Openbare Cito-scores, wat kun je ermee?

| 16 september 2013

De scores van de Cito-toets in groep 8 zijn sinds zaterdag voor iedereen te bekijken. RTL Nieuws vat de scores samen in overzichtelijke lijstjes en hapklare conclusies. Handig, ranking the schools? Nou nee. Wat heb je als ouder nu eigenlijk precies aan die Cito-scores?

Kritiek op openbare publicatie Cito-scores

De Cito-scores konden pas worden gepubliceerd nadat de rechter daar onlangs toestemming voor gaf in een kort geding. Meer dan honderd basisschoolbesturen verzetten zich tegen het besluit van staatssecretaris Dekker van Onderwijs om de gemiddelde schoolscores vrij te geven. Dekker wilde dit doen nadat RTL Nieuws de Cito-gegevens had opgevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur. De scholen vinden openbare Cito-scores misleidend voor ouders en zijn bang dat ze worden ‘afgerekend’ op hun Cito-score. Een kale score geeft namelijk geen goed beeld, de context is daarbij ook belangrijk. Volgens de rechter hebben de scholen echter voldoende mogelijkheden om scores in een context te plaatsen.

Van Citoscore naar diplomaVraag naar het verhaal achter de Cito-score

Voor ouders kunnen openbare Cito-scores best interessant zijn, zeker als je bezig bent een basisschool voor je kind uit te zoeken. Maar de scholen hebben gelijk: zonder context zijn de cijfertjes niets waard. Een ranglijstje met scores kan je totaal op het verkeerde been zetten, want een hogere score betekent niet per definitie dat de school beter is.

Gebruik de Cito-gegevens dan ook als een ingang om naar de context te vragen. Díe vertelt je het verhaal van de school en de visie op het onderwijs. De context laat zien welke keuzes een school maakt en waarom. De gemiddelde schoolscore op de Cito-toets geeft daarna inzicht in wat het resultaat is van die keuzes en die visie.

Vragen die je kunt stellen over de Cito-score:

  • Doen alle leerlingen de eindtoets in groep 8? Op sommige scholen hoeven zeer zwakke leerlingen de eindtoets niet te maken, waardoor de gemiddelde score hoger uitkomt. Andere scholen nemen alle leerlingen de toets af. Op kleine scholen, met maar een handjevol leerlingen in groep 8, kan daarnaast één slimme of juist één zwakke leerling in de klas het gemiddelde sterk beïnvloeden. Op grotere scholen is de invloed van dergelijke uitschieters minder groot.
  • Hoe bereidt de school leerlingen voor op de Citotoets? Scholen kunnen doen aan ‘teaching to the test’: het hele lesgeven is daarbij gericht op het halen van een zo hoog mogelijke Cito-score. Andere scholen doen dit bewust niet, bijvoorbeeld omdat ze de Cito-toets minder belangrijk vinden en andere accenten in hun onderwijs leggen. De Cito-toets is sterk gericht op cognitieve vaardigheden (rekenen, taal), terwijl de ontwikkeling van kinderen natuurlijk veel breder is.
  • Wat voor leerlingen zitten er op de school? Op een school met veel kinderen van hoogopgeleide ouders kun je een vrij hoge gemiddelde Cito-score verwachten, hoger over het algemeen dan op scholen met veel kinderen van laagopgeleide ouders of allochtone afkomst. Dat wil echter niet zeggen dat op de eerste school het onderwijs beter is. Je kunt aan de scores niet zien of de school beter of slechter is dan gemiddeld of dat dit geldt voor de leerlingen of voor een combinatie van beide. Een gemiddelde score kan duiden op een slechte school met relatief slimme leerlingen of juist op een goede school met relatief zwakke leerlingen.
  • Wat zegt de onderwijsinspectie? Alle rapporten van de onderwijsinspectie zijn openbaar. De onderwijsinspectie geeft een oordeel over de gemiddelde ‘opbrengsten’ van een school én plaatst die in een context. Lees het inspectierapport eens door en vraag na wat de school doet of heeft gedaan met de aanbevelingen van de inspectie.

Het is goed om je te realiseren dat de Cito-toets niet is bedoeld om de kwaliteit van scholen in kaart te brengen. Het een toets die het niveau van de leerling meet na acht jaar basisonderwijs en dat slechts op een beperkt aantal leergebieden. In een goed leesbaar rapport noemt Cito zelf het gebruik van de Cito-scores als kwaliteitsmeter van scholen dan ook ‘onzin’.

De score van jouw kind blijft geheim

Openbaarheid van de Cito-scores niet dat nu door iedereen op te vragen is hoe jouw kind heeft gescoord op de Cito-toets. Het gaat namelijk alleen om de schoolresultaten. De resultaten van individuele leerlingen blijven geheim.

Cito-scores voor ouders niet leidend bij schoolkeuze

Naar aanleiding van de publicatie van de Cito-scores hield dagblad Trouw een online enquête. Daarin gaven de meeste ouders aan zich bij de keuze voor een basisschool niet te laten leiden door de gemiddelde Cito-score. Ruim driekwart van de ouders met een basisschoolkind vindt de mening van andere ouders belangrijker dan de eindtoetsresultaten. Voor 1 op de 8 ouders is de Cito-score leidend bij de schoolkeuze. Meer dan 80 procent zegt echter op het moment van de keuze niet op de hoogte te zijn van de Cito-prestaties van de school, iets waar de publicatie van de scores en het opstellen van ranglijstjes uiteraard verandering in brengt. De manier van lesgeven, de reputatie en de weg van huis naar school wegen volgens ouders het zwaarste mee.

Beeld: stock.schng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , , , ,

Categorie: Groep 1-2, Groep 7-8, Nieuws

Reageren niet mogelijk.