Later word ik… vlogger of Freek Vonk

| 21 maart 2016 | Reacties (0)

Freek Vonk heeft volgens kinderen het leukste werk dat er is en Enzo Knol heeft het ook goed voor elkaar. Basisschoolkinderen kijken vaak naar bekende Nederlanders als hen wordt gevraagd wat ze later willen worden. Zo heeft André Kuipers veel jongens op het idee gebracht om astronaut te willen worden, en lijkt het veel meisjes door rolmodel Jill leuk om modetekenares te zijn.

Onderzoeksbureau Kien vroeg 1.050 kinderen naar hun schoolvakken en wat zij graag willen worden in de toekomst. 38% van de kinderen geeft aan later hetzelfde werk te willen als een bekende Nederlander. Veel jongens dromen er nog steeds van om profvoetballer te worden. Meisjes zien zichzelf wel voor de klas staan: 22,6 procent zegt graag juf te willen worden.

De meesten kinderen (81%) kiezen een beroep omdat het hen ‘leuk’ lijkt. Een andere reden om voor een bepaalde richting te kiezen is dat ze er ergens goed in zijn of omdat ze in dat vak mensen of dieren kunnen helpen.

Werk ouders inspireert weinig kinderen

Als gevraagd wordt tegen wie kinderen opkijken, wordt mama opvallend vaak genoemd. Toch geeft slechts 4,4% aan een bepaald beroep te ambiëren omdat diens moeder dat ook doet. Vaders hebben kennelijk iets interessanter werk: 5,5% van de kinderen wil hetzelfde worden als papa.

Freek Vonk & Jill als rolmodel

Volgens de basisschoolleerlingen heeft Freek Vonk de allerleukste baan, op de voet gevolgd door Enzo Knol. Bij zowel de jongens als meisjes staan zij in de top 5. Echter wordt de lijst bij meisjes daarnaast vooral gevuld met creatieve personen, zoals Jill (tekenares, 27,4% van de meisjes) en danseres Anna-Alicia Sklias (15,1%). Bij jongens staat bijvoorbeeld André Kuipers (astronaut, 10,7% van de jongens) hoog in de lijst. Nieuwe bekende Nederlanders als Freek Vonk, Enzo Knol, Jill en André Kuipers hebben dus zichtbaar invloed op schoolvak- en beroepsinteresse.

De verschillen tussen jongens en meisjes zijn ook terug te zien in bijvoorbeeld de schoolvakken – jongens vinden natuur & techniek (24,9%) vele malen leuker dan meisjes (15,5%), waar meisjes bijvoorbeeld muziek- en zangles veel leuker vinden (42,3%) dan jongens (18,7%).

De meeste kinderen vinden gym, tekenen en rekenen het leukste vak op school, waarbij de voorkeur bij zowel meisjes als jongens toch vooral naar gym uitgaat. Meisjes vinden tekenen leuker dan jongens, terwijl jongens rekenen een stuk leuker vinden. Jongens hebben het vaakst moeite met begrijpend lezen en spelling, terwijl meisjes zeggen meer moeite te hebben met rekenen.

Regionale verschillen

Overigens is de interesse in de natuur en de ambitie om bijvoorbeeld bioloog (27%) of dierenarts (18,2%) te worden vooral hoog in het noorden van het land, tegenover respectievelijk 21,3% en 11,6% in het oosten van het land. In het westen is een creatief beroep als tekenaar (16%) een stuk populairder dan in het noorden (12,2%).

Beeld: YouTube screenshot

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , , , , , ,

Categorie: Nieuws

Schrijf een reactie