Picto-lezen: leren lezen met plaatjes

| 9 februari 2015 | Reacties (0)

Op de basisschool leert je kind lezen, schrijven en rekenen. Maar hoe leert een kind lezen wanneer hij opgroeit met een auditieve handicap of zeer moeilijk lerend is? Kan hij of zij dan wel leren lezen? En kan je het lezen met peuters ook al oefenen?

Het leren lezen verloopt in verschillende fasen. In groep 1/2 leert een kind de meeste letters. Ook wordt in deze groepen veel geoefend met het ‘verklanken’ van bijvoorbeeld de eerste en laatste letter van een woord en met het zoeken naar rijmwoorden. Al deze oefeningen vormen de basis voor het technisch lezen in groep 3. In groep 3 zal het lezen van letters overgaan in het lezen van woordjes. In eerste instantie zullen dit woorden zijn met simpele klinker-medeklinker-klinker combinaties, zoals het woord vis, maar later in het jaar worden deze lettercombinaties moeilijker en de woorden langer. Vanaf groep 4 zal je kind steeds meer oefenen met het vlot verwoorden van woorden en het begrijpen van de teksten.

Als het lezen stagneert

Pictolezen Joop eet kaas

Een voorbeeld van picto-lezen: van plaatjes naar woorden

Bij kinderen die zeer moeilijk lerend zijn, zie je vaak dat het lezen in een bepaalde fase stagneert. Als het lezen stagneert in de fase van het horen en het verklanken van letters of in het hakken en plakken (v-i-s = vis), kan het zijn dat de reguliere schoolmethodes niet genoeg handvatten bieden om je kind verder te helpen.

Voor deze kinderen zijn speciale methodes ontwikkeld die gebruik maken van plaatjes om een kind te leren lezen, het zogenaamde picto-lezen. Kinderen leren hierbij de juiste leesrichting en ze leren dat symbolen staan voor woorden en letters. Een natuurlijke manier van lezen, als we naar de geschiedenis kijken. Zo maakten bijvoorbeeld ook de oude Egyptenaren al gebruik van plaatjes om verhalen weer te geven (hiëroglyfen).

Lezen moet je doen

‘Lezen moet je doen’ is een van de belangrijkste methodes die in het (speciaal) basisonderwijs ingezet wordt. In deze methode zet men ook gebaren in om klanken aan te leren. Dit kan ook slechthorende kinderen veel ondersteuning bieden. Er wordt in de methode gestart met 2 plaatjeszinnen, bijvoorbeeld ‘mama hoort’. Hoe verder je in de methode komt, hoe meer je ziet dat de klanken weergegeven worden door letters. Zo leert een kind dus in kleine stapjes steeds meer klanken aan letters koppelen.

Picto-lezen: ook voor peuters en kleuters

Picto-lezen kan niet alleen goed ingezet worden bij zeer moeilijk lerende kinderen, maar ook peuters en kleuters vinden het vaak heel leuk om zelf al ‘echt’ mee te lezen. Uitgeverij Zwijssen speelt hier goed op in met de picto-boekjes van Rompompom: Lam zoekt wolf, Brand brand! en Mijn sterke papa Ook hierin worden plaatjes ingezet in het verhaal, waardoor jonge kinderen al zelf mee kunnen lezen. Je kind zal hierdoor op jonge leeftijd al veel basisvoorwaarden voor het lezen ontwikkelen. Dus ook voor peuters en zeer moeilijk lerenden, veel leesplezier!

Beeld: Pictolezen

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , , ,

Categorie: Groep 1-2, Leerproblemen, Lezen

Schrijf een reactie