Meer ruimte voor tweede taal op de basisschool

| 30 maart 2015 | Reacties (0)

Biologielessen op de basisschool in het Engels? Of de gymles in het Duits? Met ingang van komend schooljaar mag het. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel van staatssecretaris Dekker van Onderwijs dat basisscholen toestaat 15 procent van hun lessen in het Frans, Duits of Engels te geven. Het idee achter het voorstel is dat scholen internationaler onderwijs kunnen aanbieden, wat ouders en scholen vaak willen.

Tweetalig basisonderswijs

Nu zijn alleen Nederlands en Fries de toegestane instructietalen op de basisschool. Engels is wel verplicht en scholen mogen ook Duits of Frans als apart vak aanbieden, maar de vreemde talen mogen niet worden gebruikt voor de uitleg van reguliere vakken. Straks mag dat dus wel, net zoals al gebeurt op het tweetalig voortgezet onderwijs.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen een vreemde taal beter onder de knie krijgen als ze die op jongere leeftijd en spelenderwijs mee krijgen. Ze spreken de taal beter dan de kinderen die dit pas in groep 7 of 8 leren. De afgelopen jaren is een proef gehouden voor het lesgeven in een vreemde taal. Dat beviel zo goed dat alle scholen dat straks mogen.

Nog meer vreemde talen

Na de zomervakantie begint een proef van vijf jaar waarin een nóg groter deel van de lessen in het Engels, Duits of Frans worden gegeven. Twaalf basisscholen gaan 30 tot 50 procent van de lestijd in een vreemde taal verzorgen. Een schooljaar later voegen zich nog acht scholen bij deze pilot.

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , ,

Categorie: Nieuws

Schrijf een reactie