Ombudsman houdt enquête over ouders

| 10 januari 2012 | Reacties (0)

Stichting De Ombudsman is een onderzoek gestart naar de rol van ouders en ouderparticipatie. De stichting signaleert dat dat scholen en ouders van leerlingen die extra hulp nodig hebben op het basis- of voortgezet onderwijs soms in conflict raken.

Onderzoek naar ouders en ouderparticipatie door ombudsmanEnquête onder leerkrachten en onderwijsondersteuners

De Ombudsman is hiernaar een onderzoek gestart en roept leraren en andere onderwijsondersteuners op om hun ervaringen te delen via een enquête. Eerder zijn ouders van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte gevraagd naar hun ervaringen als gesprekspartner op school. Nu staan leraren centraal en anderen die zich binnen de school bezighouden met de extra onderwijsondersteuning aan leerlingen.

Passend Onderwijs en bezuinigingen

Met het onderzoek wil De Ombudsman inspelen op de nieuwe plannen voor Passend Onderwijs. De komst van Passend Onderwijs verandert veel voor scholen, maar ook voor ouders. Steeds meer leerlingen die extra hulp nodig hebben moeten worden opgevangen in het reguliere onderwijs. Is dat – ook met het oog op de aangekondigde bezuinigingen – reëel?   Hoe zit het met de positie van ouders en het recht op inspraak? Is de school voldoende voorbereid?

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is onder andere te inventariseren wat scholen ervaren in de communicatie met ouders, wanneer het gaat om een kind dat extra hulp nodig heeft. Wat zijn de wederzijdse verwachtingen? Wat zijn positieve en negatieve ervaringen in de communicatie tussen scholen en ouders? In een enquête wordt leraren gevraagd naar de wijze waarop zij ouders hierbij betrekken. Met de uitkomst van de enquête wil de Ombudsman een bijdrage leveren aan de discussie rondom het Passend Onderwijs en mogelijk aanbevelingen tot verbetering doen.

Stichting De Ombudsman ondersteunt mensen in situaties waarbij zij niet in staat zijn voor hun recht op te komen.

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , ,

Categorie: Nieuws, Ouders en school

Schrijf een reactie