Kortere schooltijden blijken vaak efficiënter

| 26 januari 2015 | Reacties (0)

Hoe meer uren een kind op school zit, hoe meer het leert. Dat zou je misschien denken, maar het is niet waar. In landen waar het onderwijs het efficiëntst is, zitten de kinderen meestal minder uren op school dan in Nederland, zo blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS vergeleek de efficiëntie van het onderwijs in 33 landen. Hoe efficiënt het onderwijs is, werd vastgesteld door de kosten van het onderwijs af te zetten tegen de scores op een internationale toets (PISA). Hoe lager de kosten en hoe hoger de scores, hoe efficiënter het onderwijs.

Nederlandse leerlingen hebben veel schooluren

Nederlandse leerlingen hebben internationaal gezien relatief veel verplichte lesuren, jaarlijks ongeveer 970 uur. Doordat Nederlandse leerlingen relatief hoog scoren op de internationale PISA-toets is de Nederlandse efficiëntiescore ook relatief hoog, hoewel er in ons land wel meer geld wordt uitgegeven aan onderwijs dan in de meeste andere landen.

Leerlingen in landen met een hogere efficiëntiescore dan Nederland hadden minder verplichte lestijd, gemiddeld 768 uren. Ook het aantal uren dat Nederlandse leraren voor de klas staan is hoger dan het internationale gemiddelde. Nederlandse leraren verzorgden gemiddeld 840 uur verplichte les per jaar tegenover 693 uur door collega’s in landen met een hogere efficiëntiescore.

Meer huiswerk en bijles

Wordt het Nederlandse onderwijs dan ook beter als kinderen minder lang naar school gaan? Dat valt volgens het CBS zonder nader onderzoek niet te zeggen. Het hangt namelijk ook af van de invulling die wordt gegeven aan de extra tijd die leerlingen en leraren daarmee krijgen. In Estland en Polen, landen met weinig verplichte lesuren, krijgen leerlingen bijvoorbeeld relatief veel huiswerk. In Korea, een land met een relatief efficiënt onderwijssysteem, hebben leerlingen veel (door ouders betaalde) bijlessen en weinig verplichte lesuren.

Motivatie en groepsgrootte

In de vergelijking heeft het CBS zo goed mogelijk rekening gehouden met andere factoren die van invloed zijn op de efficiëntie van het onderwijs. Zo zijn mogelijke verschillen in de motivatie van leerlingen ook bekeken. Voor motivatie is gekeken naar het percentage leerlingen dat in de weken voor de PISA-toets weleens te laat was voor de les. Landen waar relatief veel leerlingen te laat kwamen, scoren significant lager op efficiëntie, ongeacht het aantal verplichte lesuren voor de leerlingen.

Het lerarensalaris, het aantal leerlingen per klas en het aandeel leraren dat ouder is dan 50 jaar hebben volgens het CBS geen significante relatie met de efficiëntie van het onderwijs.

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , ,

Categorie: HvT, Nieuws

Schrijf een reactie