Ouders willen meer betrokken worden

| 4 juni 2012 | Reacties (0)

Ouders van basisschoolleerlingen vinden dat de school hen meer bij het onderwijs aan hun kind moet betrekken. Steeds meer scholen spelen weliswaar in op die behoefte door ouders informatie te geven over hoe zij hun eigen kind kunnen ondersteunen tijdens de schoolloopbaan, maar meer dan de helft van de ouders vindt dat de school meer moet doen.

Ouderbetrokkenheid

Ouders willen van school horen hoe ze hun kind kunnen helpen in hun schoolontwikkeling.

Dit blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek onder ouders en directeuren van basisscholen, dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Het onderzoek laat zien dat schooldirecteuren ondersteuning thuis door ouders als belangrijkste vorm van ouderbetrokkenheid zien. In hun ogen is deze veel belangrijker dan een rol van de ouders binnen de muren van de school.

Zo’n driekwart van de scholen geeft lesmateriaal aan ouders mee voor gebruik thuis. Opvallend is dat slechts een kwart van de ouders aangeeft lesmaterialen voor thuis mee te krijgen. Dit aantal is gestegen ten opzichte van drie jaar geleden, toen slechts één op de tien ouders aangaf lesmaterialen te ontvangen om thuis met hun kind te oefenen.

Rol van ouders steeds belangrijker

Driekwart van de schooldirecteuren vindt dat ouders hun kind moeten ondersteunen bij school, bijvoorbeeld door belangstelling te tonen voor wat er op school gebeurt, samen te praten over wat kinderen leren, door voor te lezen of te helpen bij het huiswerk. Een stijging ten opzichte van 2009, toen nog maar tweederde van de schoolleiders aangaf deze steun het belangrijkste te vinden. Meer dan de helft van de schooldirecteuren geeft aan meer met ouders te willen praten over waarden en normen.

Voorlezen steeds belangrijker

Steeds meer ouders realiseren zich dat voorlezen belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Waar in 2009 door iets meer dan een kwart van de ouders dagelijks werd voorgelezen aan hun kinderen, is dat in 2012 gestegen naar zo’n 40%. Daarnaast is het percentage ouders dat nooit voorleest afgenomen van 32% in 2009 naar 19 % in 2012.

Het onderzoek laat volgens (demissionair) minister Van Bijsterveldt  van onderwijs zien dat steeds meer scholen ouders als een belangrijke partner zien om samen het beste uit leerlingen te kunnen halen. “Scholen en ouders zoeken elkaar nadrukkelijker op, dat is een positieve ontwikkeling. Toch geeft meer dan de helft van de ouders aan dat de school meer zou kunnen doen om hen bij de school en het leren van hun kind te betrekken. Voor scholen valt dus nog veel winst te behalen wanneer zij ouders daar goed bij ondersteunen.”

De afgelopen maanden sprak Van Bijsterveldt met veel ouders, leerkrachten, schooldirecteuren en ouder- en onderwijsorganisaties over de samenwerking tussen school en ouders. Een groot aantal scholen is actief bezig met het thema ouderbetrokkenheid. Toch geven veel scholen aan het lastig te vinden om daar goed invulling aan te geven. Minister Van Bijsterveldt wil ouders en scholen daarom op weg helpen de samenwerking verder vorm te geven, bijvoorbeeld door een betere uitwisseling van goede voorbeelden tussen scholen en ouders. “Elke school zoekt bij een goede samenwerking naar een manier die goed aansluit bij de leerlingen en hun ouders”, aldus Van Bijsterveldt. “Dat is erg mooi om te zien. Goede voorbeelden en instrumenten moeten niet blijven hangen tussen de schoolmuren, maar die moeten we delen.”

 

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , ,

Categorie: Nieuws

Schrijf een reactie