‘Ouders moeten opvang zelf betalen’

| 4 januari 2013

Bijna 40 procent van de bevolking is van mening dat ouders zelf de kosten van kinderopvang moeten betalen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De totale kosten van kinderopvang bedroegen in 2011 3,9 miljard euro.

Eigen bijdrage neemt toe

In 2007 werd 2,3 miljard euro uitgegeven aan kinderopvang. In 2011 was dat 3,9 miljard euro. De overheid en werkgevers financierden hiervan het grootste deel (73 procent in 2011), maar de bijdrage van ouders neemt wel toe. In 2007 betaalden zij 19 procent, in 2011 is dit gestegen naar 27 procent.

Gevraagd naar hun mening over de financiering van de kinderopvang vindt in 2012 bijna 40 procent van de volwassenen dat vooral de ouders zelf de kosten van kinderopvang moeten betalen. Zo’n 18 procent ziet dit primair als een taak van de overheid, 11 procent van de werkgevers en32 procent is van mening dat de kosten gedeeld moeten worden tussen ouders, overheid en werkgevers.

Financieringsvoorkeur kinderopvang naar gebruik van betaalde opvang, 2012

Financieringsvoorkeur kinderopvang naar gebruik van betaalde opvang, 2012

Gebruikers kinderopvang willen niet betalen

Ouders met jonge kinderen vinden minder vaak dan personen zonder jonge kinderen dat vooral ouders de opvang moeten bekostigen. Dat geldt vooral voor de ouders die hun kinderen naar de opvang brengen. Van hen vindt nog maar tien procent dat vooral ouders voor de kinderopvang moeten betalen. Van de ouders die geen gebruik maken van kinderopvang vindt ruim een kwart dat.

Buitenschoolse opvang groeit verder

Het aantal kinderen in de buitenschoolse opvang steeg van ruim 150 duizend in 2007 tot 361 duizend in 2011. Vanaf 2007 zijn scholen verplicht buitenschoolse opvang aan te bieden. In de gastouderopvang bleef het aantal kinderen in 2011 stabiel na de forse daling in 2010. Ongevee r150 duizend kinderen werden in 2011 door erkende gastouders opgevangen. Het aantal kinderen in kinderdagverblijven groeide licht tot 408 duizend.

(Bron: CBS)

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , , ,

Categorie: Kinderopvang

Reageren niet mogelijk.