Nieuwe schooljaar start met minder scholen

| 13 augustus 2012 | Reacties (0)

Het schooljaar 2012-2013 gaat van start met minder basisscholen dan voor de zomervakantie. Binnen nu en drie weken beginnen in het hele land de scholen weer. Op 24 basisscholen in Nederland blijven de deuren echter definitief gesloten.

Daling aantal basisscholen.

Het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd daalt de komende tien jaar met bijna 7 procent.

De meeste scholen die niet meer open gaan staan in Noord-Nederland, Zeeland en Brabant. Door bevolkingskrimp liepen de leerlingenaantallen zo ver terug dat de scholen te klein werden om zelfstandig open te blijven. In sommige gevallen wachtte het schoolbestuur niet tot de school onder de opheffingsnorm (het door het ministerie van onderwijs minimaal vereiste aantal leerlingen) terecht kwam en is gekozen voor fusie of voortijdige opheffing van de school.

Het aantal basisscholen in Nederland loopt al een aantal jaren terug. De afgelopen acht jaar zijn er in totaal 250 scholen verdwenen. De verwachting is dat door de vergrijzing de komende jaren nog veel meer scholen sluiting boven het hoofd hangt. Basisscholen in het hele land krijgen te maken met fors dalende leerlingenaantallen. De komende drie jaar daalt het aantal leerlingen met bijna 70.000, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Over acht jaar zijn er naar verwachting zo’n 100.000 basisschoolleerlingen minder dan nu. In 129 gemeenten daalt het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd zelfs met meer dan een kwart.

Dat komt omgerekend neer op zo’n 450 scholen minder. Opvallend is dat de krimp niet alleen scholen treft in de bekende krimpregio’s, als Oost-Groningen, Zuid-Limburg en Zeeland. In driekwart van alle gemeenten lopen de leerlingenaantallen terug. In bijna de helft van de gemeenten krimpen de scholen met zo’n tien procent. In diverse plaatsten praten schoolbesturen dan ook over vormen van samenwerking of fusie om te voorkomen dat scholen verdwijnen. Bijvoorbeeld in de Achterhoek, waar vier onderwijsorganisaties – samen goed voor vijftig scholen – met elkaar rond de tafel zijn gaan zitten.

Een andere oplossing om kleine scholen open te houden wordt aangedragen door Emil Roelofs, directeur van de IVIO Onderwijs Groep waaronder de Wereldschool valt. Sluiting van zeer kleine scholen is ‘nergens voor nodig’, zegt hij. “Kleine of zeer kleine klassen zijn geen enkel beletsel om een school open te houden.” De oplossing: geïndividualiseerd onderwijs met extra deskundigheid op afstand. Die deskundigheid kan volgens Roelofs geleverd worden door de Wereldschool, waar decennialange ervaring is met scholen van minimaal één leerling in alle uithoeken van de wereld.

“Wij hebben veel ervaring met kleinschalig primair en voortgezet onderwijs in 122 landen. Wij kunnen dit ook in eigen land uitrollen, zodat honderden kleine schooltjes open kunnen blijven en duizenden kinderen in hun eigen dorp naar school kunnen blijven gaan”, zegt Roelofs. Hij pleit ervoor om de kleine scholen onder te brengen in één landelijke organisatie, die de expertise van de Wereldschool benut, waardoor “de kleine school niet meer het onrendabele ‘winkeltje’ is dat een schoolbestuur liever kwijt dan rijk is”.

Wat is de Wereldschool?

De Wereldschool valt onder toezicht van de onderwijsinspectie en biedt sinds 1948 kwaliteitsonderwijs. Voortgekomen uit de stichting IVIO, Instituut Voor Individuele Ontwikkeling, biedt de Wereldschool lesprogramma’s voor Nederlandstalige kinderen van drie tot achttien jaar die voor korte of langere tijd in het buitenland verblijven of geëmigreerd zijn. Kwaliteit is één van de belangrijkste speerpunten van de Wereldschool. Volgens de Wereldschool blijkt uit onderzoek dat leerlingen van de Wereldschool voorlopen op leeftijdsgenoten. De gemiddelde Cito-score van groep-8 (schooljaar 2010/2011) bedroeg 542,2 (tegenover landelijk 536,5).

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , ,

Categorie: Nieuws

Schrijf een reactie