Leerkrachten zijn ‘extra taken’ beu

| 7 juni 2013 | Reacties (0)

Leerkrachten op de basisschool hebben genoeg van de vele extra taken die naast het lesgeven op hun bordje zijn. Zo’n tachtig procent van de meesters en juffen in basisonderwijs geeft aan dat de werkdruk erg hoog is en dat dit voornamelijk door de niet-lesgevende taken wordt veroorzaakt.

‘Werkdruk gaat ten koste van onderwijskwaliteit’

Dit blijkt uit een onderzoek van CNV Onderwijs onder zijn leden. Bijna de helft van de leerkrachten geeft aan gezondheidsklachten te hebben door de hoge werkdruk, bij zestig procent gaat het ten koste van het privéleven en tweederde van de respondenten heeft minder plezier in het werk. Uiteindelijk heeft dit ook negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs.

Tijd voor zorgleerlingen

De extra taken op basisscholen bestaan uit een te grote hoeveelheid administratieve taken zoals het schrijven van zeer uitgebreide handelingsplannen voor leerlingen die extra zorg nodig hebben en groepsplannen. “In steeds meer klassen zitten kinderen die extra zorg nodig hebben, zoals kinderen met autisme, ADHD en gedragsproblemen. Voor deze kinderen moeten rapporten en plannen geschreven worden”, zegt Helen van den Berg, voorzitter van CNV Onderwijs.

‘Te veel bureaucratie in het onderwijs’

“Leraren willen de kinderen goed les geven en de aandacht en zorg bieden die nodig is. Daarbij hoort ook het afleggen van verantwoording, maar er is nu sprake van te ver doorgeschoten bureaucratie. De verantwoordingsplicht zorgt er ook voor dat er veel moet worden vergaderd. Daarin zijn scholen echt doorgeslagen. Ik wil met de onderwijsinspectie afspraken maken hoe we de bureaucratie kunnen verminderen.”

Scholen draaien op voor maatschappelijke problemen

Een ander probleem is dat maatschappelijke problemen te snel bij de school worden neergelegd. Volgens Van den Berg is er sprake van een vast patroon: “Er is een incident of gebeurtenis met veel media-aandacht, er komen Kamervragen en vervolgens worden centraal vanuit Den Haag maatregelen genomen en bij scholen neergelegd. Neem een lesprogramma over obesitas of een activiteit als de koningsspelen. Echt een superleuk initiatief. Toch zijn er scholen die door de vaste onderdelen in het programma niet kunnen meedoen, maar wel de druk van ouders of overheid ervaren om wel mee te doen.”

Te weinig hulp van ouders voor activiteiten

Dan zijn er ook nog veel activiteiten, zoals de avondvierdaagse, de sportdag, pleinwacht en verkeersles waarvoor hulp van ouders nodig is. “Op veel scholen zijn genoeg enthousiaste ouders te vinden om te helpen bij deze activiteiten. Op andere scholen kost het echter veel moeite om ouders betrokken te krijgen. Scholen moeten soms leren om ‘nee’ te zeggen als er te veel werk op de schouders van de leraren komt. Ook medezeggenschapsraden kunnen hierbij een belangrijke rol spelen om te voorkomen dat de werkdruk voor een schoolteam veel te hoog wordt”, aldus Van den Berg

Over het onderzoek: De online vragenlijst is uitgezet onder leden van CNV Onderwijs met een e-mailadres die als leraar werkzaam zijn in het primair onderwijs. 3565 leraren vulden de enquête in. Dat is een respons van 21%. Klik hier voor het onderzoek

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , , ,

Categorie: Hulpouders, Nieuws

Schrijf een reactie