‘Pesten hoort bij het opgroeien’

| 30 november 2011 | Reacties (1)

Anti-pestcampagnes en pestprotocollen doen meer kwaad dan goed. Dat betoogt psychologe Helene Guldberg. Volgens haar hoort pesten en gepest worden bij het opgroeien en de normale ontwikkeling van kinderen.

Guldberg doet haar uitspraken op de opiniesite spiked-online.com en ageert tegen een nieuwe anti-pestcampagne die in Groot-Brittannië van start is gegaan. Volgens die campagne, die een zeer ruime definitie van pesten hanteert, wordt één op de vier Britse scholieren gepest.

Pesters en slachtoffers

“Anti-pestcampagnes verspreiden een zeer negatief beeld van kinderen: kinderen zijn ofwel gemene pestkoppen ofwel hulpeloze slachtoffers. Relaties van kinderen onderling worden als kwalijk gezien en de kinderen worden er stilzwijgend toe aangezet om hun leeftijdgenoten met de nodige achterdocht en angst tegemoed te treden. Dat heeft geleid tot een stortvloed aan gedragsregels op het schoolplein en steeds meer ingrijpen door volwassenen in kinderuzies.”

Omgaan met pesten is leerproces

Volgens de psychologe, auteur van het boek  Reclaiming Childhood: Freedom and Play in an Age of Fear (Routledge, 2009) verhinderen anti-pestcampagnes dat kinderen door hun spel leren hoe ze moeten omgaan met afwijzingen, hoe ze klappen moeten opvangen, hoe ze moeten onderhandelen. De sociale, emotionele en morele ontwikkeling is een lange, hobbelige weg, besluit de psychologe.

“Kinderen moeten leren zowel met positieve als met negatieve emoties om te gaan. We kunnen en mogen ze niet isoleren van negativiteit, zoals woede, verdriet, eenzaamheid, angst of schaamte.” Een school waarop pesten als de grootste misdaad wordt bestraft ontneemt het kind de kans op noodzakelijke ervaringen, betoogt Guldberg

Dat wil niet zeggen dat Guldberg alles maar wil toelaten. “Bij sommige kinderen en onder sommige omstandigheden is het goed als volwassen beschermend optreden. Maar de meeste kinderen hebben er baat bij af en toe te worden blootgesteld aan de klappen die het leven nu eenmaal uitdeelt.”

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , ,

Categorie: Nieuws, Ontwikkeling

Reacties (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Marieke Demming schreef:

    Leuk dat een deskundige dit eens een keer hardop zegt. Met de kanttekening uit de laatste alinea (soms is ingrijpen gewoon wél nodig) ben ik het er wel mee eens. Kinderen kunnen onderling veel leren van de sociale omgang. Soms valt dat niet mee. Vroeger zeiden ze dan ‘daar worden ze hard van’. Daar zit wel een kern van waarheid in. Wie als kind niet geleerd heeft om met vervelend gedrag van anderen om te gaan, mist op latere leeftijd de vaardigheden. Natuurlijk zijn er grenzen, maar ik vind dat iets tegenwoordig al heel gauw pesten heet.

Schrijf een reactie