Onderwijsbond doet beroep op ouders

| 28 november 2011 | Reacties (0)

De Algemene Onderwijsbond (AOb) roept ouders op om ‘nee’ te zeggen tegen de voorgenomen prestatiebonussen in het onderwijs. De bond hekelt de bezuinigingen van 300 miljoen op passend onderwijs voor zorgleerlingen die het kabinet ‘herinvesteert’ in prestatiebonussen.

[youtube_sc url=”http://youtu.be/fK2V8mi-Mj0″ width=”250″]Televisiespot met Haagse poppenkast

In de televisiespot Geen bonus maar banen! vraagt de AOb aandacht voor haar standpunt. In het spotje spelen de minister en haar gedoogpartners in de ‘Haagse poppenkast’. Het Congres van scholen voor zeer moeilijk opvoedbare en zeer moeilijk lerende kinderen had de première. Spot en actie werden door de vierhonderd aanwezige leraren met applaus begroet. Het filmpje is in de aanloop naar de bespreking van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer tot en met maandag iedere avond te zien op RTL4 en de publieke omroep.

Website tegen prestatiebonus leerkrachten

Tegelijkertijd wordt de actiesite Geenbonusmaarbanen.nl gelanceerd. De campagne roept ouders en leraren op om nee te zegen tegen prestatiebeloning. Ook wil de AOb het verlies van 6000 formatieplaatsen van 9000 leraren voorkomen. “Daarmee tast het kabinet niet alleen de kwaliteit van het zorgonderwijs aan, maar vergroot ook de werkloosheid”, aldus AOb-voorzitter Walter Dresscher.

De grootste onderwijsbond blijft zich verzetten tegen de 300 miljoen bezuinigingen op passend onderwijs waardoor 9000 mensen op straat komen te staan. De dekking voor dit bedrag is binnen de onderwijsbegroting te vinden, namelijk door de experimenten met prestatiebeloning stop te zetten.

‘Prestatiebeloning werkt niet’

Dresscher: “Niet alleen is er geen draagvlak voor prestatiebeloning, ook hebben onderzoeken aangetoond dat het niet leidt tot het beoogde resultaat en fraude in de hand werkt. Het is onverstandig om met de experimenten door te gaan ten koste van zorgleerlingen.” Verschillende steden en staten in de Verenigde Staten stoppen met prestatiebeloning omdat blijkt dat de prikkel niet werkt en heel kostbaar is.

De AOb informeert medezeggenschapsraden over de manier waarop zij de experimenten kunnen tegenhouden, maar ook vindt de bond het tijd voor een nieuwe aanpak. Dresscher: “Door middel van een televisiespotje willen wij nog meer mensen informeren over de onzinnige plannen van Minister van Bijsterveldt. Wij hopen dat ze eindelijk gaat luisteren naar argumenten en de bezuinigingen terugdraait.”

 

Beeld: Aob

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , ,

Categorie: Nieuws

Schrijf een reactie