Ongelijke kansen voor kinderen op school

| 13 april 2016 | Reacties (0)

Niet alle kinderen hebben dezelfde kansen in het onderwijs. Kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen meer kansen op school dan kinderen van laagopgeleide ouders, ook als ze even intelligent zijn. Ze krijgen hogere schooladviezen, gaan naar betere scholen en halen uiteindelijk een hoger diploma dan even intelligente kinderen van laagopgeleiden.Dat constateert de Inspectie van het Onderwijs in haar jaarlijkse Staat van het Onderwijs signaleert. Het rapport is deze woensdag verschenen en spreekt van een ‘toenemende tweeling’.

Lager schooladvies in groep 8

“Vergelijken we kinderen met dezelfde intelligentie, dan zien we dat leerlingen met laagopgeleide ouders vaker doorstromen naar een lager onderwijsniveau”, stelt de Inspectie. Kinderen met lager opgeleide ouders krijgen lagere basisschooladviezen. Bovendien worden die schooladviezen minder vaak bijgesteld op basis van de eindtoets. Ook in de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs stromen deze leerlingen vaker af. Bovendien gaan ze minder vaak naar het hoger onderwijs dan in eerdere jaren.

Vaker naar huiswerkklas of toetstraining

Er is volgens de Onderwijsinspectie niet een enkele oorzaak voor de oplopende kansenongelijkheid. Het gaat om een samenspel van vele zaken. Hoogopgeleide ouders zijn meer betrokken geraakt bij de schoolloopbaan van hun kinderen. Zij kiezen bewuster en voor betere scholen. Hun kinderen gaan, zo staat in het rapport te lezen, vaker naar huiswerkklassen en toetstrainingen en hun kinderen krijgen vaker medische indicaties wanneer deze op onderdelen achterblijven.

Rol van scholen

Scholen spelen in op de vraag van ouders. Leerlingen worden steeds vroeger op niveau geplaatst worden, onder andere door de sterke groei van homogene brugklassen, de afname van dubbele adviezen en de toename van het aantal categorale scholen. Ook leraren en schoolleider spelen een rol. Zij hebben, vaak onbewust, hogere verwachtingen van leerlingen van hoger opgeleide ouders. Ook beleid en toezicht hebben hun effect. Onderwijs, overheden en andere sectoren zullen de handen ineen moeten slaan om toenemende tweedeling te keren.

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) noemen de ontwikkeling ‘zorgelijk’, zo meldt de Volkskrant. “Talent en motivatie moeten uitgangspunt zijn bij je schoolkeuze, niet het inkomen of opleidingsniveau van je ouders.”

Beeld: FreeImages

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , ,

Categorie: Nieuws

Schrijf een reactie