Nog geen verplichte Cito-toets in groep 8

| 27 augustus 2013 | Reacties (0)

Zit je kind dit schooljaar in groep 8? Dan staat in februari op 85 procent van de scholen de Cito-eindtoets op het programma. Scholen zijn dit schooljaar echter nog niet verplicht om een eindtoets af te nemen. Omdat de Eerste Kamer nog moet instemmen met een verplichte eindtoets, volgt in de invoering op zijn vroegst in het schooljaar 2014-2015.

Het wetsvoorstel om een centrale eindtoets voor taal en rekenen verplicht te stellen voor alle leerlingen in groep 8 van de basisscholen, is in het voorjaar van 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. Het woord is nu aan de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft staatssecretaris Dekker nog wat vragen voorgelegd. Als die beantwoord zijn, wordt het voorstel dit najaar met de staatssecretaris besproken.

Ook als de Eerste Kamer vervolgens instemt met de verplichte Cito-toets (of een alternatieve eindtoets), lukt het niet die regel al dit schooljaar in te voeren. Dan moeten de plannen namelijk nog op een onderdelen verder worden uitgewerkt, waarna de Tweede Kamer er rond de jaarwisseling weer over vergadert.

Het streven van staatssecretaris Dekker is om de verplichte eindtoets voor het eerst af te nemen in het schooljaar 2014-2015. Dat gebeurt dan niet meer in februari, zoals met de huidige Cito-toets, maar tussen 15 april en 15 mei 2015. Vanuit de politiek en het onderwijs worden echter wel vraagtekens gesteld bij de haalbaarheid van dit tijdspad. Het zou dus ook nog kunnen dat in de invoering van de verplichte eindtoets nog een jaar opschuift, naar 2016.

Beeld: Thuisinonderwijs.nl – stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , ,

Categorie: Groep 7-8, Nieuws

Schrijf een reactie