Referentieniveaus, wat betekenen ze?

| 9 december 2014 | Reacties (1)

Misschien heb je er al van gehoord; vanaf augustus 2010 is de wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van toepassing. Referentieniveaus zorgen dat het voorgezet onderwijs goed aansluit op het basisonderwijs en daarna weer op het vervolgonderwijs (mbo, hbo, universiteit). Maar wat betekenen de referentieniveaus voor je kind?

Niet alleen aanbieden, ook beheersen

Het grootste verschil met de kerndoelen (doelen die aangeven welk leerstof elke school minimaal moet behandelen) is dat de kerndoelen een aanbodverplichting hebben en referentieniveaus een opbrengstverplichting. Elke school moest dus aanbieden wat er in de kerndoelen staat, maar de opbrengstverplichting van de referentieniveaus gaat iets verder: de school moet de stof niet alleen aanbieden, de kinderen moeten de stof ook gaan beheersen.

Basisschool: niveau 1F en 1S

Niveau 1S wordt door de grootste groep kinderen aan het eind van de basisschool beheerst. Dit is al jaren zo, het verschil is dat het nu in kaart gebracht wordt. Het is het streefniveau van taal en rekenen van de kinderen die doorstromen naar vmbo gemengd, vmbo theoretisch, havo of vwo.
Een deel van de kinderen zal dit niveau echter niet halen. Voor deze groep kan de leerkracht toewerken naar het fundamentele niveau 1F. Een ander deel van de leerlingen zal zelfs meer aankunnen dan het niveau 1S, zij kunnen toewerken naar het niveau 2F of zelfs 2S. Zie voor meer informatie over de referentieniveaus: www.taalenrekenen.nl

Aansluiting op het voortgezet onderwijs

Doordat de referentieniveaus doorlopen in het voortgezet onderwijs krijgt je kind alle tijd om het niveau te bereiken dat bij zijn of haar opleiding past. Scholen voor voortgezet onderwijs zetten doorgaans taal,- en rekenleraren in en er is vaak ruimte voor RT (remedial teaching).

Vroeger kwam het rekenen zoals we dat op de basisschool leerden niet meer terug op de middelbare school. Op het voortgezet onderwijs kreeg je alleen wiskunde en taal werd Nederlands. Toch heel verschillend, wat ertoe leidde dat het reken,- en taalniveau verslechterde. Dat gebeurt nu eenmaal als je vaardigheden niet meer regelmatig oefent.

Nu gaan kinderen in de brugklas en de jaren daarna meteen weer aan de slag met taal en rekenen, zodat het niveau behouden blijft en zelfs nog flink kan stijgen.

Wat kun je als ouder doen?

Als ouder hoef je je niet extra in te spannen om te zorgen dat je kind aan de referentieniveaus kan voldoen. De niveaus zijn niet zozeer hoger of moeilijker geworden dan de invoering in 2010 en de inhoud van de vakken taal en reken is ook niet heel erg anders geworden. Je mag erop vertrouwen dat de leerkracht je kind volgt en weet wat het niveau is dat bij jouw kind past. Je kunt daar gerust naar vragen.

Vanaf halverwege groep 6 zal ongeveer duidelijk worden naar welk niveau je kind toewerkt. Er zijn wel programma’s voor je kind om thuis te oefenen, maar dit kunt je het beste met de leerkracht overleggen. Het blijft natuurlijk goed om je kind te stimuleren thuis te lezen, dit is goed voor de taalontwikkeling.

Naar het voortgezet onderwijs!

Zit je kind in groep 7 of 8? Dan kan het nuttig zijn om op open dagen van middelbare scholen eens extra te letten op wat de school inzet om de referentieniveaus te behalen. Vraag daar ook gerust naar, scholen hebben inmiddels genoeg tijd gehad om een goed plan op te stellen. Ook als je kind op een van de vakken iets achterloopt kun je vragen welke aanpak de school heeft opdat je kind het gevraagde niveau kan behalen. Het kan interessant zijn om te weten welke methode de school gebruikt, is er huiswerk (of een huiswerkklas) en is er materiaal om op de computer te oefenen?

Opleiding

Niveau

basisschool 1S en 1F
vmbo en mbo 1, 2 en 3 2F
havo en mbo 4 3F
vwo rekenen 3F, taal 4F

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Nuttige websites zijn:
Rijksoverheid.nl: Referentiekader taal en rekenen
Taalenrekenen.nl: download referentiekader

Beeld: stock.xchng

Gerelateerde artikelen:

Tags: , , , , , , , ,

Categorie: Rekenen, Taal

Schrijf een reactie