Makkelijkere Citotoets voor zwakke leerling

| 16 oktober 2012 | Reacties (0)

Voor het eerst is in 2013 de Citotoets die leerlingen in groep 8 maken niet meer voor alle kinderen gelijk. Speciaal voor de zwaktste leerlingen heeft Cito heeft een aparte, makkelijkere, toets ontwikkeld, zo meldt het toetsinstituut op zijn website.

Deze twee toetsen bevatten volgens Cito dezelfde taken, in dezelfde volgorde, met hetzelfde aantal opgaven. Beide kunnen  dus heel goed gelijktijdig in groep 8 worden afgenomen. Het grootste deel van de opgaven in de toetsen is verschillend. De opgaven in de Eindtoets Basis (zeg maar de ‘normale’ Citotoets) zijn gemiddeld wat moeilijker dan de opgaven in de Eindtoets Niveau, die bedoeld is voor zwakkere leerlingen.

De Eindtoets Basis is bestemd voor leerlingen (landelijk ongeveer 75%) van wie wordt verwacht dat zij doorstromen naar de gemengde/theoretische leerweg van vmbo, of havo of vwo. Dat zijn leerlingen die door de jaren heen op Citotoetsen meestal een C, B of A-score halen.  De Eindtoets Niveau is bestemd voor leerlingen (landelijk ongeveer 25%) die wat minder hoog scoren op de schoolse vaardigheden taal en rekenen. Het zijn de leerlingen van wie de leerkracht denkt dat zij het best op hun plaats zijn in de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg van vmbo. Bij de toetsen van het Cito Volgsysteem vallen hun scores vaak in het E- of D-niveau.

Makkelijkere toets beter voor zelfvertrouwen

“Een toets die goed op niveau is, betekent een toets die goed aansluit bij de vaardigheden van de leerling. Het geeft de meeste kans op een betrouwbare uitslag”, zo verklaart Cito. “Daarnaast is het voor de leerlingen prettiger om een toets te maken die niet veel te moeilijk of veel te gemakkelijk is. Een te moeilijke toets geeft de leerling al snel het idee: ik kan er niets van. Dat komt de motivatie en het zelfvertrouwen natuurlijk niet ten goede. De leerling haalt daardoor misschien een lagere score dan bij zijn niveau past. Ook een te makkelijke toets kan leiden tot een score die lager is dan werd verwacht. Leerlingen die zonder echt na te hoeven denken alle juiste antwoorden kunnen aanstrepen, maken door nonchalance en een te hoog tempo misschien onnodige (slordigheids)fouten. ”

Twee eindtoetsen, twee Citoscores?

Ongeveer een kwart van de opgaven is opgenomen in beide versies van de Citotoets. Door die overlap loopt de moeilijkheid van de twee versies niet te veel uit elkaar. En deze overlap zorgt er volgens Cito ook voor dat de scores van de twee versies op één schaal gezet kunnen worden. In de praktijk is het dus zo dat elke leerling (net als in vorige jaren) een standaardscore krijgt tussen 501 en 550. De Eindtoets Niveau is gemakkelijker dan de Eindtoets Basis. Om een bepaalde Citoscore te halen, moeten kinderen bij de Eindtoets Niveau daarom meer opgaven goed hebben dan bij de Eindtoets Basis.

Beeld: Thuisinonderwijs.nl – stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , , , ,

Categorie: Groep 7-8, Nieuws

Schrijf een reactie