Meer kinderen voelen zich gepest

| 4 maart 2013 | Reacties (1)

Negen procent van de kinderen in groep 5 tot en met 8 wordt naar eigen zeggen dagelijks of wekelijks gepest. Vijf jaar geleden was dat nog acht procent. Tegelijkertijd is het aantal kinderen dat toegeeft zelf geregeld te pesten gedaald van 3,8 procent in 2008 naar 2,7 procent in 2012. Minder pesters dus, die meer slachtoffers maken.

Verbaal pesten en buitensluiten

Gepeste kinderen voelen zich vaak buitengesloten.

De cijfers zijn afkomstig uit een grootschalig onderzoek naar pesten door de School & Innovatie Groep uit Zwolle. Bijna honderd scholen en zo’n tienduizend leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 uit heel Nederland hebben aan het onderzoek deelgenomen. Het pesten is over het algemeen meer verbaal en mentaal dan fysiek. De kinderen die hebben aangegeven gepest te worden, zeggen dat dit gebeurt doordat ze de schuld krijgen van iets wat ze niet gedaan hebben, dat ze uitgescholden worden, er over hun wordt geroddeld, ze buitengesloten worden en dat er grapjes over ze wordt gemaakt. Ten opzichte van 2008 is met name het item ‘buitengesloten worden’ flink toegenomen.

Digitaal pesten verdubbeld

Het schoolplein is nog steeds de plek waar het meest wordt gepest, gevolgd door het eigen klaslokaal en na schooltijd de omgeving van de school. Daarnaast worden kinderen steeds vaker digitaal gepest. In 2008 ging het bij negen procent van de pesterijen om cyberpesten, nu is dat verdubbeld tot 18%.

Verdrietig en boos

Kinderen die gepest worden geven aan zich hierdoor vooral verdrietig te voelen, boos te zijn of zich alleen te voelen. 21% geeft zelfs aan zich bedreigd te voelen. Bijna de helft van de kinderen die gepest wordt reageert door weg te lopen. Minder dan de helft (39%) van de gepeste kinderen geeft aan dat ze naar de leerkracht of een andere volwassene gaat als ze worden gepest. Daarnaast blijkt dat meer dan de helft van de gepeste kinderen er niet met de leerkracht over praat als zij gepest wordt. Ook weet meer dan de helft van de gepeste kinderen niet (altijd) wat zij moet doen als ze gepest worden.

Veiligheid

Tot slot blijkt dat het gevoel van veiligheid op het schoolplein, de school, de groep en van en naar school in 2012 vrijwel hetzelfde is als in 2008. Een ruime meerderheid van de kinderen voelt zich veilig in en rondom school. Kinderen die gepest worden, voelen zich significant minder veilig in en rondom school dan kinderen die niet gepest worden. Dit geldt echter ook voor de kinderen die pesten.

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , , ,

Categorie: Nieuws

Reacties (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Jochem schreef:

    Ik word ook gepest, de juffendoen er bijna niets aan.
    Ze maken smoesjes:
    Ja, we zien niet altijd alles. Terwijl ze ernaast staan.

Schrijf een reactie