‘Ouderbetrokkenheid komt van twee kanten’

| 13 februari 2012 | Reacties (3)

Ouderbetrokkenheid moet van twee kanten komen. Niet alleen moeten ouders betrokken zijn bij de school, maar de school moet ook betrokken zijn bij ouders. Een pleidooi voor deze ‘wederkerige ouderbetrokkenheid’ hield Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht, tijdens het symposium ‘Help! Een ouder’ dat vanavond in Assen werd gehouden.

Tienminutengesprek te kort voor goede communicatie

Ouderbetrokkenheid

Hoogleraar pedagogiek Micha de Winter: ‘Kind gedijt bij rijke sociale omgeving’

Volgens De Winter zijn ouders en de school mede-opvoeders van kinderen. “Opvoeden is een soort strijdperk waarin kinderen en ouders met elkaar in de clinch liggen.” Zonder strijd gaat het niet, hield hij zijn publiek voor. Net zoals pijnloos bevallen niet bestaat. “Het is niet altijd alleen maar gezellig in de klas en thuis. Over die opvoedstrijd moet goede communicatie zijn tussen de verschillende opvoeders. Dat gaat niet in de tijd van een tien-minutengesprek”, zo zei De Winter.

“Ouders en school moeten goed met elkaar communiceren. Dat lijkt een vanzelfsprekendheid, maar in de praktijk staan ouders en school steeds vaker tegenover elkaar, als producenten en consumenten. Pedagogisch gezien is dat funest. Het is voor kinderen alsof ze in een vechtscheiding zijn terecht gekomen.”

Goed voor burgerschap en schoolprestaties

De Winter wees op het belang van scholen in het sociale netwerk waarin kinderen opgroeien en als ontmoetingsplaats voor ouders onderling. “Kinderen gedijen het beste in een rijke sociale omgeving, waarin meerdere volwassenen naast de ouders zich bij hen betrokken en medeverantwoordelijk voelen.” It takes a village to raise a child, zoals Hillary Clinton ooit zei. De Winter gelooft daar sterk in.

Voor de ontwikkeling van goed burgerschap is het volgens hem belangrijk dat ouders – en volwassenen in het algemeen – zich niet alleen verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van hun eigen kind, maar ook voor die van anderen. “We moeten ook ingrijpen als andere kinderen dingen doen die niet in de haak zijn of die gevaarlijk zijn.”

Voor scholen is volgens de Utrechtse hoogleraar een belangrijke rol weggelegd om zo’n pedagogische civil society te versterken. Als kinderen opgroeien in zo’n rijke sociale omgeving heeft dat volgens De Winter bewezen positieve effecten op hun schoolprestaties en maatschappelijke succes.

Minister: Scholen mogen echt appèl doen op ouders

Het symposium ‘Help! Een ouder’ werd georganiseerd door educatieve dienstverlener Cedin en Dagblad van het Noorden. Naast De Winter was ook onderwijsminsiter Marja van Bijsterveldt een van de sprekers. Voor haar was het symposium de aftrap van haar tour door Nederland om een lans te breken voor een grotere ouderbetrokkenheid in het onderwijs.

De minister herhaalde haar pleidooi van eind november voor een intensieve rol van ouders bij het onderwijs van hun kinderen. “Scholen mogen écht een appèl doen op ouders. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn om uit te wisselen wat je als school van ouders verwacht. Ouders kunnen hun kinderen heel veel bieden. Er moet een soort partnerschap komen tussen school en ouders, met helderheid over wie wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is.”

Van Bijsterveldt ging kort in op de heftige reacties die volgden op haar oproep tot een grotere ouderbetrokkenheid. “Die discussie was precies wat ik beoogde”, zei zij in Assen. “Het toont aan dat het thema echt leeft.” In een half-grappend tussenzinnetje kwam ze terug op haar uitspraak dat ouders eventueel maar minder moeten gaan werken om meer betrokken te kunnen zijn bij school: “Ik zou er nooit voor durven pleiten.”

Helft ouders: school mag best vaker beroep op me doen

De helft van de ouders vindt dat de school van hun kinderen best vaker een beroep op hen mag doen. Dat is een van de uitkomsten van een onderzoek gehouden door Dagblad van het Noorden onder duizend ouders. De resulaten van het onderzoek werden gepresenteerd tijdens het symposium ‘Help! Een ouder’. 12 Procent wil niet dat de school vaker een beroep op hen doet, de rest weet het niet of maakt het niet uit.

Uit het onderzoek blijkt ook dat veel ouders (49 %) vinden dat scholen meer hun best moeten doen om ouders bij het onderwijs te betrekken; 16% is het daar niet mee eens.Grote behoefte blijken ouders te hebben aan adviezen van school over hoe ze hun kind kunnen helpen met huiswerk. Meer dan tachtig procent van de ouders heeft in het onderzoek aangegeven dit graag te willen.

Minder dan de helft (40 procent) van de ouders ziet iets in een contract waarin ouders en school niet-vrijblijvende afspraken vastleggen; 34 procent is tegen, een kwart van de ouders heeft geen mening.

Het onderzoek is gehouden in opdracht van Dagblad van het Noorden en uitgevoerd door Regio Noord Panel.

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , ,

Categorie: Contact met leerkracht, Nieuws, Ouders en school

Schrijf een reactie