Meer en eerder Engels op de basisschool

| 20 augustus 2013

Kinderen krijgen meer Engels op de basisschool en beginnen al op jongere leeftijd met het aanleren van een vreemde taal. Staatssecretaris Dekker werkt aan een wetsvoorstel waardoor scholen straks 15 procent van hun lessen in het Engels mogen geven, oftewel ongeveer vier uur per week. Ook start er een pilot met volledig tweetalig onderwijs op de basisschool.

Engels in de kleutergroepen

Op de meeste basisscholen wordt in groep 7 begonnen met Engels leren. De afgelopen jaren hebben zo’n bijna duizend basisscholen in Nederland met behulp van overheidssubsidie ervaring opgedaan met Engels (of een andere vreemde taal) in de onderbouw. Het gaat daarbij om Engelse lessen in de kleutergroepen, maar er ook vakken als aardrijkskunde of geschiedenis worden in het Engels gegeven. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die vroeg beginnen met het aanleren van een vreemde taal beter Engels leren spreken dan kinderen die pas Engels krijgen in groep 7 of 8. Negatieve effecten op het Nederlands blijkt dit vroege vreemdetalenonderwijs niet te hebben.

Meer lessen in het Engels

De staatssecretaris vind het dan ook zonde als leerlingen pas in groep 7 beginnen met Engels. Zijn plannen bieden scholen meer ruimte om vroeg met Engels aan de slag te gaan. Nu is de wet daarvoor nog een belemmering. Die bepaalt namelijk dat het onderwijs in het Nederlands of het Fries moet worden gegeven. Als de nieuwe wet wordt aangenomen, kunnen meer lessen in het Engels (of Frans of Duits) worden gegeven.

Tweetalig basisonderwijs

Daarnaast start in 2014 een experiment met volledig tweetalig basisonderwijs. Twintig basisscholen krijgen de kans om tweetalig onderwijs te geven op een manier die vergelijkbaar is het tweetalig onderwijs dat steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs aanbieden. Hier is dertig tot vijftig procent van de tijd Engels, Frans of Duits de instructietaal. Daarmee wordt voorzien in de behoefte van ouders met een sterke internationale oriëntatie, die hun kinderen graag naar een tweetalige basisschool willen laten gaan.

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , ,

Categorie: Engels, Nieuws

Reageren niet mogelijk.