Meeste kinderen gaan met plezier naar bso

| 2 april 2012 | Reacties (0)

Driekwart van de kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar vindt de buitenschoolse opvang (bso) leuk. Een kwart zegt de bso saai te vinden. Jongens hebben het iets minder naar hun zin op de bso dan meisjes; onder jongens is het percentage dat de bso saai vindt 27 procent.

Vooral oudere kinderen vinden de bso saai.

Vooral oudere kinderen vinden de bso minder leuk.

Deze cijfers zijn afkomstig uit een landelijk onderzoek dat is gehouden door het onafhankelijke marktonderzoekbureau R2 Research, in opdracht van Eisvrij, een vakantieorganisatie voor kinderen en jongeren. Eisvrij wil met bso’s gaan samenwerken om een betere invulling te geven aan de vrije tijd van kinderen, zowel doordeweeks als in de vakantie.

Bso ‘te schools’

Hoewel driekwart van de kinderen het leuk vindt op de bso, geeft tweederde van de ondervraagden wel aan dat ze graag meer inspraak willen in wat ze mogen doen. Ze noemen de bso ‘te schools’. Slechts 21 procent van de kinderen geeft aan zelf al te mogen beslissen wat ze gaan doen. Vier op de vijf kinderen geven aan niet zo vaak of zelfs nooit op excursie te gaan, terwijl een ruime meerderheid dit wel leuk zou vinden.

Liever niet in de vakantie naar bso

Ook werd aan kinderen gevraagd wat ze van de bso in de vakantieperiode vinden. Slechts eenderde van de kinderen zegt daar meestal met plezier naar toe te gaan. Overigens maakt bijna dertig procent van de ouders tijdens de vakanties geen gebruik van de bso. In de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ligt dit percentage opvallend lager: daar gaat 15 procent van de kinderen niet naar de vakantie-bso. In deze steden ligt het waarderingscijfer voor de bso tijdens de vakantie iets hoger dan landelijk.

Hoe ouder, hoe minder leuk

Hoe ouder de kinderen, hoe vaker ze de bso saai vinden. In de leeftijdsgroep 11-12 jaar is dit percentage zelfs 38%. Wanneer gevraagd wordt of de kinderen ‘altijd zin’ hebben om naar de bso te gaan, blijkt de leeftijdsgroep 11-12 jaar minder vaak ‘ja, meestal wel’ te zeggen: 59 procent ten opzichte van 64 procent bij 8-10 jarigen.

Uitspraken van ondervraagde kinderen:

  • “Voor kleinere kinderen is de bso leuker dan voor grotere kinderen.”
  • “De juffen zijn te streng.”
  • “Onze bso is heel erg leuk, we zitten bij een voetbalclub en kunnen voetballen maar ook binnen op de Wii en op de computer en we bakken heel vaak lekkere dingen.”
  • “Er zijn heel veel kleine kinderen waar ik niet zo veel mee heb.”
  • “Dat ik het stom vind dat er altijd leuke meisjesdingen worden gedaan en niets voor jongens.”

290.000 kinderen in Nederland gaan naar de bso. De grootste groep (45 procent) gaat twee keer per week naar de bso, eenderde gaat één dag per week en de rest drie of meer dagen.

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , ,

Categorie: Buitenschoolse opvang, Nieuws

Schrijf een reactie